De Raad: Over Bewustzijn en De Manifestatie /18 mei 2018 / Ron Head

De Raad
 Over Bewustzijn en De Manifestatie
18 mei 2018 / Ron Head
Wij vertelden jullie dat jullie poesjes wat meer poes zouden worden en dat veroorzaakte wat vermaak en beminnelijke gevoelens. Goed! Daar was het ook voor bedoeld. Maar nu zouden we dat wat verder willen uitdiepen.
Welnu, er bestaan een heleboel theorieën – met de nadruk op theorieën – over wat deze gebeurtenis, deze Manifestatie, zal brengen. We moeten jullie vertellen dat een groot deel ervan zijn oorsprong heeft in menselijk onbegrip, soms zelfs in bewuste misleiding. En wij gaan hier geen olie op het vuur gooien. Maar over één ding lijkt men het universeel aardig eens te zijn. En dat is de overkoepelende waarheid dat het een toename van licht is dat in het proces is om jullie zonnesysteem en planeet te omwikkelen.
Beseffen jullie dat licht bewust is en bewustzijn en informatie overdraagt? Beseffen jullie dat alles, alles maar dan ook alles gemaakt is uit Licht? Jullie zeggen Liefde? Hetzelfde. Jullie zeggen waarheid? Hetzelfde. Maar de betekenis, samengevat in bewustzijn, is wat we willen bespreken.
Wanneer het licht waarover we spreken aankomt, zal het de lichtfrequentie van alles waar jullie je bevinden verhogen. Beseffen jullie dat alles wat jullie kunnen zien of aanraken in zekere mate bewust is?
Jullie poesje is bewust. Daar hebben jullie geen probleem mee. Jullie jonge hondje is bewust. Er zijn wetten uitgevaardigd die de rechten van dieren erkennen. Vele jaren geleden werd al begrepen dat planten gevoelens uiten wanneer ze worden verbonden met elektronische recorders. Er bestaan opnames van zingende bossen. Nu vertellen wetenschappers jullie dat bomen gemeenschappen vormen en voor elkaar zorgen. We nemen jullie zelfs verder mee langs dit pad.
Alles is Licht. Alles is bewust. Er bestaat niets dat zich buiten het veld bevindt dat jullie omvat. Anders gezegd, niets bestaat buiten God. Jullie eigen logica moet jullie tot deze conclusie brengen.
Wanneer het hogere bewustzijn arriveert, zoals het heel zeker in proces op gang is, ZAL dit ieder bewustzijn verhogen. Het zal dat van jullie verhogen. Het zal ook dat van jullie poesjes verhogen. Het zal dat van de bomen verhogen. Het zal dat van de volledige planeet en alles erop en er binnenin verhogen.
Alle andere gewenste veranderingen, waarin jullie zo verwikkeld lijken te zijn, zouden zich ook kunnen voordoen. Maar het spijt ons jullie te moeten zeggen dat het bewustzijn dat de Ware Jij is, dat helemaal niets kan schelen. Die veranderingen zijn zaken die jullie teweeg zullen brengen – of niet. Het is tenslotte jullie wereld.
Jullie wordt een magisch toverstokje overhandigd. Wanneer jullie hiermee zwaaien zal alles veranderen. En jullie vragen ons: “Hoe zal dat zijn?” Nou ja, dat is een uitstekende vraag. Misschien moeten jullie dat aan jezelf vragen voordat jullie met het toverstokje zwaaien. 
Vertaald: Sjra