De Raad – Wat is er nu aan de hand (vervolg)– 6 Februari 2020 / Ron Head

De Raad
Wat is er nu aan de hand (vervolg)
6 Februari 2020 / Ron Head
We zullen vandaag verder spreken over wat er nu aan de hand is, maar we zullen de discussie voor velen van jullie wat dichter bij huis brengen. Voel je niet buitengesloten wanneer we niet spreken over een situatie waarin je jezelf niet herkent. Niemand wordt buitengesloten. Dit zijn universele veranderingen. Verruim deze ideeën gewoon naar de situatie waarin je verkeert.
Jullie weten dat jullie indrukwekkende veranderingen naderen. Jullie weten dat jullie je in feite naar de voorkant er van bewegen. Jullie weten dit omdat jullie deze en andere bronnen volgen. En toch ervaren sommigen van jullie dingen die je van streek maken. Ze verwarren jullie omdat niemand jullie verteld heeft ze te verwachten en wat ze zouden kunnen betekenen. 
Welnu, er zijn veel lijsten beschikbaar van wat jullie ascensie symptomen noemen. En wij bevelen jullie aan om enkele ervan op te zoeken en te lezen of te beluisteren. Jullie zouden je eigen ervaringen opgesomd kunnen zien, maar zelfs met alle mogelijke lijsten die er zijn, staan niet alle mogelijke veranderingen die jullie zouden kunnen ondergaan in die lijsten. Waarom niet? Omdat ieder van jullie uniek is.
Bekijk het op deze manier. Ieder van jullie wordt in staat gesteld om zijn grootste gaven te schenken en hen die jullie nodig zouden kunnen hebben. Niet alleen hebben jullie je voor deze taak ingeschreven, maar jullie hebben vele levens toegewijd aan het leren van wat jullie weten. Maar jullie hebben het voor anderen verborgen, in veel gevallen zelfs voor jezelf. Sommigen van jullie gingen zich herinneren, maar jullie dachten dat je die herinneringen tot op een bepaald moment in je leven zouden moeten verbergen.
Het beslissende moment is echter aangebroken. Jullie zullen het niet willen missen. Laat deze veranderingen in je gewoon gebeuren. Laat je handen zo nu en dan heet worden of tintelen of bonzen. Laat jezelf zien wat je nog nooit gezien hebt en stuur het niet weg. Sta jezelf toe om ons te horen en denk niet dat je je verstand verliest. Let goed op de keren dat er synchroniciteiten optreden. Merk de keren op dat je, hoewel kortstondig, een overweldigende eenheid met alles om je heen voelt. En de lijst zou een heel stuk langer kunnen worden.     
Wij weten dat jullie zeer terughoudend zijn met over deze zaken te praten. Jullie verleden is hier verantwoordelijk voor. Deze keer zullen jullie niet worden geroosterd of verbrand. Welnu, sommigen met wie jullie zouden kunnen spreken zullen het niet begrijpen. Maar het hen vertellen zal op z’n minst een zaadje planten. Desondanks zal het vaak zo zijn dat, wanneer je een ander iets zegt, je versteld staat van de hoeveelheid dankbaarheid die je ontvangt, wanneer ze merken dat ze je kunnen vertrouwen. Die gelijkgestemde zielen zijn overal om jullie heen. Ze zijn gewoon net zo terughoudend om zichzelf bloot te geven als jullie.
Laat toe. Sta jezelf toe om te zijn. Sta jezelf toe om te groeien. Sta jezelf toe om te ontdekken wie jullie werkelijk, werkelijk zijn. Het wezen dat jullie zijn heeft niets te vrezen. Die angst is jullie zorgvuldig aangeleerd. Stop er mee rond te dansen.
Wanneer jullie tot dit besluit komen, vraag dan om hulp wanneer jullie de behoefte voelen. Dat is geen zwakte. Wij zijn er klaar voor.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra