De Raad – Het Schijnbare Schepping/Evolutie Conflict – 13 Februari 2020 / Ron Head

De Raad
Het Schijnbare Schepping/Evolutie Conflict
13 Februari 2020 / Ron Head
We hebben een paar dingen voor diegenen die in de schijnbare tegenstrijdigheid van begrippen van de schepping/evolutie verkeren. Wij hopen niet het spreekwoordelijke wespennest op te poken, maar om iets aan te bieden wat enige oplossing zou kunnen zijn.
Ten eerste zouden we willen zeggen dat het in staat zijn om te accepteren, dat men accepteert dat zaken zijn geschapen en zich dan ontwikkeld hebben zoals ze dat moesten doen, voor velen iets van de schijnbare tegenstrijdigheid zou verklaren. Maar dat is ook niet wat wij wensen in aanmerking genomen te worden, hoewel het, in de meeste gevallen, absoluut waar is.
De werkelijke kwestie waar wij vandaag met jullie over spreken is het punt dat velen van jullie nog niet bereikt hebben, zelfs ofschoon eensgezindheid, éénheid enz. tegenwoordig vaak vermeld worden. Te lang is jullie een verpersoonlijking van Goddelijkheid aangereikt. Jullie noemen die dit. Jullie noemen die dat. En wee degenen die het wat anders noemen. Want het is hij of het is zij. En dan, wanneer iemand durft te zeggen dat het geen van beiden is, kunnen jullie het hiermee eens zijn … voor eventjes maar.   
Wanneer wij zeggen dat Het overal is, zullen jullie het hiermee eens zijn. Wanneer wij zeggen dat alles Ervan gemaakt is, kunnen jullie het hiermee eens zijn. Maar jullie schijnen deze gedachten niet naar hun logische conclusie te kunnen brengen.
Welnu, laten we dit op een andere manier benaderen. We doen een paar uitspraken. Het is bewustzijn. Het is intelligentie. Het is liefdevol. Het is oneindige potentie. Er is niets wat niet Hiervan gemaakt is. Kunnen jullie het hiermee eens zijn, zover?
Maar wat betekent dat? Een van de belangrijkste zaken wat dit betekent is dat er niets is, geen enkel ding dat jullie kunnen aanwijzen, naar kunnen kijken, wat er niet van gemaakt is. Er is niemand die er niet van is. Want er is niets wat er NIET van kan zijn. Dat is wat eenheid betekent.
Jullie zijn ervan. Hij is ervan. Dat is ervan. En ieder mens op deze planeet is ervan, of ze dat nou weten of er zich naar gedragen of niet.
Er bestaat dus geen schepping/evolutie conflict. Want HET is alles wat er is. Punt uit. En het is allemaal Goddelijk. Punt uit. Alles wat dit lijkt tegen te spreken zijn verkeerd begrepen ideeën en overtuigingen. En dat is wat de mensen aan het ontbinden zijn.
Dat is een enorm deel waar, wat jullie zo graag het assensie ding noemen, over gaat. Het is jullie ontwikkeling voorbij de verkeerde overtuigingen over Eénheid. Het is de verwerkelijking van je eigen waardigheid en eensgezindheid. Het is het verwerkelijken van de eensgezindheid van dat, van hem, van haar ….  en van jou.
Dit was kort en ter zake. Wanneer men deze ideeën kan begrijpen, is er niet veel meer dat er over het onderwerp gezegd moet worden. Wanneer jullie het kunnen leren zien, zal het je leven compleet veranderen. Moge jullie met dat vermogen gezegend worden.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra