De Raad – Geschokt, Vastzittend, Stuurloos – 15 Februari 2020 / Ron Head

De Raad
Geschokt, Vastzittend, Stuurloos  
15 Februari 2020 / Ron Head
Een heleboel van hen die deze boodschappen gevolgd hebben zouden een van de woorden van deze kop eruit kunnen pikken. Geschokt, vastzittend en stuurloos, om te beschrijven hoe ze zich voelen. Om jullie een begrip aan te reiken en om jullie terug te brengen naar de voor jullie vertrouwd geworden energie, zullen we elk er van op z’n beurt behandelen. Allereerst, ken jullie zelf de eer toe voor het vreugdevol gronden en vertrouwd voelen van waarderende energie. Dat is precies wat een nieuwe versie maakt van de wereld waarin jullie leven.  
Tegen hen voor wie het woord geschokt het beste hun gevoelens omschrijft zeggen we allereerst – en we weten dat jullie dit al gedacht hebben – dat we jullie gezegd hebben dat je wereld eerst uit elkaar zou moeten vallen. We weten dat jullie je best gedaan hebben om je voor te bereiden. We weten dat jullie je voorbereid voelden. Maar het kijken naar hete soep en er je vinger insteken zijn heel verschillende ervaringen. Niettemin, het begrijpen dat niets zal worden veranderd totdat verandering echt noodzakelijk wordt, zal helpen terwijl jullie gewend raken aan deze nieuwe, maar tijdelijke, werkelijkheid.

Wees zeker dat jullie begrijpen en klaar zijn om deel te nemen aan het bouwen van de nieuwe, liefdevolle, medelevende en duurzame wereld waarvan jullie gedroomd hebben. Diegenen die alles bederven zouden niet beminnelijk kunnen zijn, maar op de lange duur verlenen ze een waardevolle dienst. Wat er gedaan wordt in de nasleep telt het meest.

Welnu, we hebben het gevoel van vastzitten al enige malen eerder behandeld. Maar we zullen een beetje uitweiden over hetgeen we gezegd hebben.
Allereerst, jullie zitten niet vast. Het is voor jullie belangrijk om dit te weten. Het gevoel van vastzitten is alleen maar een gevoel. Het wordt opgewekt door het niet in staat zijn om wat jullie om je heen zien in verband te brengen met je verwachtingen. De verwachtingen zijn het werkelijke probleem. Jullie verwachten dat dingen er op een bepaalde manier moeten uitzien en dat doen ze niet. Welnu, we proberen jullie niet om je verkeerd te laten zien. Maar laat ons jullie alstublieft ergens op wijzen.
Jullie verwachtingen worden geschapen door jullie verbeeldingkracht vanuit de instrumenten die je geest ter beschikking heeft. En die zijn meestal, in jullie huidige staat, vanuit een verleden dat jullie je herinneren, of een die jullie is aangeleerd. Ze kunnen prachtig lijken, maar ze zijn nog steeds geschiedenis.
Jullie hebben gevraagd om een wereld die jullie nog nooit gezien hebben en dat is jullie ook beloofd. Een wereld waar niemand jullie over kan leren. Verbaast het jullie dat je niet weet hoe het daar aankomen zal uitzien? Dat is niet alleen waar voor jullie uiterlijke wereld, maar evenzo voor jullie innerlijke wereld.
Wat betreft het feitelijke vastzitten, niets in het universum zit vast. Dat is een onmogelijkheid. Energieën rusten nooit. Protonen, elektronen, atomen enz. kunnen nauwelijks bevolen worden om af te remmen, laat staan vast te zitten. De enige constante in het universum is verandering. Dus jullie zitten nauwelijks vast, jullie zijn misschien een beetje ongeduldig. 
Voor ons is het gemakkelijk om geduldig te zijn. Jullie toekomst is een waarschijnlijkheid die wij al zien als voltooid. Merk alstublieft op dat wij niet het woord mogelijkheid gebruikt hebben. Wanneer jullie kunnen begrijpen dat gevolgen onvermijdelijke aspecten van oorzaken zijn, dan zullen jullie weten dat jullie onvermijdelijk, met iedere ademteug die jullie nemen, de nieuwe wereld maken die jullie wensen, met iedere gedachte, met ieder gebed en met iedere liefdevolle en meedogende handeling. Dit zal jullie gevoel optillen. Jullie zullen jezelf niet voelen vastzitten. 
Welnu, het gevoel van stuurloos zijn is een ander geval. Werkelijk sommigen van jullie veranderen van richting in jullie levens. Stel je voor hoe het zou voelen wanneer je ergens op een schip zat. De golven en de stromingen waren er allemaal, maar je kende je koers en aarzelde daar niet over. Dan, opeens, werd je een nieuwe bestemming gegeven, een nieuwe koers. Gedurende een korte tijd zouden de golven en stromingen je heen en weer slingeren. Maar wanneer je eenmaal een nieuwe vaart hebt ontwikkeld, zul je je niet meer stuurloos voelen.
Jullie zouden je kunnen afvragen wat die nieuwe koers zou kunnen zijn. Maar probeer dit niet te verzinnen uit wat jullie weten. Onthoud, dit zal een nieuwe wereld zijn. Laat jullie gidsen en leraren je dit onthullen als ze dat mogen. Jullie creëren werkelijk iets wat er eerder niet geweest is. Geef je toestemming en leef ieder moment met dankbaarheid en erkenning. Ben het beste gereedschap in de gereedschapskist. De Schepper maakte geen gereedschapskist vol waardeloze voorwerpen.  En er zijn geen hamers op plaatsen waar geen hamers nodig zijn.  
Wat kunnen jullie vandaag leren? Hoe kunnen jullie je vandaag verbeteren? Wie kan jullie vandaag helpen? Met die doelen in gedachte zullen jullie nooit stuurloos zijn. En jullie nieuwe bestemming zal zichzelf onthullen als een wens die jullie dachten niet te hebben of mogelijkheden die jullie in verrukking brengen.
Weet dat jullie leven in het grootste moment van verandering die jullie wereld heeft gekend. En verder, weet dat de reden hiervoor is dat het de grootste verandering die de mensheid ooit binnenin zichzelf gemaakt heeft, weerspiegelt.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra