De Raad – VERGEVING – 12 Januari 2020 / Ron Head

De Raad
VERGEVING  
12 Januari 2020 / Ron Head
De titel die we aan deze boodschap hebben gegeven kan, voor al diegenen die in deze tijd belichaamd zijn, heel goed het belangrijkste woord zijn om door het hele jaar heen te onthouden en in praktijk te brengen.
Er zal de komende maanden veel onthuld worden dat jullie vermogen om dit te toen zeker kan uitputten. Er is op de planeet in bijna iedere taal een uitspraak: “Dat is onvergefelijk”.
Het is noodzakelijk dat jullie begrijpen dat niets onvergefelijk mag zijn. Er is een groot verschil tussen vergeven en vergoeilijken. Wij vragen jullie niet om handelingen, waarvan jullie weten dat ze schadelijk zijn, te vergoeilijken. Vergeving zal beiden verheffen, degene die wordt vergeven en degene die vergeeft. Maar toch, ondanks dat men dit weet zal het komende jaar veel voortbrengen dat zelfs de meest liefdevolle op de proef zal stellen. We hebben een paar suggesties die dit voor jullie zouden kunnen vergemakkelijken.
Ten eerste, laat het beoordelen van wat jullie horen los. Het is altijd goed voor jullie om waar te nemen, maar geef je niet over aan oordeel. Het zal heel moeilijk zijn, maar dit leren zal iets zijn om naar toe te werken.
Dan zou het goed zijn om te onthouden om op deze manier te vergeven: “Ik vergeef de mensheid voor alles wat wij elkaar hebben aangedaan”. Dit kunnen jullie zeker doen. En het zal veel gemakkelijker zijn dan het vergeven van daden of personen. Misschien is het het gemakkelijkste om deze verklaring dagelijks uit te spreken totdat het een deel van je bewustzijn is, zelfs op dagen dat dit niet nodig lijkt te zijn. “Ik vergeef de mensheid voor alles wat wij elkaar hebben aangedaan”.
Een andere oefening die velen dagelijks doen is Ho’oponopono. “Het spijt me. Vergeef me alstublieft. Dank je. Ik hou van je.” Dit is uiterst effectief wanneer je in gedachte houdt dat bewustzijn één is.
De eenheid van bewustzijn is de beweegreden van deze hele boodschap. Jullie kunnen niet om vergeving vragen en deze dan aan anderen ontzeggen. Begrijpen jullie, er is geen ander.
Dus, begin misschien vandaag de mensheid haar onmenselijkheid te vergeven. Jullie zullen jezelf en de hele planeet verheffen.
Welnu, de stemming waarin wij jullie vragen om dit te doen zal zeer waarschijnlijk niet gunstig zijn voor zo’n geesteshouding. Het zal heel gemakkelijk voor jullie zijn om in schuld en oordeel te glippen. Zelfs het eens zijn met wat anderen zeggen zal jullie onderuit halen. Het zal dus het beste zijn om op die momenten je gedachten bij jezelf te houden. En er zullen veel van die momenten zijn. Wanneer jullie er aan denken dan zullen jullie zelfs diegenen vergeven die niet vergeven. Verleen hen deze dienst. 
Hebben jullie je niet afgevraagd: “Hoe kan ik het beste dienen?”
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra