De Raad – Meer Cycli – 22 december 2017 / Ron Head

De Raad
– Meer Cycli –
22 december 2017 / Ron Head
Wanneer jullie er een beetje over hebben nagedacht weten jullie, dat de mensheid de cycli van de hemelen al enorm lange tijd geleden heeft ontdekt. Zaken als de cycli van de Maya kalender bijvoorbeeld, waren niet tot stand gekomen na een oppervlakkige blik op de hemelen. Zo’n kennis was niet uniek voor die cultuur. Op een bepaald moment moet het tot jullie geleerden doordringen dat jullie voorvaderen lang niet zo onwetend waren als jullie is voorgehouden.
Zij baseerden alles op de cycli die ze waarnamen. Een zo’n cyclus was de jaarlijkse reis die jullie zon langs de hemelen leek te maken. Op deze bepaalde dag van ieder jaar bereikt jullie ster een kennelijk punt zo ver zuidelijk als ze maar kan reizen. Ze schoof iedere dag in steeds kleiner stapjes naar dit punt toe en nu is het ‘de dag dat de zon stil staat’. Dit is natuurlijk slechts ogenschijnlijk en zeer langzaam zal ze in de andere richting lijken te schuiven. Dit werd door velen de wedergeboorte van de zon genoemd. En zoals cycli en hun effecten verlopen, was dat redelijk precies, vooral voor diegenen wier gemeenschappen agrarisch waren.
Jullie kunnen je wel indenken dat de wedergeboorte van de zon zou uitdraaien op het aankondigen van festiviteiten. En dat is precies wat het deed. Op heel veel plaatsen waren er allerlei soorten festiviteiten. Doorheen de tijd ontwikkelden die zich. Ze werden verdiept onder steeds diepzinnigere lagen van betekenis. Sommige zijn nog bekend en anderen zijn al lang vergeten. Maar bijna jullie allemaal vieren in dit seizoen een of andere feestdag.
Dit is prachtig. Dit is een tijd in jullie jaar wanneer de frequenties van jullie planeet worden verhoogd. En het maakt niet uit wat de reden is, dit is een goede zaak.

Dus, een gelukkig, of vrolijk of blij feest of wat jullie nu vieren aan een ieder van jullie. 

Jullie zon is opnieuw geboren. En iedere cyclus voor de rest van jullie levens zal meer vreugde en reden brengen om te vieren. Weet dit altijd, ongeacht hoe de gebeurtenissen zich ook lijken voor te doen. Kijk om te zien hoe ze jullie het hoogste goede kunnen brengen en jullie zullen ontdekken dat ze dat gewoon doen.
Vertaald: Sjra