De Raad: Surfen op de Golf / 17 april 2018 / Ron Head

De Raad:
Surfen op de Golf
17 april 2018 / Ron Head
Jullie zijn je er van bewust dat er zich op de planeet een enorme zee van verandering voordoet, die in hevigheid toeneemt. Een meer accurate omschrijving zou kunnen zijn dat jullie planeet nu steeds dieper ondergedompeld wordt in energetische velden die zowel veranderingen in jullie wereld creëren alsook gehoor geven aan de veranderingen die jullie omarmen.
Beide fenomenen manifesteren zich als golfpatronen. Jullie hebben werkelijk geluk dat het op die manier gebeurt. Vraag aan wie dan ook die door een volledig spontane ontwaking is gegaan of zij dat zouden aanbevelen. Maar toch, voor sommigen zal het resulteren in een totale ontnuchtering. De ‘geschenken’ die zichzelf kenbaar maken, vanuit het binnenste van jullie, veroorzaken zelfs nu bij sommigen het in twijfel trekken van hun begrip van de werkelijkheid. Welnu, in werkelijkheid hebben jullie niet veel begrip van de werkelijkheid. Sorry. Het is het uitbreidende bewustzijn van de werkelijkheid dat een soort schok is. De uitgestrektheid van jullie gewaarwording van alle beschikbare informatie is een heel lange tijd ernstig beperkt geweest.
Zelfs degenen onder jullie die dit horen of dat zien hebben vaak andere dingen die jullie overtuigingen van het zien of horen aan banden leggen. En wanneer dat geen begrenzing voor jullie is, hoe vaak verplaatsen jullie fysieke voorwerken zonder hen aan te raken? Hoe vaak zijn jullie op twee plaatsen tegelijk? Creëren jullie fysieke voorwerpen met intentie? Welnu, terwijl jullie een heleboel hebben om jezelf mee te feliciteren blijft het een reis. En deze zaken die wij genoemd hebben zijn niet de belangrijke stukjes. Jullie zijn het belangrijke stuk.
Welnu, met jullie welbevinden, laten we iets meer uitweiden over het inzicht van de golven. Wanneer jullie nooit de kans hebben gehad om te surfen, put moed, jullie staan op het punt om je er in te storten.
We bevinden ons hier op het Strand Aarde. Daar treedt een gestage opbouw van branding op. Jullie zijn weg gepeddeld in de inkomende golven. Jullie doen dit al een hele tijd en jullie worden daar al heel bedreven in. Terwijl jullie om je heen kijken, kunnen jullie anderen zien die rechtop op hun surfplanken staan en die enkele dingen doen die jullie altijd zo graag zagen. Mogelijk zullen jullie spoedig enkele er van uitproberen. Sommige mensen zitten gewoon op hun surfplank en wachten. Sommigen kijken uit over de Zee, op zoek naar hun perfect golf. Een enkele keer vliegt iemand die zijn golf te pakken heeft er af. Jullie hebben dat eerder al gedaan, vele keren. Maar dat heeft geen afbreuk gedaan aan hun plezier in de ervaring, noch van die van jullie.
Terwijl jullie hier zitten te wachten op je perfecte golf, kunnen jullie de opbouwende kracht van de inkomende branding voelen. Het is bekrachtigend, opwindend. Jullie kunnen je aankomende golf voelen. Jullie weten dat jullie er klaar voor zijn. Jullie zullen voorbereid zijn voor je Manifestatie.
Dat is bijna een perfect beeld van waar jullie je in deze tijd bevinden. Bereid je voor om op je surfplank te staan voor de rit van je leven! Alles wat het jullie kostte om op dit punt te komen zal bewijzen het waard te zijn geweest. Dit is jullie dag aan het strand. Geniet er van!
Vertaald Sjra