De Raad – JULLIE ZIJN IN WERKELIJKHEID MULTIDIMENSIONAAL – 15 Maart 2020 / Ron Head

De Raad
JULLIE ZIJN IN WERKELIJKHEID MULTIDIMENSIONAAL  
15 Maart 2020 / Ron Head
Jullie zijn een zeer complex wezen. Jullie zijn in werkelijkheid multidimensionaal. Dat is iets wat jullie spoedig zullen, of misschien niet, ervaren. Maar intussen mogen wij jullie misschien een klein beetje laten zien.
Onze vraag vandaag aan jullie is, wie kijkt er door jouw ogen naar buiten? Is het degene die het wat laat gemaakt heeft vanwege de regen buiten? Of is het degene die het leven en de liefde ziet die de bloemen en de bomen voedt?
Zie jij een onooglijke janboel op de hoek van een terrein? Of stel je je een prachtige nieuwe aanwinst voor die aan jullie buurt wordt toegevoegd?
Is daar een schreeuwende kleuter die jouw rust verstoort? Of is daar een liefdevolle moeder die zich haast om hulp te bieden?
In alle gevallen zitten beide waarnemers in jullie. Welke hebben jullie gekozen om te zijn?
Wij zullen jullie vertellen dat er voor jullie geen grote krachtsinspanning nodig is om deze keuze te maken. Jullie zijn degene die je bent, eenvoudig omdat jullie die keuze gemaakt hebben, telkens weer. Jullie kunnen op ieder moment de andere keuze maken, telkens weer. 
Wanneer jullie in de toekomst leven – “oh, dat zal zo moeilijk zijn” – dan zal het zijn zoals jullie je dat voorstellen. Wanneer jullie hier en nu zijn, is er slechts één simpel iets om te doen. De toekomst zal voor zichzelf zorgen. In het heden bestaan er geen zorgen. Zorgen bestaan slechts in de toekomst die gebaseerd is op het verleden. Angst leeft in een toekomst die gebaseerd is op het verleden. Welnu, welke is de gemakkelijkste manier om in het heden te zijn?
Wanneer jullie in dankbaarheid zijn, betekent dit dat jullie kijken naar wat nu is. Zien jullie dit? Jawel, jullie kunnen dankbaar zijn voor iets uit het verleden. Jawel, jullie kunnen dankbaar zijn voor een denkbeeldige toekomst. Maar de beste oefening is om dankbaar te zijn voor iets, voor alles, in het nu. Ben dankbaar voor de lucht die je inademt. Er zal altijd iets zijn wanneer je er naar zoekt. 
Het is nu tijd voor de mensheid om haar vibratie te verhogen. Het is altijd tijd, maar nu is het DE tijd. Het is zogezegd tijd om de buren bij te houden. Niet dat jullie jezelf zouden moeten vergelijken met iemand anders, maar dat jullie zouden moeten doen wat nodig is om jezelf op een stijgende lijn te plaatsen.
De vraag is echt of jullie er voor kiezen om te leven in wat altijd geweest is, of om te leven wat zou kunnen zijn. Want wat zou kunnen zijn wordt getransformeerd naar wat zeker zal zijn, tenminste voor hen die er voor kiezen.
De redding van de mensheid is hier, begrijpen jullie? Hij, zij, zij allemaal, rondom jullie heen. En zij beginnen te ontwaken voor dat begrip. Als een ‘ik’, kan ik een verschil maken. Als ‘wij’, kunnen we het hele verschil maken.   
En ze beginnen te zien dat ze hem niet kunnen veranderen, dat ze haar niet kunnen veranderen. Ze kunnen alleen zelfveranderen. Dat kwamen ze doen en ze doen dat ook. Ze gaan zich herinneren wie ze zijn.
Het is heel gemakkelijk om te zijn wie jullie geleerd is dat jullie zijn. Jullie zullen je innerlijke souterrain moeten doorzoeken om aanwijzingen te vinden wie jullie echt zijn. Maar jullie kunnen beginnen door degene te zijn die de bloemen ziet, die de vogels hoort, die in een wereld leeft die zijn eigen persoonlijke beste wereld is. En laat morgen uitwijzen hoe het nog beter kan.
Jullie zijn wie jullie zijn, waar jullie zijn. Jullie zijn goed genoeg.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra