De Raad – Nadere discussie over ‘het veld’ – 21 januari 2019/ Ron Head

De Raad
Nadere discussie over ‘het veld’   
21 januari 2019/ Ron Head
Wij zijn van mening dat wat nadere discussie over ‘het veld’, zoals wij dat uitdrukken, de vraag van deze lezer zal beantwoorden.
 “Wanneer ik een techniek toepas van het voelen of visualiseren van een punt van oorsprong van liefde binnenin mijn hartcentrum en me dan concentreer op het toenemen er van en de energie voel uitbreiden, hoe breidt die energiestroom zich uit? Komt die energie van mij? Open ik een portaal of een verbinding met iets? Wanneer ik er mee uitlijn en mijn vibratie op datzelfde moment voel stijgen, waar verbind ik me dan mee?
Terwijl we doorgaan met deze uitleg, hou dan alstublieft in gedachte dat we spreken over bewegingen, wervelingen en stromingen binnen het energieveld dat is: Alles-Dat-Is. Wij zouden ook hopen dat jullie begrijpen dat dit veld bewustzijn en besef is. We zouden kunnen zeggen dat Het is, we zouden kunnen zeggen dat Hij is, of we zouden kunnen zeggen dat Zij is. In jullie wereld heeft ze vele namen gekregen. Stel je eens hoeveel andere namen de multiversa doorkruisen. In tegenstelling tot wat velen van jullie geloven, heeft Hij er geen behoefte aan dat jullie Hem een specifieke naam geven en Zij geeft daar ook niet om. Genoeg hierover. Laten we jullie vraag beantwoorden.

Jullie zijn een verzameling van veel frequenties, stromingen en wervelingen van energie, die deel uitmaken van een kolossaal grotere verzameling. Deze omschrijving herhaalt zich boven jullie, onder jullie en helemaal rondom jullie heen. Het is allemaal Eén.

Binnenin jullie zitten een groot aantal wervelingen. Er bestaat een aloud woord voor wielen, chakra’s, waarmee jullie samenleving vertrouwd is geworden. Het woord wordt gebruikt om die wervelingen aan te duiden. De meesten van jullie zijn zich bewust van op z’n minst zeven hoofdchakra’s. Het zijn centra van bepaalde frequenties.
Er gaat een energiestroom door jullie heen. Terwijl deze door jullie heen beweegt, creëert die een ringvormige stroming, maar voornamelijk is het een doorstroming. Aan één kant in en aan de andere kant uit. Wanneer dit er niet zou zijn, zouden jullie ook niet bestaan.
Welnu, hier gaan jullie je proberen te verbinden met deze energie. Dat is geen ‘fout’, maar het is een ietwat verkeerde interpretatie. Zoals we eerder hebben uitgelegd, kunnen jullie niet niet verbonden zijn. Maar jullie kunnen – en jullie doen dat ook meestal – de stroming inperken. Versterking van de stroming zou een meer helder beeld geven.
Wanneer er meer energie uit jullie stroomt dan er in, zullen jullie je uitgeput voelen. Emotioneel zullen jullie je leeg voelen, gedeprimeerd, verontrust, enz. Wanneer de stroming in balans is, voelen jullie je versterkt, blij, gelukkig, krachtig, enz. Wanneer er meer energie instroomt dan er uit kan, zouden jullie je geblokkeerd kunnen voelen, klem zitten, in achteruitgang.   
Nu is het goed om deze stroming te visualiseren of zelfs te voelen en deze via je handen, bijvoorbeeld wanneer je een genezer bent, te voelen wegstromen. Er zijn veel systemen die dit onderwijzen. Maar het is net zo goed mogelijk om zichzelf met deze energie te vullen en haar helemaal om je heen te laten uitstromen. Jullie zijn tenslotte een veld, niet echt een tuinslang. Maar dat beeld kan ook heel bruikbaar zijn.
Maar, door het beeld van het veld in gedachte te houden, kunnen jullie gemakkelijk zien dat alles wat enig deel van dat grotere veld optilt, een invloed zal hebben op het volledige veld. Dus, jullie zijn ‘dienstbaar’ aan Alles, net zo goed als aan jullie zelf. En jullie doen niets, net zo goed als jullie alles doen wat er gedaan kan worden.
Voor wat betreft het laatste deel van jullie vraag: “Waarmee verbind ik me?” Jullie zijn verbonden met wat jullie misschien God noemen. Maar energie kan ook gestuurd worden. Jullie noemen dat gebed of meditatie. Jullie kunnen je dus ook verbinden met degenen die jullie gidsen noemen, leraren, of hogere aspecten van jullie zelf.
We hopen dat dit jullie helpt. Wij waarderen de vraag. En wanneer dit verdere vragen oproept, vraag dan alstublieft. Jullie kunnen je antwoord op deze manier ontvangen, hetgeen anderen kan helpen, of jullie kunnen je eigen inzichten ontvangen. Deze zullen anderen ook helpen wanneer jullie die delen als jullie dat gevraagd wordt.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra