De Raad – Het Nieuwe Is Aan Het Beginnen – 13 Augustus 2019 / Ron Head

De Raad
Het Nieuwe Is Aan Het Beginnen
13 Augustus 2019 / Ron Head
Het nieuwe is aan het beginnen. Sta ons toe om nog een andere metafoor te gebruiken. Als onze illustratie zullen we het bouwen van een constructie gebruiken. Er zijn een aantal stappen die in feite altijd genomen moeten worden wanneer er succes verwacht wordt. Wanneer je een sterk en duurzaam resultaat wenst, draaf je niet een vrij stuk land op en begint daar een hoop materiaal op te stapelen.
Eerst moeten er gedetailleerde plannen opgetekend worden. Deskundige mensen ontwerpen een constructie die het doel zal dienen waarvoor die wordt gebouwd. Er worden de nodige materialen ingekocht en ingepland. Om conflicten uit te sluiten en de noodzaak dat iets moet worden afgebroken en opnieuw moet worden opgebouwd, worden de juiste procedures gevolgd. Er worden stevige fundamenten gelegd.
Daarna, en alleen daarna, begint er iets te verschijnen dat gezien kan worden wanneer men naar de bouwplaats van de nieuwe constructie kijkt.
Echter, er is één belangrijke stap die moet worden uitgevoerd voordat ook maar iets van deze dingen kan gebeuren. Wanneer een bouwplaats wordt ingenomen door een vorig gebouw, moet dat gebouw worden verwijderd. Meestal moet het tot de grond toe worden afgebroken.
Dat is het punt waarop jullie je vandaag bevinden. De machines lopen en de afbraak is begonnen. In jullie landstaal, het wordt niet fraai.
Wij hebben jullie herhaaldelijk gezegd dat jullie het meeste gediend zijn door geduldig te zijn en om de noodzakelijke voorbereiden te laten gebeuren. Wederopbouw is een gecompliceerd proces. We zeiden dat er veel is wat jullie feitelijk niet willen zien wanneer de blootstelling plaatsvindt. Het antwoord dat we altijd hoorden was: “Laat maar komen! Wij zijn er klaar voor!” En toch, zelfs nu zeggen we jullie dat jullie dat niet zijn.
Sommigen van jullie zullen in staat zijn om meer van de walgelijkheden die blootgesteld worden te tolereren dan anderen. En veel, ofschoon niet alles, zal worden onthuld. Toch zeggen we, ben er op voorbereid om je af te wenden wanneer dat nodig is om jullie gelijkmoedigheid te bewaren. Jawel, deze dingen moeten naar voren gebracht worden zodat de mensheid zichzelf kan reinigen – zodat de mensheid zich kan vergeven. Zonder vergeving zal de weg vooruit zich niet openen. Maar het is voor niemand van jullie noodzakelijk om alles er van te bekijken. Het IS voor ieder van jullie noodzakelijk om standvastig in je licht te staan.
Jullie zouden kunnen huilen. Jullie zouden in shock kunnen verkeren. Jullie zouden boos kunnen zijn. Jullie zouden woedend kunnen zijn. Toch zullen jullie door moeten gaan je licht hoog te houden en blijven deelnemen aan het bouwen van het nieuwe. 
Welnu, het is een oud verhaal en toch vertellen we het steeds weer opnieuw. Maar jullie wisten dat dit in jullie levens zou gaan gebeuren. Sommigen van jullie zullen er voor kiezen om terug te komen wanneer de beroering voorbij is. Maar zoals altijd zullen sommigen zich in de strijd haasten om te redden wat er te redden is. Sommigen zullen tieren. Sommigen zullen niet in staat zijn om het te bevatten. Maar er moet doorheen gegaan worden en er moet voor de mensheid een manier gevonden worden om zichzelf te vergeven voor wat men zichzelf heeft aangedaan.
De slechteriken hebben nu voor een heel lange tijd de vingers in de dijk gehad. Maar de dijk is nu doorgebroken en niets kan of zal er gedaan worden om de vloed die nu begint te stoppen.
Wat kunnen jullie doen? Wat moeten jullie doen? Jullie moeten het fundament van jullie overtuigingen rotsvast maken. Jullie moeten je intenties versterken om jezelf en anderen er doorheen te slepen naar de nieuwe wereld waar jullie zo naar verlangd hebben.
Het ligt aan jullie horizon. Die nieuwe wereld is feitelijk aan het opkomen. Jullie zullen geen vacuüm toestaan. Het nieuwe staat achter de schermen in afwachting van het afgesproken teken. Om tijd en inspanning te sparen kan er veel worden hergebruikt om iedereen te dienen en niet slechts enkelen.  
Het is tijd voor jullie om te beginnen te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en waarom jullie precies in deze tijd hier zijn. We hebben jullie dat verteld, jawel. Maar het werd opgevat als een sprookje. Tijd om dit opnieuw te waarderen. Tijd om te weten.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra