De Raad – Waarom zouden jullie bang zijn voor je eigen kracht? – 28 Maart 2020 / Ron Head

De Raad
Waarom zouden jullie bang zijn voor je eigen kracht?
28 Maart 2020 / Ron Head
Er wordt gezegd dat het vinden van haar eigen kracht de grootste angst is van de mensheid. Wij zijn het eens met die vaststelling. En laat ons uitleggen waarom. Waarom zouden jullie bang zijn voor je eigen kracht? Daar zijn veel redenen voor. We zullen er een paar bespreken.
Een van de grootste is dat, wanneer ieder mens werkelijk het kennen van zijn krachtige wezen tevoorschijn zou brengen, hij onmiddellijk verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor wat hij zelf gecreëerd heeft en hij probleemloos de grote puinhoop ziet waarin hij leeft. Maar wanneer hij krachteloos is kan hij die niet veranderen, noch kan hij er verantwoordelijk voor worden gehouden, tenminste in zijn denken.
En dus besluit hij om het probleem te vermijden door ‘hen’ de schuld te geven. ‘Zij’ laten dat gebeuren. ‘Zij’ deden dat. En wat kan ik er tenslotte aan doen?’ Dit geeft ‘hen’ alle kracht. En wij zeggen jullie, dit maakt van ‘hen’ valse goden. EN het houdt jullie vrij van schuld en verantwoordelijkheid.
Welnu, schuld is een leugen. Het is een leugen. Er zit geen voordeel in het aanwijzen van schuld, waar dan ook in het universum, behalve naar hen die macht over anderen zouden verkrijgen door haar toe te wijzen. En macht over iemand anders is ook een leugen. Alle werkelijke kracht is van het eigen wezen en alleen maar over het eigen wezen.
Welnu, laten we er eens van uitgaan dat iemand dit allemaal doorzien heeft. Waar zou men nog meer bang voor kunnen zijn? Psssst! Angst is ook een leugen.

Nou ja, men zou er bang voor kunnen zijn dat wijdverbreide kennis van iemands kracht, pijn en lijden zou kunnen veroorzaken. Dit is heel gewoon. Velen van jullie werden in het verleden opgepakt bij heksenjachten en inquisities. Die tijd is voorbij. We verbranden, verdrinken of vierendelen niemand meer vanwege zijn/haar overtuigingen. Jullie weten dat, maar jullie onderbewustzijn misschien niet.
Men zou bang kunnen zijn dat zo’n wijdverbreide kennis massa’s mensen naar jullie toe zou kunnen brengen. Jullie willen die verantwoordelijkheid niet.
De mogelijkheden zijn schier eindeloos. En allemaal betekenen ze dat het onbewust blijven van je kracht, of die verborgen houden, je op een bepaalde manier veilig houdt. Het kan je ook weerhouden van het onder ogen zien van de aanwezigheid van goddelijke kracht die is aangeleerd, hoe foutief dan ook, waarschijnlijk is om iemand naar het hellevuur te verwensen.
Welnu, enkele van jullie komieken en sociale commentatoren hebben de tegenstrijdigheid ter sprake gebracht – wij proberen hier vriendelijk te zijn – door te zeggen dat jullie een alles beminnende God hebben die jullie voor de kleinste overtreding of verkeerde interpretatie zal frituren. Wij zullen hier geen argumenten uitpikken, maar wij zouden de mensheid willen vragen, vraag jezelf gewoon duidelijk af wat jullie willen geloven. Jullie laten zo’n tegenstrijdigheden toe bij je medemensen. Een van jullie favoriete weerwoorden is: “Je kunt het niet op beide manieren bij het rechte eind hebben, niet op beide manieren”. Willen jullie echt een God om bang voor te zijn?    
Laten we terugkeren naar de discussie over persoonlijke kracht. Zelfs wanneer men het op de meest algemene manier uitlegt, kan men zien dat er niets kan worden bereikt waar men niet de verantwoordelijkheid voor neemt. Maar ons werkelijke doel is jullie te helpen begrijpen dat de mensheid een wezen is, een bewustzijn waarvan jullie onderdeel zijn. De mensheid schept werelden. De mensheid kan werelden veranderen. En wachten op iemand anders om dingen te komen veranderen zal dit niet gedaan krijgen. Het is weer een ander geval van het weggeven van macht.
De Schepper ziet de wereld door miljarden paar ogen. De Schepper schiep miljarden paar handen en miljarden paar voeten. En het zal niemand kwaad doen wanneer we zeggen dat de Schepper, of hoe jullie die kracht ook willen noemen, binnenin ieder van jullie woont. En ieder van jullie vraagt: “Maar wat kan ik doen?” Het antwoord, beste mensen, is dat jullie kunnen doen wat er vandaag ook maar op je weg komt om te doen, op jullie beste mogelijke manier. Niemand verwacht meer van jullie dan dat. Jullie hebben DE handen. Jullie hebben DE voeten. Jullie zijn hier. Doe wat jullie gegeven wordt om te doen en help ook anderen om hun deel te doen. 
Er werd jullie alles gegeven wat er nodig is. Maar jullie moeten leren bekennen wie jullie zijn, want de antwoorden zijn waar ze altijd geweest zijn, binnenin jullie. Is dit nieuws? Natuurlijk niet. Alle leermeesters hebben jullie die boodschap gebracht. Waarom zou dat gebeurd zijn wanneer het niet waar zou zijn?
Welnu, we zullen zeggen dat we jullie meer dan halverwege tegemoet komen wanneer jullie deze waarheid beginnen te zien, te horen en te accepteren. Maar verwacht niet dat jullie wereld zomaar ineens op z’n kop staat. En zelfs wanneer dat zo was, zouden velen vragen waarom het zo lang duurde. Doe dus wat jullie te doen staat en weet dat jullie het goed doen. Jullie zijn goed genoeg.
Zegeningen voor iedereen. We zullen een andere keer verder gaan.

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra