De Raad “Er is een nieuwe wereld net voorbij de horizon”  

 De Raad

– “ ER IS EEN NIEUWE WERELD NET VOORBIJ DE HORIZON    

6 december 2020 / Ron Head

Tijdens de afgelopen maanden, dat we niet met jullie gesproken hebben, hebben jullie – wanneer jullie werkelijk ontwaakt zijn – gemerkt, dat veel van waarover we voorheen over gesproken hebben, gebeurd is. En dat jullie ook, wanneer jullie bewust zijn, gemerkt zullen hebben dat het tempo van deze veranderingen uitermate is toegenomen. Nu zullen wij jullie een “tip” geven, zoals jullie dat noemen.

Tussen nu en de begindagen van jullie nieuwe kalenderjaar zal er gigantische en ongekende verandering plaats vinden. Wij hebben jullie telkens weer verteld dat het heel hard voor jullie kan zijn om te ervaren. Jullie hebben ook geantwoord: “Laat maar komen!” Ben bereid om degenen rondom jullie heen te helpen om het aan te kunnen. Dit zal NIET gemakkelijk zijn. Wanneer jullie hier persoonlijk het beste van willen maken, beschouw dit dan als een kans om het beste van wat jullie denken te zijn te beoefenen en ben beschikbaar voor iedereen die je om hulp vraagt bij het begrijpen van de kans. Hou er rekening mee dat zelfs hardnekkige oordelen roepen om hulp kunnen zijn.

Dit zal niet meer zijn dan een hogere, maar radicale versnelling. Veel is al in voorbereiding gegaan. Er zal veel hulp beschikbaar zijn vanuit zowel de materiële omgeving alsook vanuit de hogere. Dwing jezelf niet om je van zoiets te onthouden.

Wanneer je de behoefte voelt om te accepteren dat veel ingaat tegen een heleboel waar je in geloofde, begrijp dan dat dit niet jullie fout was. Jullie zijn voor een heel lange tijd belogen. Zelfs nu is dat zo. Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel.

Er bevindt zich een nieuwe wereld net voorbij de horizon. Ben bereid om de beste van alle mogelijkheden te aanvaarden. Dat is jullie geboorterecht. Jullie zijn goddelijke schepselen van De Ene. Het is nu de tijd voor jullie om dit als je Waarheid te ontdekken.

Vertaling: Sjra Knippenberg

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/