De Raad – Velden – 23 augustus 2018 / Ron Head

De Raad
– Velden –
23 augustus 2018 / Ron Head
Wij spreken vaak over velden. Wat zijn deze velden? Wat is HET veld? Laten we eens even kijken of we wat licht op dit onderwerp kunnen werpen. Welnu, zoals gewoonlijk zal dit niet nieuw voor jullie zijn. En dat is feitelijk onze bedoeling. Wij willen eenvoudig dat jullie, op een nieuwe manier, goed naar jezelf kijken en naar alles wat jullie omringt.
In het verleden hebben we jullie meegenomen naar een volgend gezichtspunt. En om hier over te spreken doen we dit weer. Maar deze keer gaan we niet verder dan het bekijken van materie, jullie eigen cellen misschien, op het niveau waarop ze bestaan. Hou in gedachte dat alles wat we zien net zo waar is op kleinere niveaus als op veel hogere niveaus.
Hier zijn we op het niveau van jullie lichaamscellen. Zoals jullie zouden verwachten is er ruimte tussen al deze cellen. Wij hebben jullie zintuigen iets aangescherpt. Jullie horen nu hun tonen, hun vibraties en jullie voelen hun energieën. Wat zijn dat?
Jullie cellen functioneren op elektromagnetische energie alsook op chemische processen. En zelfs de chemische processen zijn energetisch van aard. Vanwege dit elektromagnetisme wekken jullie cellen een energieveld op en bestaan ze er ook uit. Jullie staan er in.
Alle cellen om ons heen op dit moment zijn van hetzelfde type. Laten we zeggen dat het huidcellen zijn, misschien de cellen van je arm. Welnu, terwijl we verder wandelen bestaan deze cellen uit en wekken trillingen op van soortgelijke energie. We kunnen zeggen dat deze samensmelten in een veld van een bepaalde frequentie. Met jullie nieuwe gevoeligheid voelt het en klinkt het hetzelfde wanneer we verder gaan. Zo nu en dan horen we een kleine afwijkende toon, die van een cel die een nieuwe cel doet ontstaan, of misschien van een cel in nood. Alle andere cellen weten onmiddellijk wat dit betekent. Is het normaal? Is het alarmerend? De reactie is onmiddellijk.
Terwijl we verder gaan op onze tocht, beginnen we een andere toon te voelen en te horen, een andere trilling. En nu worden we gewaar dat we een energie verlaten en een andere binnengaan.  
De cellen waarmee we nu omgeven zijn, zijn op een of andere manier anders. Laten we zeggen dat dit spiercellen zijn, ofschoon we er diverse andere in je arm hadden kunnen uitpikken. Jullie kunnen zeggen dat het veld dat zij opwekken anders is dan dat waarin jullie eerder waren.
Nu zeggen we jullie dat dit ook waar is voor zenuwcellen, voor beencellen en voor alle andere soorten die jullie fysieke lichaam samenstellen. Ieder type wekt afzonderlijke frequenties op. Iedere cel is omgeven door een veld van zijn eigen frequentie. En hier wordt echt interessant.
Al deze frequenties zijn betrokken bij een veel groter veld. Misschien is het een veld van een arm. Het zou het veld van de lever kunnen zijn. Het zou een hersenveld kunnen zijn. En nogmaals, al die velden produceren een menselijk lichaamsveld. Dit klinkt als een compleet orkest, nietwaar?
Ieder van de cellen in dat lichaam staat in een onafgebroken en onmiddellijke communicatie met alle anderen. Laten we nu terug groeien naar onze normale afmeting en gezichtspunt, maar laten we onze nieuwe super waarnemingen vasthouden.
We kunnen nu de energie van het volledige lichaam horen en voelen. In zekere mate is die hetzelfde als de andere lichamen er om heen. Maar ook subtiel anders en uniek. Ze is heel erg dezelfde als die van andere mensen, maar ze is heel anders dan die van dat eekhoorn daarginds.
En toch, de mensen, de eekhoorns, de bomen en al het andere bestaan uit energievelden die samenvloeien in een compleet orkest. En — zoals we voorheen zeiden — dit is waar voor ieder niveau, ieder niveau.
Al die velden gaan samen in de opbouw van HET veld. Er bestaat niets buiten HET veld en dat kan ook niet. Ieder maakt ER deel van uit. Maar HET is het geheel van alles. Hetgeen, wanneer jullie ons tot zover gevolgd hebben, de volgende verklaring waar maakt.
Jullie zijn een onderdeel van dat wat God is, maar God is het geheel van dat wat jullie zijn.
Vertaald door Sjra