De Raad – Hoe Laat Is Het – 3 Januari 2019 / Ron Head

De Raad
Hoe Laat Is Het
3 Januari 2019 / Ron Head
Wij dachten ons gesprek voor jullie nieuwe jaar, dat jullie hebben bepaald als 2019, te beginnen door een beetje pret te hebben met het concept zelf. Nu hebben jullie hoogst waarschijnlijk een mentaal beeld van een jaar als zijnde een reis rondom jullie ster die op een bepaalde plek begint en eindigt. En jullie denken dit, hoewel velen van jullie weten dat dit niet het geval is. Het is een handige gedachte. Het zou echter alleen waar kunnen zijn wanneer jullie ster stilstond.
Jullie ster beweegt zich met grote snelheid door de kosmos. En de planeten in jullie stelsel, die door deze ster zijn aangetrokken, lijken haar achterna te jagen. De planetaire banen zouden meer op spiralen lijken. En de ligging van jullie datum 1 januari is alleen maar van toepassing op de ster zelf. In werkelijkheid is het een heel andere plaats dan het was op de eerste dag van jullie afgelopen jaar.
Laten we jullie jaar zelf eens onderzoeken. De meesten van jullie gebruiken een zonnekalender, maar niet iedereen. Derhalve zou jullie jaar wel of niet kunnen beginnen op de dag die jullie de eerste januari noemen. Zelfs in de landen die nog steeds de traditie van de maankalender erkennen, is de eerste dag van het jaar niet altijd hetzelfde. Dus jullie zien dat jullie jaren, jullie datums en jullie kalenders allemaal gebaseerd zijn op overeenkomsten die jullie lang geleden met elkaar hebben afgesproken. Dat is zo gedaan voor het merendeel van jullie geschiedenis, zelfs om slechts landbouwkundige redenen. Het bestuderen van de hemelen, wat enkelen in staat stelden om bepaalde waarneembaar verwante posities van hemellichamen te voorspellen, maakten van die studenten van de kosmos tovenaars, priesters enz. Helaas zijn de historische verhalen van die overleveringen en gewoontes ietwat minder dan van de sterren geweest.

Welnu, om wat lol te maken, controleer jullie datum en tijd voordat  jullie met ons een kleine reis gaan maken, een denkbeeldige reis. Allereerst, laten we jullie planeet verlaten en rondkijken. Kies een ander lichaam in jullie systeem uit, een maan of een andere planeet en ga daar met je geest op bezoek. Toen jullie de Aarde verlieten was het in jullie tijdzone op deze dag X minuten na Y uur. Hoe laat is het hier? Helemaal niet relevant, of wel soms?  

Probeer je nu voor te stellen waar jullie zijn, kijkend naar alle systemen, naar alle melkwegstelsels enz. Hoe laat is het daar waarmee we allemaal verwant zijn? Begrijpen jullie? Tijd, zoals jullie die kennen, is slechts een gemak om jullie gebeurtenissen uit het verleden te laten plaatsen en om onderling dingen te plannen. Het is echt slechts een menselijk bouwwerk.
Dus, om dit af te sluiten, laat ons jullie alstublieft een zeer gelukkig NU wensen.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra