De Raad – Opnieuw Afstemmen / 13 juni 2018 / Ron Head

De Raad
 – Opnieuw Afstemmen
13 juni 2018 / Ron Head
Een groot aantal van jullie ervaren wat een beëindiging of een onderbreking lijkt te zijn van jullie communicatie met je gidsen, leraren en hogere zelven, wat dit kanaal De Raad heeft genoemd. Wij zouden hier nu graag over willen spreken om jullie ongemak weg te nemen.
Jullie hebben herhaaldelijk gevraagd, nietwaar, dat jullie niveau van communicatie uitgebreid zou worden, omhoog getild, verbeterd? Welnu, wat nu gebeurt is niet precies van dien aard. Het is meer dat jullie energievelden, door jullie inspanningen en jullie invloed dientengevolge op elkaar worden verhoogd naar een hogere vibratie. Dit wordt veroorzaakt – en in belangrijke mate aangewakkerd – door het in toenemende mate hoger wordende vibrationele veld waar het volledig sterrenstelsel naar binnen aan het bewegen is.
Er doet zich een cyclische beweging voor waarvan velen zich bewust zijn en waarop door enkelen geanticipeerd is geworden. Maar, daar bovenop zijn er bepaalde uitstralingen, die jullie systeem naderen, die al een heilzaam effect beginnen te hebben op alles op hun pad.
Dit betekent dat ieder energieveld zal worden veranderd. Het hele bewustzijn zal stijgen. En jullie zullen dat niet werkelijk beginnen te begrijpen totdat jullie beseffen dat alles energie is en daarom alles bewustzijn. Dit heeft – en gaat daar mee door – het effect van het scheppen van veranderingen binnenin jullie en om je heen, dat historisch gezien voor onmogelijk werd gehouden.
Velen hebben gesproken over, geschreven over en onderwezen, dat de innerlijke veranderingen, de veranderingen van jullie eigen bewustzijn miraculeus zou zijn. Overweeg alstublieft dat een wonder alleen een effect is waarvan de oorzaak niet bekend is. Omdat de oorzaak wordt uitgelegd, zullen we zeggen dat dit geen wonder is.
Jullie bewustzijn gaat een vibrationele schaal binnen die jullie van een heleboel bewust laat worden waarvan jullie in je bekende verleden geen besef hadden. Velen die deze ervaring hebben, zitten in angst hierover. Doe dat alstublieft niet. 
Wij weten dat jullie in je voorbije levens bijna allemaal verschrikkelijke ervaringen hebben gehad, veroorzaakt door de pogingen om deze vormen van bewustzijn er uit te stampen. Dit zal niet langer meer het geval zijn. Er is niets om bang voor te zijn. Hoe kan jullie eigen geest iets zijn om bang voor te zijn?
Angst zelf echter zal zijn uiterste best doen om jullie onder zijn ‘controle’ te houden. Dit is waar, individueel als ook collectief. Misschien kan het de mens helpen begrijpen door in het collectief te zien, dat het daar zo duidelijk aanwezig is.
Laten we terugkeren naar het onderwerp van jullie verbinding met ons. Jullie gaan mogelijk door een korte periode heen dat jullie je radio opnieuw moeten afstemmen. Onze uitzending, onze frequentie is niet veranderd. Maar die van jullie is dat wel. Begrijp alstublieft dat jullie niets hoeven te doen om dit te corrigeren, behalve de intentie vast te houden dat je verbinding ononderbroken blijft. Natuurlijk, wanneer jullie meditaties willen doen enz., om dichterbij uit te lijnen, kan dat geen kwaad. Maar wij wensen zeer dat jullie weten dat jullie niets ‘verkeerds’ hebben gedaan. Wij gingen niet weg. Wij zijn nooit gestopt met onze liefdevolle begeleiding.
Hou alstublieft ook rekening met de vele prachtige nieuwe dingen die in jullie levens aan het gebeuren zijn. Voor degenen onder jullie die geen verandering zien, laten we jullie garanderen dat binnen een of twee jaar vanaf nu jullie levens zo anders zullen zijn dat jullie het moeilijk zullen vinden te herinneren hoe het nu is. Jullie eigen reacties op de gebeurtenissen in jullie levens zullen zo anders zijn dat ze zelfs jullie zullen verassen.
Nogmaals terugkomend op jullie uitlijning met ons. Alles wat jullie hoeven te doen is het vasthouden van die uitlijning in jullie harten. Waardeer het. Weet dat het in feite uitbreiding en vooruitgang is. Wat eigenlijk vooruitgaat is in jullie Bewustzijn. Er kan geen verbreking zijn tussen twee delen van een geheel. Wij zijn één.
De Liefde van de Schepper aan jullie. Zij is jullie recht. Zij is in waarheid jullie wezen.
De Raad
Vertaling: Sjra