De Raad Jullie Zijn Het, en de Tijd is NU / 11 Juni 2015 / Ron Head

De Raad
Jullie Zijn Het, en de Tijd is NU
11 Juni 2015 / Ron Head
Wij schijnen een snaar geraakt te hebben! Wij zien dat de aanhaling van onze voormalige boodschap (uit een boek van Ron – zie onderaan deze boodschap) met de titel “Jullie Goddelijke Aard” geresoneerd heeft met vele lezers. Wij hebben daarom besloten om een klein beetje over dat onderwerp uit te weiden. Het is tijd om dit nu te doen, aangezien velen meer van jullie open komen te staan voor de mogelijkheden van de waarheid van jullie wezen waar jullie niet zo lang geleden niet ontvankelijk voor geweest zouden zijn.
Welnu, tenzij wij jullie ego’s ontwaken jegens hun gevoelens van belangrijkheid, laat ons jullie eraan herinneren dat alles dat jullie rondom jullie heen zien gecreëerd is van goddelijke materie. Dus raak niet te opgeblazen. Jullie huisdier ik ook een goddelijk wezen.
Het probleem is dat jullie jezelf toegestaan hebben de fictie die jullie niet zijn te geloven. En toen verfraaiden jullie dat zelfs. Jullie zijn te dit, te dat, en niet genoeg van het andere, en jullie geloof in deze dingen produceren in feite wat jullie visualiseren. Jullie zouden kunnen zeggen dat jullie DNA en jullie cellen zeggen, “OK. Wij kunnen dat voor je maken”. Een nogal opmerkelijke bevestiging voor jullie co-creativiteit, zouden jullie niet zeggen? Maar misschien een piepklein beetje verkeerd in diens gebruik.
Maar wat wij wensen te bespreken in relatie tot jullie goddelijkheid is dat het altijd, altijd met jou is. Het is wie je bent. En wat je voelt is de maatstaf van je uitlijning ermee. Voel jij je goed over iets? Uitgelijnd. Voel jij je slecht? Raad eens?!
Nu, terzake. Iedereen, ieder persoon die jullie in jullie dagelijkse levens tegenkomen, is ook een goddelijk wezen. Je mag niet leuk vinden wat zij zeggen. Je mag verafschuwen wat zij doen. Maar het feit blijft dat zij een goddelijke zoon of dochter van de Schepper zijn die harde lessen aan het leren is, net zoals jullie dat doen. Het is compleet mogelijk om van de goddelijkheid in hen te houden en nog steeds hun woorden of daden af te keuren. En het is niet jullie plicht om tijd in hun aanwezigheid door te brengen. Het is jullie plicht om van hen te houden en hen te vergeven.
Vergeet niet dat het ook jullie plicht is om van jullie zelf te houden en te vergeven voor wat jullie denken, zeggen en doen. Maar leer ervan. Jullie zullen het sowieso, maar het zal sneller zijn als jullie het nu doen dan als jullie wachten op wat jullie  noemen het leven na de dood om het te doen. Leven na de dood? Hoe kan ook maar iets na iets eeuwigs zijn? Zien jullie hoe zelfs jullie taal wat jullie zeggen dat jullie geloven tegenspreekt?
En dus, als jullie bij jullie zelf gewaarworden moeilijkheden te hebben met het je goed te voelen over iemand, kijk voorbij aan wat zij zeggen en doen en doe je allerbest om hun werkelijke zelf te zien. Zie hun pijn, hun worstelen. Zie dat zij proberen om te gaan met iets dat jullie niet kunnen zien. Oordeel het handelen, als je dat moet. Maar oordeel de ziel niet. Stuur die ziel Liefde en Licht. Op die manier, zullen jij en de ander profijt van jullie ervaring hebben.
Wij zien dat een groot aantal van jullie dit al doen. Dus excuseer ons alsjeblieft wanneer wij dingen adresseren voor het profijt van diegenen rondom jullie heen die nog maar pas ontwaakt zijn. Zij zijn ook eeuwige wezens. Maar nu is hun tijd gekomen. Kijk om jullie heen en zie of jullie niet enorme grote veranderingen zien ontwikkelen. Kijk binnenin en ziet het zelfs duidelijker.
Zoals het steeds weer opnieuw gezegd werd, jullie zijn het en de tijd is nu.
*****

Uit het Boek – De Wijsheid van Michael
Jullie Goddelijke Aard

11 Juni 2015 / Ron Head

De tijd is nu voor jullie gekomen om jullie eigen goddelijke aard te accepteren. Het zal voor jullie nu in toenemende mate belangrijk worden, alsook gemakkelijker, om dit te doen. Verwar dit echter niet met een toename in de minder wenselijke karakteristieken van jullie ego inborsten. Dit is niet om beredeneerd te worden met jullie intellecten, maar gevoeld te worden in jullie harten, en indien daar gevoeld, om door jullie geaccepteerd te worden, om erkend te worden.  
Het is niet langer een tijd wanneer het jullie zelf klein houden, wanneer jullie de onjuiste concepten over jullie inborsten in jullie beste interesses houden. Dat was het natuurlijk nooit, maar jullie wereld heeft nu jullie vaardigheden en jullie betere zelven net zozeer nodig als jullie dat doen. Jullie dit te vertellen zal vrij waarschijnlijk wat voor overblijvende bevreesdheid, angst en twijfel dat nog steeds in jullie harten vertoeft ontwaken. Kijk rechttoe rechtaan naar hen, bedank hen voor hun diensten van het jullie uit de strijd van voorafgaande tijden te houden, en stuur hen naar huis om herboren te worden als dapperheid, vertrouwen en geloof in jullie zelf.
Rust niet totdat jullie het gevoel van zelfwaarde gevonden hebben dat naar boven zal komen wanneer jullie eindelijk begrijpen wie jullie werkelijk zijn. Jullie vroegen echt om hier te komen. Jullie wensten echt om getuige te zijn van en deel te nemen aan deze ontvouwing. Jullie zijn werkelijk de allerbeste keuzes voor deze tijd. Dat zijn jullie.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/