De Raad – Tijd om te Beginnen – 15 december 2017 / Ron Head

De Raad
– Tijd om te Beginnen –
15 december 2017 / Ron Head
Jullie beseffen dat jullie het punt in je zonnecyclus naderen wat jullie een zonnewende noemen. Diegenen onder jullie die op een helft van de planeet wonen, zullen het de winterzonnewende noemen, de rest zal het die van de zomer noemen. Wat dat allemaal betekent is het resultaat van de axiale kanteling van jullie gebied in verhouding tot jullie ster. Het is goed om zich deze cyclus voor te stellen op een manier die beiden omvat.
Wij willen jullie aandacht vragen voor andere cycli. Cycli die door vele aardse beschavingen, in periodes ver voor die van jullie, werden opgespoord en vastgelegd. Dit wetende zou voor jullie een teken moeten zijn dat jullie beoordeling dat jullie de hoogste zijn in een keten van evolutie, die door de volledige tijd van haar bestaan in slechts één richting heeft plaatsgevonden, ietwat onjuist is. Maar binnen de doos van jullie goedgekeurde wetenschappelijke discussie, een van die dozen waar we laatst over spraken, worden zulke vragen beslist niet gestimuleerd.
Deze cycli zijn als cycli binnen cycli. En binnen enkele ervan zijn er een aantal nodig om gelijk te komen met die welke langer zijn. Jullie zouden je met recht kunnen afvragen waarom vroegere samenlevingen zoveel moeite deden om deze op te sporen en vast te leggen.
Belangrijker voor jullie is dat wij jullie zullen vertellen dat jullie nu, op dit moment, een punt naderen dat het algemene einde en begin van diverse van deze cycli zal zijn, cycli die solair, galactisch en nog veel verder zijn. Hier zijn onuitgesproken verwikkelingen aan verbonden.
Sommigen zullen hier naar kijken en jullie tijd: ‘de eindtijden’ noemen. Wij zouden hiermee akkoord gaan en zeggen: ‘en ook de begintijden’. Het is de tijd dat jullie rondom je heen kunnen kijken en duidelijk zien dat dit niet werkt, dat werkte niet. Hoe hebben wij ons dat gedacht?
En dat is al enige decennia steeds duidelijker aan het worden, of niet soms? Maar het is ook de tijd dat er veel alternatieven naar het oppervlak beginnen te komen. Terwijl sommigen zich beginnen los te maken en hun eigen oplossingen voor hun eigen problemen ontdekken, begint zich een nieuwe wereld te vormen.
Welnu, jullie hebben allemaal een keuze van ofwel jezelf te laten opslokken door het onveranderlijke lawaai van negativisme en klaarblijkelijke chaos, of voor alternatieve manieren van leven die jullie verwijderen van het gevecht. Ik denk dat jullie wel weten wat wij zouden aanbevelen. Zelfs de meest eenvoudige alternatieve oplossingen zullen uitgroeien tot jullie nieuwe samenlevingen. Dat is hoe bossen groeien. Dat is hoe gemeenschappen groeien. Vraag jezelf af: “Wat kan ik doen dat iemand behulpzaam zou kunnen zijn?” Nu is het de tijd om helemaal op te gaan in waar jullie van houden. Zelfs wanneer jullie de toekomst niet kunnen zien, kunnen jullie die beginnen op te bouwen.
Vertaald: Sjra