De Raad – Geïntensiveerde energie – 12 juni 2019 / Ron Head

De Raad
Geïntensiveerde energie
12 juni 2019 / Ron Head
We zouden vandaag graag willen spreken over het geïntensiveerde energieveld dat jullie planeet is binnengekomen. Jullie ervaren dit als ‘inkomende energie’. Velen die empathisch zijn of anderszins  heel gevoelig worstelen hiermee. 
Mogelijk is het beste wat we vandaag voor jullie kunnen doen, jullie nog een ander beeld aanbieden om mee te werken.
Ten eerste, het beeld dat jullie hebben van inkomende geïntensiveerde energie is gewoon een voorstelling. De werkelijkheid wordt beter omschreven als energie die jullie binnengaan. Dit wordt gecombineerd door jullie individueel en collectief openen voor de energie die jullie lijkt te omringen. We zeggen ‘lijkt’ omdat het feitelijk het grotere veld is waarvan jullie deel uitmaken. Jullie worden wakker en bewust van nieuwe dingen, nieuwe vibraties.
Sommigen ervan, zoals we hiervoor gezegd hebben, zijn heel wat intensiever dan die jullie gewend zijn. Jullie gaan door dit te ervaren. Het is een onderdeel waarvoor jullie je  hebben aangemeld en van datgene wat jullie ‘ascensie’ genoemd hebben. Daarom zeggen wij, het zal in jullie voordeel zijn om een manier te vinden om hier op de gemakkelijkst mogelijke manier doorheen te navigeren.

Welnu, zoals we ter sprake gebracht hebben – en we geven toe dat we zelf dit beeld op dit moment gebruiken – jullie denken hieraan als intense en ongemakkelijke energie waarmee jullie recentelijk geconfronteerd worden. Wij stellen voor dat jullie beslissen en dan leren om hier op een nieuwe manier over te denken.

Zoals we zeiden, jullie zijn degenen die de nieuwe binnengaan en worden zelf de nieuwe door het verhogen van je eigen vibraties en het openen voor het besef hiervan. Het is iets wat niet vermeden kan worden, gegeven het doel dat jullie hebben gekozen. Wat kunnen jullie dus doen?
Dit is een veld fenomeen. Een veld is als een zee of een oceaan. Wat gebeurt er wanneer iemand een zee ingaat en worstelt tegen de ervaring? Men zinkt, nietwaar? Wat gebeurt er wanneer men ontspant, gaat liggen en besluit om te genieten van het gevoel? En dit is oneindig veel plezieriger.
Welnu, we hebben dit in onze voorbije boodschappen al diverse keren eerder gezegd. Maar hoewel het toen net zo waar was, had de verandering nog niet deze omvang bereikt. Goed, nu is dat wel zo. Dus, nu adviseren we om je mentale armen wijd open te gooien en voel de heerlijkheid van wat jullie binnengaan. Voel jezelf aanpassen aan de nieuwe trilling waarin jullie zijn en die jullie worden. Jullie worden dat wat jullie verlangd hebben. Hou dat ook in gedachten. 
Er is niets wat jullie wordt aangedaan. Het is iets wat voor jullie gedaan wordt. En de waarheid is dat het ook iets is wat jullie doen. Hou in gedachte dat er, zoals we ons uiterste best hebben gedaan om te benadrukken, geen afscheiding is. Jullie hebben oneindige mogelijkheden om dingen te leren, maar jullie belangrijkste les en kans ligt in het onthouden daarvan. Geen afscheiding. Geen afscheiding. Ik ben dat. Tat twam asi. Het is een veld. Het is slechts een standpunt van waaruit jullie het allemaal bekijken. En jullie zijn vrij om een ander standpunt te kiezen wanneer jullie maar willen en zo vaak jullie dat willen.
Geniet alstublieft van je reis.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt: http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra