De Raad – Jullie Identiteiten – 22 maart 2019 / Ron Head

De Raad
– Jullie Identiteiten –
22 maart 2019 / Ron Head
Er bestaat nog steeds een heleboel onbegrip over jullie identiteiten. Hier is een vraag van de uitstekende weerklank die we kregen van onze laatste herinnering:
 “Zijn wij allemaal letterlijk precies dezelfde “IK BEN” Aanwezigheid of individualiseert of splitst de Ene “IK BEN”zich op in sub-“IK BEN”’s? Met andere woorden, tot op welke hoogte is Jack volledig Amy die volledig Juanita is?”
Wij zullen dit op meer dan één manier beantwoorden.
Om te beginnen, de denkrichting van ofwel/of schept een probleem vanuit zichzelf. Wanneer iets het ene is, kan het in het Westerse denken niet het andere zijn. Voor het Oosterse denken is de meeste algemene denkrichting en/en. Volgens dit denken is het mogelijk dat iets meer dan één ding is en dit is in de meeste gevallen duidelijk waar.
Vanwege jullie visie dat je een vast, materieel ‘ding’ bent dat losstaat van alle andere dingen, is dit ingewikkeld. Dit is een verkeerde visie, die we tot op zekere hoogte zijn gaan corrigeren. Het zou helpen wanneer de volledige visie van onverenigbare dingen afgedankt zou worden. Al meer dan honderd jaar is aangetoond dat dit foutief is. Dit is veroorzaakt door jullie mogelijkheid om op microscopisch ‘niveau’ te zien. Maar het begrip dat materie uiteindelijk energie is, is al erkend.
Wanneer men eenmaal begrijpt dat materie alléén maar energie is, dan is de stap om dingen te zien als onderling bestaande energievelden eenvoudig te maken. En velden beïnvloeden elkaar.  
Denk aan een bak water. Laat een druppel blauw in één hoek van de bak vallen, een druppel rood in de andere en een druppel groen in een derde. Het is heel gemakkelijk voor te stellen dat ze de effecten van de andere kleuren zullen aannemen.   
Laten we ons een individueel mens voorstellen. Noem hem Frank. Frank is een individu. Hij heeft bepaalde eigenschappen die erfelijk zijn. Hij vertoont ook de gevolgen van zijn scholing, van zijn stad, van zijn land en van zijn ras enz. Dit zijn allemaal gebieden van bewustzijn.
Welnu, in jullie vraag zijn Jack, Amy en Juanita ook individuen. Afhankelijk van hoe nauw zij verwant zijn aan elkaar, zullen ze ieder beïnvloed worden door de twee anderen. De mate waarop ze beïnvloed worden zal onder andere afhangen van hun eigen aard. Maar ze zullen worden beïnvloed. Dit is ook van toepassing op de gebieden van stad, land enz., hetgeen we eerder aanhaalden.  
Nu de uitgebreidere vraag: “Zijn we letterlijk precies dezelfde ‘IK BEN’ Aanwezigheid  of individualiseert of splitst de Ene “IK BEN”zich op in sub-“IK BEN”’s? Het antwoord is en/en. 
Wij, merk op dat wij onszelf meerekenen, zijn letterlijk precies dezelfde IK BEN. IK BEN heeft zich geïndividualiseerd. EN ieder van ons zijn gebieden van bewustzijn die worden beïnvloed door alle andere velden van bewustzijn – niet miljoenen, niet miljarden, zelfs niet ‘septillions’ (ik heb hier geen begrip voor kunnen vinden), niet menselijk, niet aards, maar ALLES.
Jullie zouden dus langzaam kunnen gaan begrijpen hoe beperkt de huidige menselijke visie van zichzelf is. Begin jezelf te begrijpen als bewuste energieën en het besef van jullie mogelijkheden zal zich onmiddellijk beginnen te verhogen. Jullie zijn werkelijk een grenzeloos wezen dat in het proces zit van het zich herinneren dat jullie een grenzeloos wezen zijn.
Een laatste gedachte, wanneer ons dat is toegestaan  – we zeiden niet dat Jack volledig Amy was, of zelfs volledig Juanita. Maar we ZULLEN zeggen dat ieder van hen volledig IK BEN is. Jullie eigen definitie van IK BEN is, ALLES DAT IS. Wanneer IK BEN is ALLES DAT IS, dan kunnen ze niets anders zijn, noch kunnen jullie dat.
Dank jullie voor de gelegenheid om dit te bespreken.
Vertaald door Sjra