De Raad – Niets Gebeurde deel 2 / 3 April 2018 / Ron Head

De Raad
 – Niets Gebeurde deel 2
3 April 2018 / Ron Head
Vandaag gaan we verder met praten over het onderwerp van onze vorige boodschap. Deze keer spreken we degenen toe waaraan het grootste deel van die boodschap niet gericht was. Hiermee bedoelen we dat we nu spreken tegen degenen die alle veranderingen rondom hen heen zien en het doel en het onafwendbare resultaat ervan begrijpen. Degenen tegen wie we nu spreken zijn zich ook bewust van de veranderingen die binnenin hen zelf optreden en die ook de implicaties hiervan begrijpen.
Welnu. Natuurlijk, zoals al het andere, spelen jullie percepties en begrip er van zich af op een continuüm van weinig naar meer. Dit is normaal, weet je, en niets om jezelf zorgen over te maken. Deze verschillen zijn het gevolg van diverse factoren – verleden, studietempo, hoeveelheid herinnering, interesses en nog veel meer. De ene is beter hierin. De ander beter daarin. Zij blinkt uit in iets waarin niemand van jullie zelfs maar geïnteresseerd is. Het is een nogal groot universum.
Historisch gezien zijn jullie geprogrammeerd om te denken in termen van anderen jullie eigen manier van denken, van jullie overtuigingen, op te leggen. Wanneer ik gelijk heb, dan moet zij ongelijk hebben. En natuurlijk heb ik gelijk. Dus moet ik haar veranderen. Welnu, wij vragen jullie om dit alstublieft af te danken. En wij zullen jullie een model laten zien dat jullie zal helpen om dit te doen.  
Het model is: Jij hebt ook ongelijk. En zij heeft ook gelijk. Jullie bevinden je allemaal op een leerpad. Zij kent vele waarheden die jij niet kent. Jij kent waarheden die zij niet kent. En die gozer daarginds zou van jullie allebei kunnen leren. Maar – niet wanneer jullie hem buitensluiten door hem verkeerd te beoordelen of door hem minder dan te maken.
Wij begrijpen dat dit zaken zijn die velen van jullie begrijpen. We brengen ze naar voren om jullie te attenderen op de naderende urgentie voor jullie om ze te belichamen. Jullie zullen meer moeten doen dan alleen maar veel van deze concepten die jullie geleerd hebben te begrijpen. Jullie zullen deze zaken moeten belichamen.
Het zou kunnen lijken dat we dit voor sommigen van jullie moeilijk maken. Dat hoeft niet zo te zijn. Wanneer jullie nadenken over wie en wat jullie werkelijk zijn, dan hoeven jullie alleen maar de mogelijkheid toe te laten om ook geduldig, ook tolerant, ook vriendelijk, ook vergevingsgezind te zijn. En zoals jullie je wel kunnen voorstellen, kan de lijst eindeloos zijn.
Omdat jullie weten dat jullie zelf aan het veranderen zijn, overweeg dan dat jullie alles kunnen zijn wat je voor jezelf wenst. Alle gewenste veranderingen moeten beginnen met het toestaan van de mogelijkheden. Je zult nooit iets kunnen worden waarvan je overtuigd bent dat het onmogelijk is. Je zultworden wat je wenst te worden wanneer je weet dat het mogelijk is en wanneer dat het beste voor je is. Wanneer dat het beste is voor iedereen, zoveel te beter.
We wensen vandaag ook voor jullie de wetenschap te versterken, dat deze veranderingen die jullie zo vurig wensen, die jullie nodig hebben, feitelijk in toenemende mate aan het gebeuren zijn – steil omhoog, zoals jullie dat zeggen. Velen van jullie staan in contact met velen in deze groeiende gemeenschap. Jullie horen of lezen over de ervaringen van veel anderen, net zoals jullie je eigen kennen. Jullie kunnen je bewust zijn van de toenemende frequenties hiervan.
En sommigen van jullie voelen je buitengesloten. Doe dat alstublieft niet. Er is geen enkele cel in je wezen die niet beïnvloed wordt. Dit kunnen we jullie beloven. Zelfs zonder deze “verschuiving” zoals jullie die noemen, zou dat waar zijn. Maar in dit geval, wat wij zeggen is dat wanneer het veld van het collectieve bewustzijn haar frequenties verhoogt, jullie absoluut niet nietbeïnvloed kunnen worden.
Jullie aangeleerde ervaring, jullie aangeleerde begrip en daarom ook jullie aangeleerde gevoel van afscheiding, is jullie grootste hindernis. Mediteer daarop, leer, begrijp en vier jullie verbinding. Jullie zijn één, dierbare vrienden. Eén in het veld van bewustzijn en één met ons. Dit herinneren en al zijn vertakkingen IS het pad. En jouw weg naar de ENE zal uniek voor je zijn. Uniek omdat niemand anders staat waar jij staat en niemand anders heeft gelopen waar jij hebt gelopen. Dus hoe kunnen jullie nu één zijn? Denk aan de cellen van je lichaam. Iedere cel is uniek. En toch omvatten ze dat wat jij bent, is het niet? Zoals iedere cel dat voor jou is, ben jij dat voor de mensheid, voor de Aarde, voor het zonnestelsel, voor de melkweg en voor het universum zelf.
Jullie uniciteit kan beschouwd worden als je doel, zie je? Maar zo is ook dat van hem en ook dat van haar. Jullie zijn allemaal verschillend. En toch zijn jullie allemaal eender. En niemand van jullie is minder dan ieder ander, noch groter dan ieder ander. Essentieel! Essentieel! Zonder jullie zou de wereld anders zijn dan die is.
Wanneer de tijd er is dat jullie anderen kunnen zien zoals wij jullie zien, zullen jullie versteld staan. Wanneer jullie in de spiegel staan en zien wat wij zien, zullen jullie je verwonderen. Sta jezelf toe om geduldig te zijn, maar ben ook in vreugdevolle  verwachting. Sta jullie zelf toe om in vreugde te zijn over je nieuwe wezens naarmate de veranderingen zich voordoen, maar laat het dan gaan. Er is meer onderweg.
Liefde voor jullie nu. Wij zien deze boodschap als afgerond.
Vertaald: Sjra