De Raad – Lage energieën en Bescherming – 16 Februari 2019/ Ron Head

De Raad
Lage energieën en Bescherming
16 Februari 2019/ Ron Head
Er is een vraag gesteld over lage energieën en bescherming. Dit is, vanwege zijn vroegere training, voor dit kanaal geen punt geweest, en daarom hebben we dit voorheen niet behandeld. We zien echter dat dit voor meer dan een enkeling belangrijk is. We zullen vandaag kort discussiëren over dit onderwerp. Hier is de vraag die gesteld werd:   
 “Hoe kan men zichzelf beschermen tegen de lagere vibrationele energieën en op ieder gegeven moment voorkomen dat ze zich aan de energie voeden?”
Er zijn heel veel manieren om dit probleem te behandelen. Het meest voor de handliggende om deze verklaring mee te beginnen is dat, bij het observeren van energieën, gelijken elkaar aantrekken. Denk aan het energetische wezen dat jullie zijn als zijnde een magneet. Hij zal meer naar zichzelf aantrekken van wat hij zelf is. Verdriet zal verdriet opleveren. Geluk zal geluk opleveren. En jullie vraag brengt naar de voorgrond, angst zal angst brengen.     
De directe vraag zou zo verwoord kunnen zijn: “Hoe beschermen we onszelf tegen de effecten van angstig zijn?”
Er bestaan over de hele wereld een heleboel oefeningen om dit te doen. Huisreiniging is er een van. Het branden van wierook helpt ook. Diverse bezweringen nodigen ook hogere energieën uit. Maar wij wensen hierover te spreken vanuit een totaal ander oogpunt.

De noodzaak voor ieder van deze zaken bestaat alleen maar omdat er in de persoon of personen wat lagere energieën aanwezig zijn. Er kunnen verwondingen zijn. Er kunnen angsten zijn. Er kunnen kwesties zijn over waardigheid. Er kan schuld zijn, schaamte of andere lagere gevoelens, het aura kan op een aantal manieren beschadigd zijn. Maar wat het probleem ook zou kunnen zijn, het zou veel effectiever kunnen worden opgelost – en mogelijk blijvend – door de frequenties van de personen zelf te verhogen dan door welke behandeling van de omgeving dan ook. Het feitelijke profijt van die behandelingen is het creëren van een gevoel van veiligheid in de betrokken personen. Bijna ieder van die oefeningen betekent, op een of andere manier, een vertrouwen in iets buiten het eigen wezen. Hetgeen ons natuurlijk naar ons eigen gezichtspunt leidt.   

Wanneer men leert dat niets wat bekeken wordt buiten het eigen wezen, echt buiten het eigen wezen is. Wanneer men leert dat niets dat gezien wordt als buiten het eigen wezen krachtiger is, noch kan zijn, dan het eigen wezen, dan kan de benadering heel anders zijn. Men kan dan met zekerheid weten dat men een absolute macht heeft over zijn eigen energieveld. Merk alstublieft op dat we niet zeiden ‘hopen’. We zeiden niet ‘dringend verzoeken’.  We zeiden ‘weten’. Om die reden laten we geen ruimte voor schaamte, schuld, angst of iedere andere lagere energie.
Welnu, dit is een staat die kan worden bereikt. Iemand kan deze bereiken en dan kort daarna terugkeren naar zijn/haar ‘normale toestand’. Maar het zal in toenemende mate zijn normale toestand worden. Het schuldgevoel zal er niet zijn, het gebrek aan eigenwaarde zal er niet zijn, de angst zal er niet zijn. Zelfs wanneer iemand deze demonen niet bevochten heeft, zullen ze verdwenen zijn. Waarom? Omdat de lagere energieën  de hogere nooit overwinnen. Duisternis zal nooit een kamer vullen die gevuld is met licht. Beter gezegd, hoe dan ook, men zal zichzelf hebben verheven naar een hogere vibrationele staat waarin die frequenties niet kunnen bestaan, niet bestaan.   
Dit is dus een proces. En het is een staat die geleerd en geaccepteerd moet worden. Jullie lopen vandaag omdat jullie als hummel telkens weer vielen. Klopt dat?
Nog een punt voor degenen die er klaar voor zijn. Wij hebben jullie telkens weer verordend om te leren en te accepteren dat jullie goddelijke wezens zijn. Wanneer jullie dit weten, zullen jullie weten dat niets jullie kan overweldigen. Waar iets dat probeert, hoeven jullie het alleen maar te gebieden om te verdwijnen. “Jullie hebben geen macht hier. Verdwijn!” Jullie nemen de mantel van het goddelijke wezen op je dat jullie in waarheid zijn.   
Maar wanneer jullie meer tijd in je leven gaan doorbrengen in de hogere frequenties, kunnen jullie al die oefeningen beginnen te vergeten die jullie voorheen voor je bescherming gebruikten. Want de ware bescherming is jullie eigen wezen. Er is een kracht binnenin jullie. Vind die. Ben die. Stop niet voordat jullie de hindernis in jullie eigen gedachten gevonden hebben en verwezenlijk wat jullie zijn, totdat jullie begrijpen waarom de Boeddha bij zijn verwezenlijking lachte. 
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt: http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra