De Raad – Positieve Focus – 5 december 2018 / Ron Head

De Raad
– Positieve Focus –
5 december 2018 / Ron Head
De kracht van positieve focus
We hebben het gevoel dat positieve focus een onderwerp is dat deze keer behandeld moet worden. Dit is een periode van zeer chaotische energieën. Wij willen dat jullie weten dat jullie meer gediend zijn door jezelf op manieren gericht te houden die jullie afhouden van het belemmeren van die resultaten waaraan jullie jezelf hebben toegewijd om te bereiken. Welnu, wat bedoelen we hiermee? Wat zien wij dat jullie, vanuit jullie gezichtspunten niet zien? 
Door al jullie levens heen zijn jullie zorgvuldig afgericht om je te verenigen tegen zaken waar jullie het niet mee eens zijn. Er is jullie zelfs geleerd om tegen enkele van die zaken in oorlog te gaan. Soms leiden de oorlogen tegen die zaken jullie feitelijk af van de succesvolle uitvoering van juist die zaken waar jullie tegen vechten, of op z’n minst die zaken die jullie worden verteld dat jullie tegen vechten. Als voorbeeld zullen we jullie ‘oorlog tegen drugs’ naar voren brengen.
Jullie Griekse filosoof, Plato, jullie huidige orakel die jullie kennen als Abraham – en zelfs wij hebben jullie er op de een of andere manier op gewezen dat jullie veel beter gediend zijn om je aandacht te vestigen op wat jullie wensen, dan jullie te laten meeslepen in de energie van verzet tegen de dingen die jullie niet willen. Dit is absoluut waar. En wanneer hier aandacht aan geschonken wordt, vooral in groepen, kunnen in korte tijd grote dingen bereikt worden.

Er is een plaats voor zo’n zaken. Ze kan gemakkelijk aandacht richten en grote aantallen mensen bij elkaar brengen. Wij zouden jullie echter willen laten inzien dat hoe eerder jullie die energieën kunnen transformeren naar positieve intenties, hoe krachtiger jullie energieën zullen zijn.

Momenteel laten jullie toe dat jullie energieën ingezet worden in totale chaos. Jullie worden tegen elkaar verdeeld gehouden. Jullie weten dat jullie in een tijd leven van ongekende mogelijkheden, maar wij zien dat jullie energie verdreven wordt omdat ze in feite de voorruitgang, die jullie wensen te scheppen, belemmert. Wij zeggen niet dat jullie doelen verkeerd zijn. Wij zeggen dat het heroverwegen van jullie focus in positievere kanalen jullie veel beter zou dienen. Als voorbeeld, hoeveel van jullie verschillende bewegingen zouden gemakkelijk bij elkaar kunnen komen onder de vlag van campagne voeren voor milieuveilige hernieuwbare energiebronnen? Wie voert campagne voorde betere gezondheidszorg die jullie allemaal willen? Wanneer gaan jullie marcheren voor die zaken? Hebben jullie gemerkt dat ze steeds, wanneer er zo’n ideeën naar buiten beginnen te komen, gemakkelijk opzij geschoven worden door er simpelweg een etiket op te plakken en er dan op een kleinerende manier naar te verwijzen? Boomknuffelaars. Mafkezen. Het wordt echt te gemakkelijk gedaan.  
    
Welnu, waarover wij spreken is eenvoudig jullie eigen gebruik van jullie eigen gedachten, jullie eigen focus, jullie eigen energie. Zien jullie hoe vaak wij dat woord gebruikt hebben? Energie? De kern hiervan is het feit dat jullie de energie zijn die dingen in jullie wereld produceert. En of jullie nu in groepen samen op de koffie komen of eenvoudig op dezelfde manier denken, is die energie, wanneer die zich samenvoegt met die van  anderen net als jullie, veel krachtiger dan jullie weten. Waarom besteden er zo velen zoveel tijd en inspanning om jullie afgeleid te houden of om jullie denken te sturen? Denken jullie omdat ze weten dat jullie krachteloos zijn? Zij hebben het nodig om jullie te laten denken op de manier zoals zij willen, of op z’n minst zich veroorloven wat jullie niet zien.
Welnu, het merendeel van wat we net gezegd hebben is voor niemand van jullie nieuw. Jullie zijn je bewust van die dingen. Maar we zien er teveel die afgeleid worden, of zelfs bang gemaakt worden, door de geintjes en verhalen over geintjes die rondom jullie hoofden wervelen. Wanneer jullie gevoelens worden aangetast, trek je dan even terug en focus opnieuw. Ga door met het creëren wat jullie wensen. Ga door met leven in vrede en geluk. En weet dat de verandering, die jullie overspoelt, moet uitmonden in de wereld waarin jullie willen leven, zelfs wanneer jullie niet weten hoe jullie er vanaf hier kunnen komen. Zo zij het.

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/ 
Vertaald door Sjra