De Raad – Tijd om je te verheugen

De Raad – Tijd om je te verheugen

Gechanneld door: Ron Head – 28 Februari 2021

Op dit moment willen wij degenen die onze boodschappen volgen op de hoogte brengen om jullie enigszins voor te bereiden op de onthullingen over wat er is gebeurd en wat zeer binnenkort zal gebeuren.

Velen hebben de indruk gekregen dat er niets bijzonders is gebeurd in de weken die sinds het begin van het jaar zijn verstreken. Wij zeggen jullie nu dat dit precies is hoe het had moeten lijken, maar het is ook bepaald niet het geval.

Veel, of beter gezegd de meeste obstakels die op het pad van veranderingen lagen die jullie hebben voorzien, zijn verwijderd of geneutraliseerd. Er zijn tamelijk belangrijke veranderingen in veel van jullie systemen doorgevoerd. Aankondigingen waar jullie op hebben gewacht zijn meer dan ooit op handen. De schokken waar wij voor gewaarschuwd hebben zijn ook ophanden.

Er is veel moeite gedaan om de verstoring tot een minimum te beperken. Maar omdat jullie hele wereld op zijn kop zal staan, zoals we hebben gezegd, zal er meer dan waarschijnlijk enige verstoring optreden. Er zullen inspanningen worden gedaan om te onthullen, om te vieren als om te rouwen. Sommige dingen zullen echter onmogelijk te negeren zijn. Als dingen te moeilijk voor je lijken, schaam je dan niet om opzij te kijken. Ons advies is om het wonderbaarlijke meer van jouw aandacht te geven en tijd te besteden aan het plannen van een opwindende toekomst.

Behoud jouw gelijkmoedigheid. Besteed elke dag tijd aan het focussen op vrede en liefde. Raak niet betrokken bij gewelddadige of kwetsende gebeurtenissen, om welke reden dan ook. Troost hen die troost nodig hebben.

Jullie tijd is gekomen. Verheug je.

De wil van jullie Schepper zal geschieden.

Bron

Vertaling: Martien