De Raad – Wat er gebeurt en wat er voornamelijk niet gebeurt – 12 december 2018 / Ron Head

 De Raad
Wat er gebeurt en wat er voornamelijk niet gebeurt
12 december 2018 / Ron Head
Terwijl dit nieuwe seizoen begint, laten we jullie aandacht vragen voor wat er in jullie wereld gebeurt en wat er voornamelijk niet gebeurt.
Het werd voorspeld dat deze tijd in jullie wereld chaotisch zou zijn. Wij hebben jullie verteld dat de meeste, zo niet alle, structuren van jullie samenlevingen zouden beginnen af te brokkelen en dat dit noodzakelijk is voordat ze kunnen worden herbouwd in het nieuwe. En velen van jullie zien er het begin van. Wij zullen voor jullie duidelijk maken wat er niet gebeurt.
Kijk om je heen en zie dat jullie, in deze wereld, die een thuis is voor meer dan zeven miljard van jullie – en dan rekenen we alleen maar de rechtop lopende, tweevoetige onder jullie mee, die zo overdreven trots op jezelf zijn als ras – persoonlijk slechts in contact staan met een klein gebied met betrekkelijk weinigen van jullie soort. Dit is zelfs waar wanneer jullie regelmatig verschillende steden of zelfs continenten bezoeken.

Welnu, zelfs wanneer dat het geval is, heeft jullie idee dat jullie een wereldverbonden wezen zijn, op veel manieren een prima idee, geleid tot een soort verslaving aan de emotionele inhoud van dagelijkse bombardementen met informatie van vele duizenden kilometers afstand. Dit wordt zorgvuldig gefilterd en in stand gehouden. Dit wordt gebruikt om jullie in een gevoel van behoefte te houden dat anderen voor jullie moeten zorgen. Dit werkt ontkrachtend. Bekrachtiging is niet iets wat voor jullie gewenst is – tenminste niet door degenen die jullie samenlevingen besturen.   

Nu dat jullie dit observeren vanaf een niveau boven jullie gewone gezichtspunt, kijk dan vanaf ‘hier boven’ naar jullie gewone dag. Er zijn er die gewond zijn, die gedood zijn, die al hun bezit zijn kwijtgeraakt, die letterlijk zijn verdwenen. Dat is waar. En wij willen voor niemand op geen enkele manier om geen mededogen voor die mensen te voelen. De toename van mededogen in de wereld is heel zeker iets geweldigs. Maar zelfs ofschoon die dingen zijn gebeurd – en iedere dag doorgaan te gebeuren – willen wij jullie iets duidelijk maken.
Jullie eigen wereld is veel kleiner dan die welke jullie ieder uur en iedere minuut  door jullie media wordt voorgeschoteld. Jullie eigen problemen – en jullie allemaal hebben dingen die problematisch voor jullie zijn – hebben een veel grotere uitwerking op je leven dan alle zaken die jullie van andere plaatsen zien. Toch hebben jullie het gevoel dat je moet doorgaan om die zaken te bekijken, om er naar te luisteren. Jullie zijn zeer waarschijnlijk verslaafd aan de emotionele chemicaliën die geproduceerd worden wanneer jullie dat doen. En het jullie lichaam laten produceren van die chemicaliën, dagelijks en ieder uur, is niet goed voor jullie. Het is op geen enkele manier goed voor jullie.
Daarom worden jullie telkens weer aangemoedigd om in de bossen te gaan wandelen, te mediteren en tijd vrij te maken in de rust van jezelf. Jullie lichaam heeft die rust heel hard nodig om die chemicaliën te produceren die vrede en rust zullen opwekken. En jullie moeten dringend in contact treden met de mensen die hun leven leiden in jullie wereld, met jullie vrienden en familie, daar waar jullie zijn. En jullie moeten echt weten wie jullie zijn. Jullie moeten echt weten dat jullie een goddelijk wezen zijn dat hier leeft vanwege een goddelijke reden. Jullie moeten je waarde ontdekken, die onmetelijk is.
Al dat lawaai, waarin jullie leven, is ontworpen om jullie aandacht daar vanaf te houden, begrijpen jullie dat? Omdat, wanneer jullie dat eenmaal vinden, wanneer jullie eenmaal weten wie jullie zijn, de uitwerking op die grotere wereld oncontroleerbaar zal zijn.
Denk er dus over na om jullie eigen leven – en de levens van degenen rondom je heen – meer aandacht en liefde te schenken. Overweeg dat jullie hier en nu in jullie wereld het meest belangrijk zijn. Die wereld zal zich uitbreiden wanneer jullie wezen groeit en eist om te worden gehoord en gevoeld.
Zoek de vrede en de liefde in jullie harten.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/

Vertaald door Sjra