De Raad – Het Komende Jaar – 12 December 2019 / Ron Head

De Raad
Het Komende Jaar   
12 December 2019 / Ron Head
Hoe vaak hebben wij tegen jullie gezegd dat ‘het tijd is’. Hoe vaak hebben wij jullie gevraagd om jullie onderscheidingsvermogen ten volle te benutten. Wij zullen nu spreken tot zowel jullie vleesgeworden zelf en tot het grotere, hogere, als jullie wensen, delen van jullie wezen die sommigen van jullie ‘horen’ en de meesten nog… niet.
Jullie hebben gevraagd om vrijheid van pijn en lijden. Jullie hebben gevraagd om de waarheid te kennen. Jullie hebben gevraagd om in vrede en veiligheid te leven. Jullie planeet, jullie levende planeet, heeft om dezelfde dingen gevraagd. Die dingen zijn jullie recht om te hebben als goddelijke zonen en dochters van jullie Schepper. Dat zijn ze altijd geweest.
In deze oneindige Multiversums bestaat er een groot spectrum aan evolutie. En het Universum waarin jullie leven bevat velen die niet leven volgens de dingen die jullie overeengekomen zijn om ‘goed’ te zijn. Jullie, hebben wij gezegd, zijn gekomen om te zien dat dit laatste deel van de evolutie van jullie soort eindelijk zijn afgesproken doelen bereikt, zeker, en met overdracht.
Nu, vanuit jullie gezichtspunt, is er goed nieuws en slecht nieuws in aantocht in het komende jaar. Vanuit jullie, en onze, hogere gezichtspunten is het allemaal goed nieuws. We zien de resultaten terwijl jullie de dingen in een lineaire reeks van gebeurtenissen beleven. Dit is een manier van ervaren. Jullie zullen eruit groeien. Maar, geloof ons, het is een uitgemaakte zaak, zoals jullie zouden zeggen.

Wat komt er? Meer van hetzelfde, zeggen wij. Jullie zien nu al dat de onderkant van de samenleving wordt blootgesteld, zoals dat al heel lang het geval is. Degenen die op die manier leefden hebben veel succes gehad met het bereiken van alle aspecten van jullie wereld. Hun blootstelling zal niet op een gemakkelijke manier komen, en zal niet prettig zijn. Maar het zal komen. Het is eigenlijk al meer dan begonnen. Maar naarmate er meer en meer aan het licht komt, zullen velen getraumatiseerd zijn.
We herinneren jullie eraan dat jullie functie zal zijn om het stijgende bewustzijn op zijn opwaartse pad te houden en zelfs uit te breiden. En wij benadrukken dat vergeving van het grootste belang is en noodzakelijk is als de mensheid blijft verlangen naar de nieuwe wereld. Deze wereld is beschikbaar, maar kan en zal geen angst, schuld, verwijt, woede of enige andere lage vibratie bevatten. Jullie kunnen er niet in evolueren en je tegelijkertijd vasthouden aan die oude gewoontes. Velen zullen zich verheffen. Velen zullen anderen verheffen. Sommigen zullen er niet toe in staat zijn. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal komen. Dit is onvermijdelijk omdat ze allemaal goddelijk zijn en allemaal op deze hogere niveaus in de grotere delen van zichzelf zitten die zij niet herkennen.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl
   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien