DE RAAD – JULLIE ZIJN GOED –

DE RAAD – JULLIE ZIJN GOED –

Gechanneld door: Ron Head / 16 februari 2022

We horen een soort van collectief “Ze zijn terug.” Vrienden, wij stellen uw welkom op prijs, maar wij zijn niet terug. Voor ons is het een onmogelijkheid om niet bij jullie te zijn. Als jullie ons überhaupt gevolgd hebben, hebben jullie onze uitleg gelezen, vaak genoeg herhaald, dat wij een collectief zijn dat jullie eigen zelf omvat, of wat jullie je hogere zelf noemen. Afzondering is onmogelijk. Hoewel het er jullie al duizenden jaren is ingebatterd geworden.

We hadden een boodschap. Die hebben we meer dan zeven jaar lang gebracht. We hebben het vanuit elke denkbare hoek benaderd. En diezelfde boodschap is door vele anderen gegeven. Toch hoorden we “Jullie zeggen nooit iets!” en “Niets van wat jullie zeggen gebeurt ooit!”

De boodschap was, of is, tweeledig. Jullie wereld stond op het punt compleet te veranderen. En jullie waren de scheppers van het oude en zouden het nieuwe scheppen. We deden veel moeite om jullie uit te leggen dat jullie goddelijke wezens zijn, machtig en multi-dimensionaal. Heeft dat nooit iets gezegd? Zien jullie nog niet dat jullie wereld compleet aan het veranderen is en dat jullie er echt middenin zitten?

Natuurlijk begrijpen wij dat degenen die zo denken, nog niet klaar zijn om de diepere boodschap te aanvaarden. En we zien nu een noodzaak om uw moed te versterken voor wat er gebeurt en staat te gebeuren. Dit is NIET bedoeld om iemand bang te maken. Het is slechts bedoeld om wat troost te bieden aan hen die moe worden en zich ten einde raad voelen.

Hoewel jullie nog lang niet door dit alles heen zijn, willen wij jullie eraan herinneren dat jullie reis je naar een bijna magische wereld leidt die jullie je nog niet eens hebben voorgesteld. Lang voordat de veranderingen voltooid zullen zijn, in feite vrij snel, zullen jullie verbijsterende veranderingen beginnen te zien. Jullie zullen veel te leren hebben. Help alstublieft degenen om je heen die moeite hebben met het nieuwe. Het was erg moeilijk om elektriciteit, auto’s en bemand vliegen te leren. Vergelijkenderwijs was dat een makkie. (We genieten nogal van het gebruik van jullie idiomen.)

Jullie staan op het punt om hele nieuwe wetenschappen, geschiedenis en capaciteiten te worden getoond die voor jullie verborgen zijn gehouden. Elk systeem in jullie wereld zal worden herschapen of achtergelaten. Veel zal niet langer meer nodig zijn.

Velen hebben het idee dat dit een Gebeurtenis zal zijn. En het is een Gebeurtenis. MAAR Gebeurtenissen in het tijdloze zijn niet noodzakelijkerwijs van de ene dag op de andere zoals jullie ze zien. Jullie zullen veel hebben om van te genieten en je over te verwonderen, maar besef alsjeblieft dat er een immense hoeveelheid verandering en opruiming moet gebeuren. De gebeurtenis die jullie doorleven zal, in jullie zienswijze, een hele tijd duren. Dit is zoals jullie hebben bepaald dat het zal zijn.

In het begin vertelden we jullie over een gebeurtenis in een flits. Maar in de loop van de tijd hebben jullie wat jullie aan het creëren zijn veranderd om iets te zijn dat gemakkelijker te doorleven is. Dit zal ook een echt grondige verwijdering mogelijk maken van wat weg moet. Besef alsjeblieft dat er duizenden jaren van opgehoopte ‘smurrie’ weg moet worden geschrobd.

Welnu, nog een herinnering aan onze oorspronkelijke boodschap. Jullie is geleerd, door scholing, door omgeving, door ontwerp, dat jullie machteloos zijn, dat jullie gehoorzaam moeten zijn, dat jullie de minderen zijn, dat jullie het niet kunnen, dat jullie het ook niet zouden moeten doen. Niets kan verder van de waarheid zijn. Jullie zijn van de Goddelijke, net zoals iedereen en alles. Jullie horen dit, maar jullie laten het niet toe in je wezen. Jullie ZIJN dit. En alle anderen zijn dat ook. Jullie kunnen een daad veroordelen, maar desondanks is de dader van het Goddelijke. Jullie MOETEN gaan weten dat jullie dit ZIJN. Jullie kunnen niet anders zijn. Leer de waarheid ervan, alsjeblieft. Leer het als individu. Leer het als een collectief. Kijk naar jezelf en zie de verbazingwekkende dingen die jullie doen … tegen alle verwachtingen in. Er is nog een waarheid voor jullie achter gehouden. Zegt jullie boek niet: “Weet gij niet dat gij goden zijt?” Jullie zijn werkelijk medescheppers van alles wat jullie zien.

Wees wat jullie zijn. Doe waartoe jullie geroepen zijn. Jullie zijn goed. Jullie zijn goed.

De Raad

 

Ron Head

 

 

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org