De Raad – GEBED – 26 Oktober 2019 / Ron Head

De Raad
GEBED  
26 Oktober 2019 / Ron Head
Op dit moment willen we met jullie spreken over gebed, over hoe jullie het Goddelijke emotioneel en mentaal benaderen.
Duizenden jaren lang, vele levens en ook dit hele leven zijn jullie door degenen die zich ‘boven’ jullie hebben geplaatst en door jullie gelijken geïnstrueerd dat jullie moeten smeken, dat jullie dringend moeten verzoeken en dat jullie kansen om het resultaat dat jullie wensen te zien vanuit je smeken en dringend verzoeken, uiterst klein is. Verder werd jullie geleerd dat jullie iemand anders voor je nodig hadden om te bemiddelen, want jullie waren onwaardig.
Geleidelijk aan nu, ofschoon ietwat langzaam, beginnen jullie te begrijpen dat er in de borst van ieder van jullie een goddelijke vonk zit die niet onwaardig is en dat ook niet kan zijn. Langzaamaan leren jullie dat gebeden en intenties WORDEN beantwoord. Jullie leren dat dit hele universum de beste bedoelingen met ieder van jullie heeft die dit bevatten. Dat betekent jullie.
Het universum, het energieveld, het Wezen waarbinnen jullie je wezen hebben, heeft geen enkel belang in het jullie beroven van wat dan ook dat jullie nodig hebben. En jullie ZIJN een deel van dat veld, die energie, die allesomvattende Liefde.
“Maar voor mij werkt dat niet” zeggen jullie. In feite kan het alleen maar voor jullie werken. Het helpt echt wanneer jullie begrijpen wat te doen en hoe het te doen. Wat is het dat, wanneer jullie het goed zouden begrijpen, je hele relatie met jezelf – met jullie Zelf – zou kunnen veranderen? Wat zou jullie kunnen leren dat de manier waarop jullie bidden zou veranderen van smeken naar acceptatie en dankbaarheid?

Begrijp eerst dat jullie niet innig verbonden zijn met Bron. Het is geen verbinding. Het is zijn. Bron is wat het is. Jullie zijn. Dus? Betekent dat niet dat jullie – en iedere cel van je lichaam – Bron is? En is de wijze waarop jullie uitdrukken niet een manier voor dat Wezen om zich uit te drukken?

Welnu. Wij weten dat sommigen van jullie in grote moeilijkheden leven. Wij weten dat er voor velen pijn is. Wij weten dat er voor velen mislukkingen lijken te zijn. Weet dit: op z’n minst leren jullie. Jullie kunnen niet mislukken, behalve in het niet bereiken van onjuiste en misleidende afmetingen die door anderen en door jullie zelf zijn bedacht, veel er van die jullie nooit zullen halen en die zeer waarschijnlijk nietszeggend zijn. Wanneer JULLIE echt iets willen bereiken, ga er dan voor. Maar we zouden jullie willen vragen om zeker te weten waarom jullie dit willen.
Zijn er hoge bergen onderweg om te overwinnen? Gaan jullie gebukt onder fysieke problemen? Wij bagatelliseren jullie omstandigheden niet. Wat zullen jullie ontvangen wanneer jullie het beste uit je mogelijkheden halen?
Jullie hebben vast en zeker grotere pijnen geleden. Jullie zijn vast en zeker met grotere obstakels geconfronteerd geweest. Jullie zijn veel rijker, sterker, groter, knapper, armer, lelijker, kleiner en ieder ander bijvoeglijk naamwoord dat jullie kunnen bedenken, geweest. Eén ding is zeker, jullie zullen doorgaan te groeien en te leren.
Laten we jullie dus, met deze doelen in gedachte, een thema geven waar omheen jullie gebed en intentie in je leven zouden willen bouwen. “Ik breng naar mezelf alles wat ik nodig heb om mijn grootste potentieel voor mezelf en voor anderen voort te brengen. Of ik het nu herken of niet, ik dank voor de verwezenlijking van deze intentie.”   
Formuleer ieder gebed op manieren waarbij jullie je goed voelen. Breng jullie dagen door in wat jullie je goed doet voelen. Jullie zullen meer ondervinden van wat jullie willen voelen. Jullie zijn magneten van een of ander. Dit is wat jullie kennen als de Wet van Aantrekking. Er is ook een Wet van Acceptatie. Jullie zullen niets naar je toetrekken wat je om welke reden dan ook niet accepteert. Wanneer jullie barrières opwerpen zoals: ‘Ik kan niet’, ‘Ik moet niet’, ‘Ik verdien niet’, ‘Het is onmogelijk’, enz. dan scheppen jullie deze omstandigheden. Jullie zullen nooit zien wat jullie als onmogelijk beschouwen.
Het universum is gemaakt uit Goddelijk Licht. Het universum is gemaakt uit Goddelijke Liefde. Jullie zijn gemaakt uit deze dingen. Zo ook ieder ander wezen in het bestaan. Weet dit. Weet dit. Weet dit. Het zal jullie veranderen.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra