De Raad – JULLIE tegenover jullie – 20 Januari 2019 / Ron Head

De Raad
  JULLIE tegenover jullie
20 Januari 2019 / Ron Head
Vandaag zullen we een paar kenmerken van JULLIE tegenover jullie bespreken. Waar groeien jullie naar toe? Meer precies, welke kenmerken bezit jullie Ware Zelf die jullie geïncarneerde zelf op dit niveau leren belichamen?
Welnu, laten we – voordat we hier echt induiken – duidelijk maken dat er tussen JULLIE en jullie niet meer afscheiding bestaat dan tussen jullie en je grote teen. Jullie zijn een aspect, een onderdeel van JULLIE. En jullie ultieme doel is om je dat feit te herinneren en mogelijk te maken om het hier als waarheid, in dit leven, te demonstreren.
Een van de belemmeringen daar naar toe is dat jullie je het concept hebben laten bijbrengen dat er een echt verschil is tussen die twee. Er bestaat een sluier. Er is geen enkele manier waarop een menselijk wezen zo iets wonderbaarlijks, magisch en goddelijks kan ontvangen. En wij zullen zeggen, jullie hebben gelijk. Er geen enkele manier om te worden wat jullie al zijn. 
Jullie leggen verklaringen af waarin jullie dat erkennen en toch ontkennen jullie die verklaringen in de volgende ademteug. God is Liefde. Er is alleen maar Liefde. God is in alles. (Maar niet in hem.) Alles is heilig. Maar ik zou dat nooit kunnen zijn. Ik vergeef. Maar DAARVOOR zou ik nooit vergeven kunnen worden! Hij zou gestraft moeten worden, verdoemd! God is in iedereen.

Nu zeggen we jullie dit, ofwel is alles heilig of helemaal niets. Waarom? Omdat God de Schepper van alles is en er is niets anders om alles er uit te scheppen. Klopt dit? Zelfs jullie. Zelfs jullie. Zelfs jullie.

Welnu, wat zijn de afwijkende kenmerken tussen jullie, de grote teen en JULLIE, het ZELF? Begrijp, dat wanneer dit ZELF omschreven en uitgelegd zou kunnen worden, dit al heel lang geleden gedaan zou zijn. Maar we kunnen enkele van de eigenschappen dat het bevat ter sprake brengen.
Het Ware Zelf is. Er bestaat geen verleden zelf. Er bestaat geen toekomstige zelf. Men kan het eeuwige niet uitleggen aan de lineaire geest. Het is gewoon. Zo is het, onder andere kan er van alle geïncarneerde wezens en alle onstoffelijke wezens gezegd worden dat ze altijd bestaan hebben. En jij bent er een van.
Het is zich hiervan bewust. Het heeft vele malen geleefd. Het is vele malen ‘gestorven’. Het is niet bang. Vanuit haar perspectief is er niets te vrezen.
Het ontbreekt niets. Het weet dat alles van het geschapen universum voor haar beschikbaar is.
Het oordeelt zichzelf of iets anders niet. Allereerst, er is niets ‘anders’. Dan, het ziet alleen maar het perfecte dat alles is. 
Het kent zijn kracht. “Ziedaar! Ik maak alles nieuw.”
Intussen, terug naar het onderwerp, beseft de jij – die zijn eigen kracht niet kent – niet dat zijn eigen ongeloof alle kracht is die hij nodig heeft om de onwerkelijke,  maar waargenomen afscheiding, vast te houden. Zijn eigen oordeel over zichzelf is alles wat hij nodig heeft om zijn eigen goddelijkheid te ontkennen. Zijn eigen acceptatie van het oordeel dat anderen er over hebben, tonen een geloof in zijn eigen gebrek aan perfectie. De angst om te worden wat hij feitelijk al is, is wat hij waarneemt als sluiers, blokkades, oordeel door de Goddelijke, enz.
Omgekeerd is de acceptatie van de mogelijkheid van de belichaming – en het worden van het zelf als de gemanifesteerde Zelf – wat jullie ascensie noemen. En het is al veel van jullie jaren aan de gang. Jullie lichamen worden werkelijk in staat om deze hogere energie te hanteren. Jullie bagage wordt overboord gegooid. En de ascensie gaat door.
Sommigen van jullie zien wat er voor anderen gebeurt en jullie beoordelen jezelf voor niet hebben van hetzelfde. Die anderen zouden intussen heel goed kunnen wensen te hebben wat ze in jou zien. Dit is een proces en ieder van jullie moet beginnen vanwaar je bent. 
Wat wij zien als moment, in termen van de uitgestrektheid van ALLES, zien jullie als: “zijn we er toch?” Jullie zouden heel blij kunnen zijn wanneer jullie de tijd zouden nemen om iedere stap te waarderen terwijl jullie daar doorheen gaan, plezier hebben in haar groei en genieten van zijn verandering. En wij sporen jullie aan om jezelf er constant aan te herinneren dat dit een collectieve belevenis is. Iedere opwaartse stap die iemand maakt, draagt bij aan de ascensie van allen.
We hebben de tijd genomen om door dit alles heen te gaan want, terwijl jullie vragen ons bereiken, is het voor ons duidelijk dat op z’n minst de helft zouden kunnen worden beantwoord wanneer er over zou worden nagedacht in het licht van wat we net hebben uitgelegd. Zolang jullie het lezen door de lens van jullie leringen, dogma’s en overtuigingen uit het verleden, zullen jullie niet begrijpen wat we gezegd hebben.
Maar veel zal voor jullie beginnen te veranderen wanneer jullie de mogelijkheden van deze concepten gaan erkennen. Hoe meer jullie ze in jullie levens opnemen, hoe sneller en vollediger jullie persoonlijke verandering zal zijn.
Wij bieden jullie onze onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning aan. Jullie zijn tenslotte, vanuit jullie standpunt gezien, andere aspecten van ons. Voor jullie een mogelijkheid. Voor ons een gegeven.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra