De Raad –MOGEN WIJ HELPEN? 6 Maart 2020 / Ron Head

De Raad
– MOGEN WIJ HELPEN? 
6 Maart 2020 / Ron Head
Ervaren jullie symptomen? Komen jullie hindernissen tegen? Lopen jullie tegen blokkades aan? Verward? Bezorgd? Mogen wij helpen?
Dit is een buitengewone, wonderbaarlijke en bijna ogenblikkelijke Gebeurtenis, beste vrienden. Jullie – en alles rondom jullie heen – worden getransformeerd, precies zoals jullie dat altijd gepland hebben. Maar, net zoals jullie ook gepland hebben, zullen jullie in ieder opeenvolgend moment verandering ervaren. Jullie noemen dit tijd. Is dat niet grappig?  Ze geeft jullie zoveel kansen om de oneindige mogelijkheden te onderzoeken. 
Over de kwestie van symptomen, zouden wij jullie er op willen wijzen dat ieder mens door een serie veranderingen heengaat die moeten plaatsvinden om hun lichaam en hun bewustzijn voor te bereiden op de overgang tussen hun ‘huidige’ toestand naar de toestand waar ze voorheen toe hebben besloten als hun gewenste doel. Als kanttekening, dit doel is slechts een volgende stap op een eeuwige reis. De frequenties waarop jullie je voorbereiden zouden verwoestend zijn zonder deze tussentijdse verbeteringen aan jullie systemen. Maar er hoeft niet voor geleden te worden. Ze kunnen net zo gemakkelijk met verbazing en dankbaarheid ervaren worden.   
Sommigen van jullie voelen ’s morgens bij het ontwaken grote trillingen.  Het “Wat is er mis met mij?” kan gemakkelijk “Oh, dat is heerlijk!” zijn. “Dank jullie!”
Fluiten in je oren? Dit is een elektrisch universum. Alles trilt en communiceert met elkaar. Iedere cel, molecuul en atoom communiceert in frequentie met iedere andere. Hoor je het? Ontspan. Weldra zal het duidelijk worden.
Belemmeringen? Wat kunnen jullie er van leren? Het zijn echt kansen, weet je? Ze kunnen een les zijn. Ze kunnen er zelfs zijn om je de kans te geven om ze over te dragen aan de geest zodat jullie ze niet hoeven te blijven meezeulen. 
Zorgen en verwarringen en iedere andere angst – jawel, het zijn symptomen van angst – zijn het resultaat van het niet accepteren van jullie eigen goddelijkheid, geliefden. Jullie denken dat jullie afgescheiden zijn. Dat zijn jullie niet. Jullie denken dat jullie afkeurenswaardig zijn. Dat zijn jullie niet. Jullie denken dat jullie niet meer vergeven kan worden. Dat is niet zo. Jullie denken dat jullie de boot missen. Dat doen jullie niet. Jullie denken dat alles in het universum goddelijk en gezegend is …. Behalve jullie. Onmogelijk!
Niets wat jullie ooit – en wij bedoelen ooit – gedaan of gezegd of gedacht hebben kan jullie minder maken dan wat jullie werkelijk zijn en altijd geweest zijn, een goddelijke schepping. Veel van waarmee jullie jezelf kastijden is het natuurlijke functioneren van een mens dat jullie hebben aangenomen als verkeerd. Dat werd jullie zorgvuldig aangeleerd zodat jullie zouden vertrouwen op anderen om je te redden en ‘in het gareel te houden’. Van wat eens in dankbaarheid en vreugde gevierd werd is een vervloeking gemaakt. Wanneer jullie kijken is er genoeg aandenken aan het verre verleden om dit te zien. Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om het waarom er van te zien.   
Dus, we hebben hier een planeet die miljarden goddelijke wezens bevat die in het proces verkeren van het bereiken van een verbazingwekkend niveau van bewustzijn en capaciteiten en die vasthouden aan zorgen en verwarring er over. We hebben dit eerder gezegd, maar jullie zouden beter gediend zijn door je armen wijd open te spreiden en rond te dansen en te zingen: “Ja!, Ja!, Ja!”
We horen ook alles over de gedachten van “Hoe gaat het dan met mijn kinderen en met mijn poes en mijn familie?” Wij herhalen wat we al heel vaak gezegd hebben. Dit is een universele evolutionaire groei in bewustzijn. Er is niets, maar dan ook niets wat niet beïnvloed zal worden. Poesjes zullen meer poes zijn. Iedereen heeft de kans om opgetild te worden. Iedereen. Zelfs jullie, dierbaren. En jullie zullen je doelen vervullen door hier nu te zijn. Jullie kunnen je zorgen maken wanneer jullie dat wensen. Of jullie kunnen er doorheen glijden en roepen: “Wheeee!!” Jullie keuze. Maar het gebeurt – vóór jullie. Het overkomt jullie niet.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra