De Raad – Enkele Lange Vragen met Korte Antwoorden – 12 Februari 2019/ Ron Head

De Raad
Enkele Lange Vragen met Korte Antwoorden
12 Februari 2019/ Ron Head
Vandaag zullen we enkele lange vragen beantwoorden met korte antwoorden. De vragen zijn goede, maar we vinden dat lange uitleg niet nodig is.
Laten we beginnen.
 “HOE laat iemand eerlijk los en vertrouwt op de hogere wijsheid/verbinding en begeleiding wanneer we die doorlopende negatieve gedachten/stemmem hebben, die soms zo luid lijken. Het maakt het heel moeilijk om het horen, voelen en vertrouwen in iets goedgunstigs proberen te laten doorkomen. Met jaren van pogingen om te mediteren, het gebruik van kaarsen en kristallen, bidden, het luisteren naar hoog vibrationele muziek ……. voel ik me nog steeds niet verbonden en in de steek gelaten.  
We hebben gevraagd om algemene vragen en geven daarom algemene antwoorden. Velen bevinden zich op dit knooppunt. En het is prachtig dat het een frustratie heeft veroorzaakt.
 “Wat is daar zo prachtig aan?” vragen jullie. Het heeft jullie aangezet om te vragen. Binnen het bewustzijn van de meesten, zal de energie zich achter een blokkade opbouwen totdat er een doorbraak is gemaakt. De waarschuwing is dat men niet eenvoudigweg kan opgeven. Dat betekent niet dat men nooit zou kunnen overwinnen, alleen maar dat men op een later tijdstip opnieuw moet proberen.

We zullen twee dingen zeggen over de impasse. Ten eerste is het over het algemeen een diep gevoel dat het niet kan of dat het voor de persoon niet mogelijk is om te proberen. Ten tweede – en net zo algemeen – is er het gevoel dat men het niet verdient.

Wij hebben deze kwesties al vele malen eerder behandeld. Kort antwoord: Jullie kwamen hier niet om problemen te vinden die jullie niet zouden kunnen oplossen. Geloof dat! Er is niets dat welke goddelijke zoon of dochter van het GEHEEL niet verdient. Punt uit!
Volgende Vraag:
 “Zoals ik het begrijp zijn velen van ons eerder in andere systemen in onze Melkweg (Pleiaden, Arcturus, Sirius) door planetaire ascensie gegaan. Het is ‘wat we doen’ en wij (ons hogere zelf) anticiperen, gebaseerd op die ervaringen, op evolutie op lange termijn. Mijn vraag is, waarom de herhaling? Waarom noodzakelijkerwijs dezelfde ervaring met noodzakelijkerwijs dezelfde zielen in plaats van een nieuwe groep die dit ervaart en dat de herhaalgroepen op weg gaan naar iets nieuws?”
Het wordt als niet eerlijk beschouwd om een vraag te beantwoorden met een wedervraag. Wij zullen dat niettemin doen. Waarom gaat u er van uit dat al die mogelijkheden niet plaatsvinden? Herhaalgroepen melden zich vrijwillig aan. Nieuwe groepen besluiten om iets nieuws te proberen. Niemand wordt gedwongen om ook maar iets te doen. In een oneindig universum bestaan er oneindig veel mogelijkheden.
Volgende vraag:
 “Waarom zijn er zo veel mensen met gezondheidsproblemen? Daaronder zijn problemen met botten, zoals Osteoporose, die tot breuken leidt. Heeft dit misschien iets te maken met de activering van het Licht-Lichaam? Bij mezelf is die diagnose gesteld en ik vind het vreemd dat zo veel anderen dezelfde problemen hebben. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer de Raad iets over deze gezondheidsproblemen zou kunnen uitweiden. Het schijnt wereldwijd te zijn onder de gemeenschap van Lichtwerkers.”
Normaal gesproken behandelen we problemen van deze aard niet. Voor ons ligt dit “buiten de boodschap”. We zullen echter dit zeggen: er is een berg informatie beschikbaar die dit beantwoordt. Jullie moeten het besluit nemen om deze te zoeken, want op jullie televisie en in jullie kranten zullen jullie de antwoorden niet vinden. Het doet zich niet alleen voor in de gemeenschap van lichtwerkers. Jullie zullen uiteindelijk moeten weten wat er gedaan is met jullie atmosfeer, jullie water, jullie voedsel en jullie medicijnen.
We zullen zeggen dat, wanneer jullie die aanleg niet zo hebben, het erg behulpzaam zou zijn om de intentie vast te houden dat degenen die dat wel hebben, met succes dingen kunnen veranderen.
Volgende Vraag:
 “Is het mogelijk om kansen ‘te missen’ of om ‘minder te voltooien’ dan waarvoor we hier kwamen? Hoe kan ik het op deze manier denken/ voelen laten afnemen? Hoe kan ik onderscheid maken tussen (te veel) in de comfortzone en (het doen van zeer vitale) zelfzorg?”
We hebben de vraag van doel kortgeleden beantwoord. Laat ons echter toevoegen dat jullie jezelf beoordelen en dat jullie maar al te graag denken dat jullie ‘het mis’ kunnen hebben. Dat kan niet. Jullie kunnen onvoorziene keuzes maken. Deze kunnen tot ontelbare mogelijkheden leiden. Het is een spel voor het plezier. Maar niets wat jullie ooit kunnen doen zal verspild zijn. Leef een plezierig leven en weet – en weet – dat het altijd voor jullie eeuwdurend voordeel zal zijn.
Volgende Vraag:
 “Na meer dan 25 jaar Fundamentele Spirituele Principes studeren – en grondig onderzoeken en oefenen en leven – ben ik nog steeds het spoor bijster over waarom het idee van Bewustzijn van Dualiteit van ‘Dienstbaarheid tot zelf tegenover dienstbaarheid aan anderen’ nog steeds volhardt onder de meesten die zichzelf labelen als ‘spirituele’ mensen? Vanuit mijn beleving bestaat er geen WERKELIJKE dichotomie, alleen een verschil in identiteit: Ego-mens-lichaam zelf ‘versus’ Geest of ZielZelf. Zou het derhalve niet correcter zijn om de Keuze te stellen als ‘Dienstbaarheid aan zelf versus dienstbaarheid aan het GEHEEL’ met iemands menselijke zelf (ego, lichaam, persoonlijkheid) INGESLOTEN (natuurlijk, nee?) in het GEHEEL??
Wanneer we werkelijk ALLEMAAL EEN zijn, een echt deel van ALLES DAT IS, waarom zou er dan een conceptuele *afscheiding* van iemands eigen menselijke zelf *van* dat GEHEEL zijn, wat resulteert in een voor de hand liggend ‘conflict’ dat tussen die twee geplaatst is en een gelijke duidelijke duw naar ‘zelfopoffering of ‘martelaarschap’ voor het welzijn van het collectief’? Want wat ten goede komt aan het GEHEEL, KOMT OOK TEN GOEDE AAN HET INDIVIDU dat deel uitmaakt van dat GEHEEL. Klopt dit? Ik koos voor service aan het GEHEEL (versus dienstbaarheid aan ‘anderen’) – in de wetenschap dat mijn zelf EN mijn Zelf, ALSOOK ALLE VERONDERSTELDE ANDEREN’, allemaal gelijk ingesloten zijn in dat GEHEEL!”
Kort antwoord: zeer scherpzinnig. We hebben dat meer dan een keer gezegd. Wij zouden alleen willen zeggen dat mensen leren door de tijd heen en dat concepten die nu zo eenvoudig lijken te zijn, voor hun tijd heel goed in de wachtrij kunnen hebben gestaan. Wat jullie weten, weten jullie. DAT is Waarheid. Gefeliciteerd voor waar u dit geleid heeft.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra