De Raad – Jullie Pad en Jullie Dienstverlening – 4 april 2019/ Ron Head

De Raad
Jullie Pad en Jullie Dienstverlening
4 april 2019/ Ron Head
We zullen nog een keer spreken over het onderwerp van jullie zielenpad en dienstverlening. De vraag, zoals jullie die gesteld hebben, staat hieronder. Ze duidt op diverse heel algemene misvattingen over zowel pad als dienstverlening.
 “Hallo. Hoe kunnen we direct op ons zielenpad en dienstverlening komen wanneer we geen idee hebben wat dat vanaf het ogenblik zou kunnen zijn maar onze harten schreeuwen om te gaan … en vanwege onze oprechtheid en verlangen om uitgelijnd te zijn met de waarheid van onze ziel … om open te staan … zou u ons tegemoet kunnen komen met een enorme druppel genade en begeleiding die voor iedereen een spelveranderaar is. Dank jullie.”
Betreffende het zielenpad, zoals jullie dat noemen. Jullie zielenpad is het pad waarop jullie je bevinden en kan geen ander zijn. Zijn jullie op of dichtbij het traject waarop jullie van plan waren te zijn voordat jullie besloten om te incarneren? Dat is een andere vraag.
Hoewel, begrijp alstublieft dat jullie ervaring verzamelen voor jullie Zelf en er kan geen ‘verkeerde’ manier zijn om dat te doen.
Wij, in de geest, die een belang hebben in jullie proces, zullen ons best doen om jullie te beïnvloeden zo dicht mogelijk bij je oorspronkelijke intentie te houden. Er blijft het feit van jullie vrije wil. Wanneer zaken een beetje te hobbelig zijn, wanneer jullie pad vol zit met kuilen, overweeg dan dat wij kunnen ‘helpen’ op de beste manier die ons is toegestaan. Een kleine verandering van richting, wanneer dit een vergemakkelijking van het pad veroorzaakt, kan de hele begeleiding zijn die jullie nodig hebben. Wanneer jullie begeleiding ingewikkelder is, overweeg dan hoe sterk jullie vraag om hulp dan geweest is.  
Is jullie toegestaan om je oorspronkelijke pad te veranderen? Natuurlijk mag dat. Jullie zijn vrij. Jullie kunnen elk leven hebben dat jullie verkiezen. Jullie zullen niet worden gestraft. Punt uit. Jullie zouden er voor kunnen kiezen om oorzaak en gevolg wat dieper te onderzoeken. We adviseren jullie echter wel om de gevolgen van je keuzes te accepteren.
Dezelfde soort beredenering is van toepassing op jullie dienstverlening. Jullie praten over dienstverlening aan zelf als tegengesteld aan dienstverlening aan anderen. En er zijn heel goede redenen voor jullie om niet volledig gericht te willen zijn op je eigen veronderstelde voordeel, hoewel zo’n voorstellingen bijna helemaal foutief en uiterst kortzichtig zijn.  
Laat ons nogmaals zeggen, zoals we dat in het verleden hebben gesteld, dat jullie waargenomen onvermogen om je pad en dienstverlening te kennen het gevolg is van jullie vastbeslotenheid dat het leven dat jullie leven niet goed genoeg is. Jullie hebben ideeën over wat ‘goed genoeg’ zou kunnen zijn en dat is niet wat jullie ervaren. Mogen wij alstublieft vaststellen dat die ideeën zijn aangeleerd. Wij zeggen daarbij niet dat het zijn van een groot leraar niet prijzenswaardig zijn. Wij zeggen dat daar waar een behoefte daarvoor is, een leraar zal zijn.
En AL die verkeerde opvattingen, beste vrienden, zijn veroorzaakt door jullie ideeën over afscheiding. Alle noodzakelijke paden, alle noodzakelijke dienstverlening op dit moment is wat jullie, als collectief, nu leven. Wanneer jullie een behoefte waarnemen, dan is de waarneming wat noodzakelijk is. Begrijpen jullie dat? Jullie weten veroorzaakt beslissingen. Beslissingen veroorzaken acties. Acties veroorzaken verandering. Jullie kunnen de wereld niet zo maar ineens veranderen. Jullie kunnen er aan bijdragen. En dat doen jullie.
Onze belangrijkste boodschap hier is dat jullie toereikend ZIJN. Jullie ZIJN wat er nodig is. Wij klagen jullie hoe dan ook niet aan. Waardeer jezelf voor de wens om vooruit te gaan. Jullie zijn er voor geprogrammeerd. Jullie zullen altijd beter willen. Jullie zullen altijd beter willen zijn. Dat, mijn vrienden, is jullie pad en jullie dienstverlening.  
Dank jullie voor jullie vraag.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien