De Raad – Meer over de Eenheid en het individu – 27 maart 2019/ Ron Head

De Raad
Meer over de Eenheid en het individu
27 maart 2019/ Ron Head
In antwoord op de gestelde vraag, zullen we wat meer vertellen over de Eenheid en het individu, over JULLIE in jullie grotere aspecten en over jullie zoals jullie zelf denken te zijn. Hou alstublieft in gedachte dat heel kleine verschillen in bewoording, in alles omvattende concepten heel grote verschillen kunnen veroorzaken.
 “Als antwoord op mijn laatste vraag hoe een ziel haar ware aard kan vergeten, antwoordden jullie: “Jullie hebben niets vergeten. Maar jullie hebben jezelf het genoegen gedaan om jezelf alleen maar dat te geven wat jullie op dit moment nodig hebben.” Maar hoe wordt dit precies gedaan, gegeven het feit dat zelfs het kleinste aspect van de gehele “JIJ” altijd een volledige en complete reflectie zal zijn van het kleinere (zelf) wat betekent “jij”? Bovendien, wordt er niet gezegd dat ieder van ons het exacte miniatuurbeeld is van God/Hogere Zelf? Hoe is het dan mogelijk om iemand enige aspecten van zichzelf te laten vergeten terwijl we altijd complete/volledige wezens zijn?”
We willen graag dat jullie jezelf nu voorstellen als enorme, uitgestrekte bewuste wezens die zijn samengesteld uit diverse, of zelfs vele, aspecten die zowel wel als niet in jullie lichamen belichaamd zijn. Kies alstublieft ook een van de belichaamde aspecten uit waaraan je denkt als een ‘kleiner wezen’. Geeft dit aspect dezelfde naam als welke je nu als jezelf beschouwt.
Welnu, kijk geestelijk terug in de tijd naar een punt waarop het besluit werd genomen om nog een lichaam aan te nemen.

In de totaliteit van wat jullie zijn, jullie kennen jezelf als te sterk (vol kracht) en te kolossaal in jullie kennis om in de huidige toestand van jullie wezen op de planeet, in deze dimensie, in dit stadium van ontwikkeling, te omvatten. Er bestaan personen die in staat zijn geweest om boven die beperkingen uit te stijgen, maar het zijn er nog steeds weinig en ze geven er de voorkeur aan om niet herkend te blijven. Jullie zouden echter in overweging kunnen nemen dat jullie drijfveer om te ascenderen, zoals jullie dat noemen, buitengewoon wordt beïnvloed door het kennen van de mogelijkheden die ze demonstreren.

Wat doen jullie om deze belichaming als een mens op Aarde mogelijk te maken? Geven jullie voldoende geheugen, maar niet genoeg om te ontspannen? Geven jullie voldoende energie om overleving en groei mogelijk te maken, maar niet genoeg om een probleem te zijn voor het huidige fysieke lichaam terwijl het zal overleven? Selecteren jullie en kiezen jullie uit alle vaardigheden, bekwaamheden, doelen, mogelijkheden enz. die jullie ter beschikking staan om de perfecte mens te creëren  om een doel te bereiken? Wijzen jullie gidsen aan voor deze nieuwe potentiële mens? Beloven jullie misschien wel dat de toegang tot alles wat jullie zijn niet wordt geweigerd wanneer jullie er naar toegroeien?
Stellen jullie je, jullie die dit lezen, nu voor dat het grotere wezen dat jullie zijn niet onvoorwaardelijk van jullie houdt en jullie groei en succes in ieder moment van jullie bestaan aanspoort?
Kunnen jullie je voorstellen dat het ‘doel’ waar zo velen van jullie naar op zoek zijn, op dit punt van de menselijke ontwikkeling, de ontwikkeling is van de mensheid voorbij het historische ‘alleen maar mens’ dat aangenomen werd als de uiterste grens?
Sta ons toe de zinsnede ”zelfs het kleinste aspect van de gehele “JIJ” zal altijd een volledige en complete reflectie zijn van het kleinere (zelf) dit is “jij”aan te snijden.
Dit kan een kleinigheidje lijken, maar wij wensen te zeggen dat het grotere wezen geen reflectie is van het kleinere. Wanneer er al een reflectie is, zal het het kleinere zijn dat het grotere reflecteert. Echter, zoals we eerder besproken hebben, het is eerder zo dat het kleinere slechts toegang heeft tot wat het in geschiktheid kan doorzien.  
In de Eenheid is alles energie en bestaat er geen afscheiding. Er bestaan geen afzonderingen. Jullie nemen afzondering waar tussen jezelf en de dingen rondom je heen. Deze waarneming kan veranderen. Jullie kunnen deze verandering ervaren. Jullie kunnen en mogen alles ervaren wat jullie je maar kunnen voorstellen.
In een boodschap van kort geleden spraken we over het “JA”. Jullie mogen dat ‘ja’ zeer wel beschouwen als altijd en eeuwig op jullie van toepassing. Jullie zijn niet beperkt …. nooit. Er kunnen voorwaarden bestaan waar aan voldaan moet worden, maar zelfs die kunnen overwonnen worden. De wijsheid om dit te doen moet echter in acht genomen worden. Kunnen jullie overal naar toe reizen en alles ervaren? Wij zullen zeggen, ja. Kunnen jullie dat ook?
We hopen dat we een bevredigend antwoord op de vraag hebben gegeven, zelfs hoewel we een beetje zijn afgedwaald.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra