De Raad – Het verhaal dat je jezelf vertelt – 30 April 2019 / Ron Head

De Raad
Het verhaal dat je jezelf vertelt
30 April 2019 / Ron Head
Ons onderwerp vandaag is het verhaal dat je jezelf vertelt, is belangrijk voor jullie vooruitgang. In feite zouden we willen zeggen, uiterst belangrijk.
In de eerste plaats willen we jullie er aan herinneren dat jullie gedachten, jullie gevoelens, jullie vibrationele signatuur een magneet is die jullie ervaringen naar je toetrekt. Welnu, dat alleen al zou de hele boodschap kunnen zijn, maar we zullen er wat dieper op ingaan.
Er zijn degenen die iedere morgen ontwaken en dit zien als een nieuw begin, een nieuwe kans. Er zijn er die besloten hebben, jawel, besloten, om van alles het beste en gelukkigste te maken. Veel van hen zouden door de meesten van jullie niet gezien worden om veel te hebben om dankbaar voor te zijn. En toch zijn ze dankbaar om te leven en zijn gelukkig met wat ze hebben.
Er zijn er ook die meer dan voldoende hebben om voor vele levens toereikend te zijn en die nooit tevreden zijn, zich zelfs ellendig voelen.
Het schijnt voor sommigen ook mode te zijn om het verhaal te vertellen hoe ongelukkig ze zijn met hun lot en niet kunnen wachten om hun leven achter zich te laten en nooit meer terug te komen.

Welk verhaal vertel je jezelf over jezelf? Wat voor magneet bekrachtig je met dat verhaal? Jullie zeggen: “Jawel, maar mijn leven is ….” En wij zeggen tegen jullie: “natuurlijk is het dat” Het is wat jullie creëren.

Welnu, wanneer jullie er eerlijk naar kunnen kijken zal jullie volgende stap zijn om te vragen waarom, in de wetenschap dat jullie weten over wet van aantrekking, zou je dat verhaal vertellen. Waarom meer creëren wanneer jullie gemakkelijk in staat zijn om anders te creëren?
Wanneer jullie antwoord is dat jullie niet in staat zijn, dan hebben jullie van je omstandigheden een valse god gemaakt. Jullie hebben de kracht, die jullie Schepper je heeft gegeven, weggegeven. Jullie hebben de omstandigheden toegestaan om je te overheersen. Jullie reageren als hulpeloos terwijl jullie allesbehalve hulpeloos zijn.
Dit is heel hard voor jullie om te lezen, dat weten we. In feite zijn velen boos en sommigen hebben zich afgewend. Dat kan niet verholpen worden. Wij zeggen wat waar is en wat er nodig is.  
Hier is wat waar is. Jullie Bron schiep jullie vanuit zichzelf en plaatste binnenin jullie de vrije wil om jezelf en jullie wereld te beïnvloeden. Jullie bron leeft in feite als en door jullie heen. Jullie zijn gekomen naar wat verondersteld wordt een paradijselijke wereld te zijn. Ofschoon deze al eeuwen wordt aangevallen, is ze nog steeds uitzonderlijk mooi, een tuin. Jullie klagen. En dan vertellen jullie elkaar hoe jullie vooruitgaan naar ascensie.
Welnu, jullie verhaal veranderen is een betrekkelijk eenvoudige taak. Jullie zijn tenslotte de auteurs ervan. Wij vragen jullie om je beoordeling van je leven en haar doel te herschrijven. Vertel een ander verhaal. Vertel het verhaal, misschien, over hoe jullie kwamen om dingen te veranderen en hoe jullie iedere dag beter maken, zelfs alleen al met je liefdevolle gedachten.
Wanneer jullie dit doen, wannèèr jullie dit doen, garanderen wij jullie dat je leven de verandering zal weerspiegelen. Je zult niet de enige zijn voor wie dit niet werkt.
Wanneer jullie tot zover gelezen hebben, bieden wij onze zegeningen aan en onze belofte om aandacht te schenken aan jullie inspanningen.
Zo zij het.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien