De Raad – Waarom Komt Er Geen Antwoord? – 5 januari 2019/ Ron Head

De Raad
– Waarom Komt Er Geen Antwoord? 
5 januari 2019/ Ron Head
We hebben een voorbeeld uitgekozen van een steeds terugkerende vraag. Waarom komt er geen antwoord?
 “Jullie zeggen altijd dat wij een beroep op jullie kunnen doen, jullie moedigen ons aan om met jullie te praten. Na jaren voorbij woorden van jullie te houden, opwinding en dankbaarheid te voelen iedere keer dat ik jullie boodschappen op Facebook zie, begrijp ik niet dat er geen antwoord komt. Beroep op jullie werkt alleen voor hen waarvan jullie houden en ik ben niet een van hen?????”
Er is geen enkel voorbeeld van iemand die een oprechte vraag stelt en die geen antwoord krijgt. Wij voelen een grote behoefte om uit te leggen wat we bedoelen wanneer we dit stellen.
Wat meestal gebeurt is dat het antwoord niet komt op de manier die de vrager vooraf bepaald heeft dat het zou moeten zijn. Men zou een stem kunnen verwachten die in iemands oor spreekt en dan gebeurt het niet. Men zou het antwoord op een manier kunnen laten komen in een verandering van omstandigheden en dan ongeduldig worden en besluiten dat niets gebeurt terwijl er in feite een proces op gang is gekomen dat zelfs meer brengt dat men heeft gevraagd. Er zijn veel manieren waarop vragen en antwoorden kunnen worden uitgezonden en ontvangen. Vaak, bijvoorbeeld, komt het antwoord in een droom, wordt ontvangen maar niet serieus genomen omdat het niet is wat verwacht werd.  
Er zijn veel voorbeelden van antwoorden die niet precies zijn wat de vragensteller wenst en daarom worden genegeerd of afgewezen. “Dat weer! Dat is niet wat ik wil!”

Wat wij altijd aangemoedigd hebben is om open te staan voor alle mogelijkheden en te accepteren dat, wat het leven brengt, stappen zullen zijn naar het beste voor jezelf. Dan zijn er manieren om de ‘talen’ te leren die de geest ‘inspreekt’, die men zou wensen te leren. We kunnen er een paar opnoemen.

De eerste en de gemakkelijkste manier is het gebruik van signalen. Veren op iemands pad, gevonden munten, steeds terugkerende getallen op diverse plaatsen. Dit is zeer inleidend, maar zal dienen als een begin. De munten, veren enz. zullen dienen om jullie te laten zien dat jullie zeker niet alleen zijn. De getallen werken het beste wanneer jullie ons zeggen wat jullie gaan gebruiken als een lijst van interpretaties, zodat we bijvoorbeeld kunnen weten wat jullie zullen opvatten wanneer jullie herhaaldelijk 333 of 555 zien.  
Het is ook goed voor jullie om te begrijpen dat wanneer jullie een antwoord vragen voor een situatie, het antwoord gegeven zalworden. Maar het zou niet onmiddellijk kunnen zijn. Maar wanneer jullie vragen dat je leven zal veranderen en wanneer jullie ziel ermee akkoord gaat dat dit het beste zal zijn, zal jullie leven veranderen. Jullie zouden aan het einde van jullie verzoek ook wensen toe te voegen: “of iets beters”.
Zo lang als we spreken over taal, laat ons zeer sterk aanbevelen om te beginnen om dromen te leren interpreteren. Mogelijk hebben jullie jezelf niet getraind in het onthouden van dromen. Maar laat ons jullie zeggen dat jullie in eentje leven. Meer dan één samenleving op jullie planeet heeft geweten dat droomtaal nuttig kan worden toegepast aan de ‘werkelijkheid’. (Al deze aanhalingstekens zijn verzocht.) Een eenvoudig en voortreffelijk voorbeeld is: “Wat is de sjamaanse betekenis van het zien van een adelaar?” Vertaald betekent dat: “Sjamanen kregen er een boodschap van. Wat was het?”     
Het meest directe resultaat dat jullie kunnen verwachten is dat jullie veranderingen in je energievelden leren voelen. Wanneer wij worden aangesproken, is er een onmiddellijke energiestroom van jullie naar ons en van ons terug naar jullie. Het zal worden gevoeld als precies wat het is, onvoorwaardelijke liefde en volledige acceptatie. Deze bevat ook enorme hoeveelheden informatie – antwoorden. Onthoud echter dat jullie spreken tegen jullie eigen hogere zelven, jullie gidsen en leraren. Het is niet ons doel om jullie onder te dompelen in al die dingen, maar om jullie te begeleiden naar je beste en hoogste versies van jullie zelven die je kunt manifesteren. De keuze om te volgen is echter altijd aan jullie.  
Het korte antwoord op de vraag is dus: Wanneer jullie je hogere zelven aanspreken met vragen, zullen ze worden beantwoord. Maar jullie zouden wensen te stoppen om de manier waarop de antwoorden moeten komen voor te schrijven en leren te zien wanneer ze komen. Dit zijn dingen die jullie kunnen leren en dat zal leiden tot een steeds betere communicatie met ons. 
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra