De Raad – Verander de Wereld – 5 juli 2019 / Ron Head

De Raad
Verander de Wereld 
5 juli 2019 / Ron Head
Vandaag gaan we jullie vragen om de wereld te veranderen. Sommigen van jullie weten dat jullie dit al doen. Maar voor degenen die dit niet weten, willen we even terugkomen op een paar eenvoudige concepten die we al eerder besproken hebben. Het zal tot voordeel dienen om ze als geheel besproken te zien worden.
Het veranderen van de wereld lijkt een zeer afschrikwekkend project te zijn om aan te beginnen, nietwaar? Er komen beelden op in jullie geest van grootse gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis overnacht veranderen. Terwijl dat zou kunnen lijken wat er gebeurt wanneer jullie kijken naar de historische verslagen die jullie gegeven zijn, is het niet wat gebeurt. Dat is nooit zo geweest. Wij verwachten natuurlijk wereldwijde en kosmische verschijnselen.
Historische verandering is door de mensheid altijd gedaan, voortbouwend op eerdere verandering. Altijd. De renaissance, de industriële revolutie, de landbouwkundige revolutie en nog velen meer, waarvan jullie op dit moment geen verslagen hebben, waren allemaal processen waar jullie doorheen gingen. Hetzelfde geldt voor waar jullie nu mee bezig zijn.
Wat wij met jullie wensen te bespreken is niet of er nu wel of niet zo’n proces plaats vindt. Dat is zo. Wat wij willen bespreken is jullie plaats daarin.

Het is mogelijk dat je nu iemand zou kunnen zijn, of misschien worden, die een grote verandering veroorzaakt in de politiek, in de landbouw, in technologie, enz. Jawel, dat is mogelijk. Maar jullie moeten begrijpen dat er door de hele menselijke ervaring op deze heel kleine planeet heen, veel meer, enorm veel meer, anonieme dan ‘beroemde’ personen zijn geweest. In feite is beroemdheid, zoals jullie die kennen, een uiterst nieuw verschijnsel. 
Waren de miljoenen, waar niet over gesproken werd, niet nodig? De miljoenen waren de oorzaak voor de veranderingen. Die miljoenen waren de ‘wereld’ die veranderde. De miljoenen waren de bodem van waaruit de ideeën groeiden. En vaker wel dan niet krijgen bepaalde personen de eer voor veranderingen die ze niet afzonderlijk creëren.
Welnu,  dit is niet het deel van het onderwerp dat we vandaag wensen te beklemtonen. Wat wij jullie willen duidelijk maken is dat jullie in een omgeving van enorme verandering zitten. Waar jullie zijn is dit in feite op deze schaal nog nooit gebeurd. Het zal nog enige tijd duren voordat de omvang waarover we spreken, volledig begrepen kan worden, maar het gebeurt. Het gebeurt nu. Dit geeft jullie een ongekende kans. Wat bedoelen we hiermee? 
Omdat jullie hier in dit alles middenin zitten, kunnen jullie iets beslissen wat een van de meest belangrijke beslissingen in je leven zal blijken te zijn. Of jullie kunnen beslissen om dat niet te doen. Jullie keuze, zoals altijd.
Gaan jullie actief meedoen? Of gaan jullie je wereld veranderen? Gaan jullie iedere dag opstaan met de intentie om iedere kans aan te grijpen om de vibraties van energie waarin jullie je bevinden omhoog te brengen? Glimlachen? Vriendelijk zijn? Deelnemen? Leer alstublieft in te zien dat iedere handeling van jou of van iemand anders een uitwerking heeft op jullie wereld. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Jullie kunnen niets doen wat geen invloed heeft. Iedere oorzaak heeft een gevolg. Ieder gevolg heeft op z’n beurt een oorzaak. Dat is de werkelijke betekenis van het yin/yang symbool dat jullie allemaal kennen.     
Beïnvloeden jullie? Of staan jullie onder invloed van? Dit is een beslissing die jullie kunnen nemen. Onze belofte is dat het een beslissing is die jullie wereld zal veranderen, jullie persoonlijke wereld.
De rest zal gebeuren. Het gebeurt werkelijk met een zich onvoorstelbaar ontwikkelende snelheid. Velen van jullie kunnen dit nu voelen. Hou vol. Het wordt beter.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra