De Raad – OVER BEWUSTZIJN EN HET EVENEMENT – 11 Maart 2020 / Ron Head

De Raad
OVER BEWUSTZIJN EN HET EVENEMENT
11 Maart 2020 / Ron Head

Vandaag zijn we van plan om wat dieper in te gaan op het onderwerp van bewustzijn en van wat jullie Het Evenement noemen.

We hebben jullie verteld dat jullie poesjes meer poes zouden worden en dat veroorzaakte enig vermaak en liefdevolle gevoelens. Prima! Daar was het ook voor bedoeld. Maar nu zouden we dat graag wat diepgrondiger willen onderzoeken.

Welnu, er bestaan een heleboel theorieën – met de nadruk op theorieën – over wat deze gebeurtenis, dit Evenement, zal brengen. Wij moeten jullie vertellen dat een groot deel hiervan zijn oorsprong heeft in menselijk onbegrip, een beetje zelfs in opzettelijke misleiding. Alles is gebaseerd op wat jullie denken dat mogelijk is. Dat is volledig gebaseerd op waar jullie je van bewust zijn vanuit vroegere ervaring. En we gaan hier nu geen onrust zaaien. Maar één ding lijkt tamelijk universeel afgesproken te zijn. En dat is de overkoepelende waarheid dat het een toename van licht is in het proces van de ontwikkeling van jullie zonnestelsel en planeet.   
Beseffen jullie dat licht bewust is en dat het bewustzijn en informatie in zich draagt? Beseffen jullie dat alles, alles, maar dan ook alles uit licht gemaakt is? Jullie zeggen Liefde? Hetzelfde. Jullie zeggen Waarheid? Hetzelfde. Maar het effect bracht een toename in jullie bewustzijn tot stand en dat is wat wij hier wensen te bespreken.  
Wanneer het licht waarover we spreken aankomt, zal het de lichtfrequentie van alles wat het omhult, infuseert, verhogen. Beseffen jullie dat alles wat jullie kunnen zien of aanraken in zekere mate bewust is?

Jullie poesje is bewust. Daar hebben jullie geen probleem mee. Jullie jong hondje is bewust. Er zijn wetten aangenomen die dieren rechten toekennen. Jaren geleden was men het er al over eens dat planten gevoel tonen wanneer ze worden aangesloten aan elektronische opname apparatuur. Er zijn opnames van zingende bossen. Nu vertellen jullie wetenschappers je dat bomen gemeenschappen vormen en voor elkaar zorgen. Wij nemen jullie zelfs verder mee langs dit pad.

Alles is licht. Alles is bewust. Er bevindt zich niets buiten het veld dat jullie omvat. Anders gezegd, niets bestaat buiten God. Jullie eigen logica moet jullie naar deze conclusie brengen.

Wanneer het hogere bewustzijn aankomt, zoals het dat inderdaad doet, ZAL het alle bewustzijn verhogen. Het zal dat van jullie verhogen. Dat van de poesjes. Het zal dat van de bomen verhogen. Het zal dat van de hele planeet met alles er op en er in verhogen.

Al die andere gewenste veranderingen, waar jullie zo in lijken op te gaan, zouden ook kunnen gebeuren. Maar het spijt ons zeer jullie te moeten vertellen dat het bewustzijn dat de Ware Jij is, het niet kan schelen. De Ware Jij wil alleen maar haar bewustzijn verhogen. Die veranderingen, die jullie je voorstellen, zijn zaken die jullie tot stand brengen – of niet. Het is tenslotte jullie wereld.

Jullie wordt een toverstok uitgereikt. Wanneer jullie er mee zwaaien zal hij alles veranderen. En jullie vragen ons: “Hoe zal het er uitzien?” Nou ja, dat is een uitstekende vraag. Misschien zouden jullie je dat zelf moeten afvragen voordat jullie met de toverstok zwaaien.

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/

Vertaald door Sjra