De Raad: – Het Waanidee van Afscheiding – 16 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
– Het Waanidee van Afscheiding –
16 oktober 2018 / Ron Head
De vragen die jullie ons gesteld hebben zijn uitstekend. Jullie hebben ons prachtige kansen geboden. Vandaag echter vragen we jullie toegeeflijkheid wanneer we een onderwerp onderzoeken dat velen van jullie van antwoorden zal voorzien wanneer jullie het diepgrondig overwegen.
Allereerst, in antwoord op vele, heroverweeg alstublieft het idee dat alles alleen maar energie is die reacties in jullie gedachten produceert. Moeilijk. Waar. Dat ding waarop jullie zitten is alleen maar een stoel omdat jullie dat zo zijn overeengekomen. Het is net zo zeer een verenigd gebied van plasma frequenties als jullie voet. Welnu, wanneer wij dit soort verklaringen geven, begrijp dan alstublieft dat de ´jullie´ waarover we spreken, het collectief is. Ga niet door met het beschuldigen van jullie individuele wezen voor de toestand in de wereld. Begrijp dat jullie die voor een groot deel verdragen.
Alles is onderscheidend. Niets is afgescheiden. De afscheiding bestaat, zover als die echt bestaat, alleen maar om te laten ervaren en te leren. Natuurkundigen hebben al meer dan honderd jaar laten zien wat de mensen duizenden jaren geleden al wisten. Alles staat in een onmiddellijk contact met al het andere. Alles. Altijd. Geen hier. Geen daar. Geen dan. Nergens anders. Geen andere keer. Slechts Ik Ben.
Zo veel vragen die jullie gesteld hebben en die we verder zullen behandelen, zijn slechts vragen die zich voordoen als gevolg van het uit het oog verliezen van dat feit. Veel van waar jullie over vragen wordt eenvoudig duidelijk wanneer jullie zien dat jullie slechts vragen over verschillende niveaus van bewustzijn. Bewustzijn zal alles toestaan wat het nodig heeft om te ervaren en om zichzelf vollediger te kennen.
Wanneer een ervaring van 3D versus 5D versus 7D nodig is, kunnen jullie dat zeker vormgeven. Is er een grensafscheiding? Of is het meer waarschijnlijk dat iemand bepaalde zaken niet langer meer hoeft te ervaren? Is het waar dat, wanneer iemand eenmaal een `hoger` niveau ervaart, men nooit meer een lager niveau ervaart? 
Onderweg naar een andere staat, is het dan een onmiddellijke en totale verschuiving? Wanneer het jullie voorkomt dat dit voor iemand zo was, neem dan  de vele levens die geleefd zijn en die jullie niet zien, in aanmerking.
Wanneer het jullie voorkomt dat jullie geen enkele voortgang boeken, of dat jullie terug blijven vallen, opperen wij dat jullie jezelf eenvoudigweg niet vertrouwen. Dat is een factor. Maar, het belangrijkste, jullie hebben ofwel niet geleerd of op dit moment vergeten, dat het deel van jullie dat jullie de maat neemt, slechts een heel klein deel is van wat jullie werkelijk zijn. En dat deel ziet zich zelf als ´minder dan´, onwaardig voor´, als ´slechts mens´. Jullie, de WARE JULLIE, is niet minder dan, is niet onwaardig en ofschoon op dit moment mens is niet ALLEEN MAAR iets.
Dus, wanneer het werkelijk jullie bedoeling is om antwoorden te krijgen op veel van jullie vragen, begin dan echt om de bagage die jullie over jezelf aangeleerd is, overboord te gooien en te leren wie en wat jullie absoluut en eerlijk zijn.
Welnu, wij begrijpen volkomen dat jullie zorgvuldig geleerd is om deze vragen niet te stellen, dat het stellen er van jullie in het verleden heel veel pijn en lijden veroorzaakt heeft, maar dat was nooit vanwege een echte vergissing van jullie zelf. In feite was het vanwege de angst van anderen dat jullie de antwoorden zouden ontvangen.
Nogmaals, wij zullen veel van jullie vragen afzonderlijk behandelen, maar hier is het antwoord op bijna allemaal. Jullie, ieder van jullie, zijn een goddelijke zoon of dochter van Het Al, Bron, Schepper, God. Het maakt ons helemaal niets uit hoe jullie Hem noemen. Jullie begrijpen Hem zowiezo niet. Jullie zijn er van en jullie zijn een deel er van. Jullie kunnen niets anders zijn en evenmin kan iemand of iets anders dat.
Welnu, velen in dit tijdperk kunnen het hiermee eens zijn. Nog niet zo velen kunnen leven in deze toestand. Maar dat is aan het veranderen. Wanneer jullie deze fiets gaan leren berijden, zullen jullie er herhaaldelijk vanaf vallen. Stap er weer op en stop om jezelf er van langs te geven vanwege het er afvallen. Geef jezelf vertrouwen om te leren rijden. Begrijp dat wij meer dan verheugd zijn over jullie inspanningen en jullie vorderingen.
Vertaald door Sjra