De Raad: Het Gebeurt / 8 mei 2018 / Ron Head

De Raad:
Het Gebeurt
8 mei 2018 / Ron Head
Hebben jullie symptomen? Komen jullie belemmeringen tegen? Lopen jullie tegen blokkades aan? Verward? Bezorgd? Mogen wij helpen?  
Dierbare vrienden. Dit is een buitengewone, wonderbaarlijke, bijna ogenblikkelijke Gebeurtenis. Jullie en alles rondom jullie heen worden getransformeerd, precies zoals jullie dat altijd al gepland hebben. Maar, net zoals jullie dat gepland hebben, ervaren jullie verandering in opeenvolgende nu-momenten. Jullie noemen dit tijd. Is dat niet grappig? Deze geeft jullie zo veel kansen om de eindeloze mogelijkheden te onderzoeken.
Wat betreft symptomen, zouden wij jullie er op willen wijzen dat ieder van jullie door een reeks veranderingen heen gaat die moeten plaatsvinden om jullie lichaam en haar bewustzijn voor te bereiden op de overgang van haar ‘huidige’ staat naar de staat die vroeger als gewenste doel besloten is. Als kanttekening, dit doel is slechts een volgende opstap op een eeuwigdurende reis. De frequenties waarop jullie je voorbereiden zouden, zonder deze tussentijdse verbeteringen, verwoestend zijn voor jullie systemen. Maar ze hoeven geen lijdensweg te zijn. Ze kunnen net zo gemakkelijk met verwondering en dankbaarheid ervaren worden.  
Sommigen van jullie voelen ‘s morgen bij het ontwaken sterke trillingen in hun lichaam. Het “Wat is er mis met mij?” kan net zo gemakkelijk “Oh, dat is heerlijk! Dank jullie!” zijn.
Bijgeluiden in de oren? Dit is een elektrisch universum. Alles trilt en communiceert. Iedere cel, molecuul en atoom communiceert in frequentie met iedere andere. Horen jullie dat? Ontspan. Weldra zullen jullie de zin ervan begrijpen.  
Belemmeringen? Wat kunnen jullie er van leren? Het zijn werkelijk kansen, weet je. Ze kunnen een les zijn. Ze kunnen er zelfs zijn om jullie een kans te geven om ze vrij te geven aan de Geest zodat jullie ze niet steeds weer mee hoeven te sleuren.
Zorgen en verwarring en iedere andere angst – jawel, het zijn symptomen van angst – zijn het resultaat van het niet aanvaarden van je eigen goddelijkheid, geliefden. Jullie denken afgescheiden te zijn. Dat zijn jullie niet. Jullie denken afkeurenswaardig te zijn. Dat zijn jullie niet. Jullie denken dat vergeving niet meer mogelijk is. Dat is niet zo. Jullie denken de boot te missen. Dat doen jullie niet. Jullie denken dat alles in het universum goddelijk en gezegend is ….. met uitzondering van jullie. Onmogelijk! 
Niets wat jullie ooit – en wij bedoelen ooit – hebben gedaan, of gezegd, of gedacht, kan jullie minder maken dan wat jullie werkelijk zijn en altijd geweest zijn: een goddelijke creatie. Veel waarmee jullie jezelf kastijden is het natuurlijke functioneren van een mens dat jullie hebben aangenomen verkeerd te zijn. Dat is jullie zorgvuldig geleerd zodat jullie op anderen zouden vertrouwen om jullie te redden of om jullie ‘in het gareel’ te houden. Wat eens in dankbaarheid en vreugde gevierd werd, is tot een vervloeking gemaakt. Wanneer jullie kijken is er genoeg herinnering van het diepe verleden om dit te zien. Er is niet zo heel veel verbeeldingskracht nodig om het waarom hiervan te zien.  
Dus, we hebben hier een planeet die miljarden goddelijke wezens bevat die in het proces zitten van het voortgang boeken naar een verbazingwekkend niveau van bewustzijn en bekwaamheid maar die zichzelf in zorgen en verwarring er over houden. Wij hebben dit al eerder gezegd, maar jullie zouden er meer bij gebaat zijn om je armen wijd open te gooien en rond te tollen en zingend “Ja! Ja! Ja!”    
We horen ook alle gedachten over “hoe zit het met mijn kinderen, mijn poesje, mijn familie?” We zullen hier iets herhalen wat we al vele keren eerder gezegd hebben. Dit is een universele evolutionaire bewustzijnsverhoging. Niets, maar dan ook niets blijft onberoerd. Poezen zullen meer poes worden. Iedereen heeft de kans om opgetild te worden. Iedereen. Zelfs jullie, allerliefsten. En jullie zullen je doel vervullen door nu hier te zijn. Indien jullie dit wensen kunnen jullie komen in bezorgdheid. Of jullie kunnen binnen glijden roepend “Jippieeee!” Jullie keuze. Maar het gebeurt – voor jullie, niet met jullie.
Vertaald: Sjra