De Raad – Meditatie en Gebed – 7 April 2019/ Ron Head

De Raad

Meditatie en Gebed

7 April 2019/ Ron Head

Er is een vraag ingestuurd met betrekking tot meditatie en gebed. Wij houden zeer veel van het idee van gebed als zijnde het spreken met spirit en meditatie als het luisteren. We zullen beiden in ons antwoord behandelen. Maar de vraagsteller wenst te weten wie aan te spreken en we zullen het daar ook over hebben. De vraag staat hier beneden.

 “Met wie moeten we tijdens meditatie trachten te praten voor begeleiding? Onze spirituele gidsen, aartsengelen, hogere zelven of Bron (All Dat Is)?”

Gebed/Spreken

Laten we eerst eens even kijken hoe jullie geleerd hebben om te bidden. Er is jullie verteld dat jullie zondaars zijn, onwaardig in het aanschijn van de Goddelijke. Zelfs het beste leven dat jullie kunnen leven zal jullie niet acceptabel maken. Slechts het volgen van specifieke leringen zal jullie van eindeloos lijden en straf redden. En zelfs wanneer jullie rechtstreek tot jullie Schepper bidden, zullen jullie, stakkers die jullie zijn, moeten benaderen in angst en smeekbede.

We zullen het niet hebben over waarom jullie deze ideeën zijn onderwezen en het kan zijn dat we sommigen van jullie boos zouden kunnen maken. Maar kunnen jullie niet de onverenigbaarheid tussen dit en de “liefde van God” zien? Hoe past dit met “gemaakt naar het beeld van God”? Of hoe zit het met “God is overal en in alles”?

Waar willen we hiermee naar toe? Jullie zijn gemaakt naar Gods beeld. God is overal. God maakte alles wat jullie kunnen zien. God is in dat allemaal. Daarom, mijn dierbare vrienden, is alles goddelijk. Alles is heilig. Er is geen enkel levend ding, geen enkel levend persoon, die niet voldoet aan deze nogal gedurfde kwalificaties.

Het is redelijk, nietwaar, om te zeggen dat iemand die spirit aanspreekt en die een wens of behoefte uitdrukt, zijn grenzen niet zou overschrijden door te stoppen met vragen? Hoe reageerden jullie ouders wanneer jullie vroegen wat jullie wilden? Zouden jullie denken dat een beredeneerde conversatie beter geaccepteerd zou worden?

Welnu, wij zeggen NIET  dat een oude kerel met baard op een wolk wordt aangevallen door jullie smeekbede. Wij proberen jullie naar een punt te brengen waarop jullie de kracht, die jullie in feite zijn, accepteren. Sommige van de meest effectieve en krachtige genezers hebben geleerd dat ze genezingen kunnen bevelen om plaats te vinden. Tot op de dag van vandaag is geen enkele van hen door de bliksem getroffen.

Jullie zijn niet onderhevig aan de grillen van het universum. Jullie nemen deel aan haar energie en kracht, mede-scheppers.

Meditatie/Luisteren

Wanneer wij zeggen dat meditatie luisteren is, zeggen we helemaal niet dat men tijdens deze momenten nooit gedachten aan het Goddelijke zou moeten richten. Het zou gewoon beter begrepen kunnen worden als momenten van gebed tijdens periodes van meditatie.

Wanneer we zeggen dat men tijdens meditatie luistert, bedoelen we niet dat men een oorverdovende stem zou moeten verwachten die, van daar boven, tot hem of haar spreekt. Er zijn onnoemelijk veel manieren van meditatie. Allen zijn ontworpen om jullie in aanraking te brengen met het altijd aanwezige energieveld dat het universum is waarin jullie leven. Jullie zouden in feite een stem kunnen horen. Maar het is veel waarschijnlijker dat jullie een uitgebreid voelen ontwikkelen, een groter begrip en een heel andere manier hoe jullie met het leven omgaan. Jullie zullen een heleboel manieren van luisteren leren die niets met je oren te maken hebben.

 “Tegen wie zouden we moeten proberen te spreken?”

Jullie noemen gidsen, aartsengelen, hogere zelven en Bron. Met wie voelen jullie je op dit moment het meest in contact? Wat doet jullie op je gemak voelen? Stellen jullie je voor dat, wanneer jullie met je gidsen spreken, Bron niet weet wat jullie zeggen, zelfs voordat jullie gedachten volledig gevormd zijn? Stellen jullie je voor dat niet ieder van hen het vermogen heeft om jullie en ieder ander te horen zonder de noodzaak om hun aandacht of reactie voor te laten gaan? Het is voor hen niet nodig want ze zijn grenzeloos.

Ze staan in verbinding met alles, overal, altijd. Jullie bestaan met dezelfde verbindingen. Zij weten dat. Jullie niet. Maar naarmate jullie bewustzijn zich uitbreidt, zullen jullie je die verbindingen beginnen te herinneren.

Spreek dus met jullie gidsen. Spreek met engelen. In het bijzonder, leer om een zeer nauwe band te hebben met jullie eigen goddelijke zelf. Spreek met Bron. Jullie kunnen het niet fout doen. Jullie kunnen het niet fout doen. Maar wij zeggen jullie dat dit familie is. Jullie richten je niet tot verheven (naar hun eigen idee) mens. Degenen met wie jullie in contact treden houden onvoorwaardelijk van jullie. Onderzoek eens goed wat dit betekent … onvoorwaardelijk. Het betekent, egaal wat jullie hebben gedaan, gezegd, gedacht of gevoeld. Er zijn geen mitsen en maren. Jullie worden bemind. Er zal aan jullie worden tegemoetgekomen.

Luister met jullie harten.

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/

Vertaald door Sjra