De Raad – Eenheid – 5 Februari 2019 / Ron Head

De Raad
Eenheid
5 Februari 2019 / Ron Head
Vandaag willen we wat dieper ingaan op het concept van eenheid, samenhang. Zoveel van jullie vragen zouden zijn opgelost wanneer jullie je eigen gedachten meer volledig gingen onderzoeken. We kozen er voor om de vraag beneden toe te voegen, maar nogmaals, ze vertegenwoordigt vele anderen.
“Interesseert de goddelijke bron (alles wat bewustzijn is) zich voor onze menselijke belangen of staat deze volledig los van onze levens als gevolg van zijn “geen inmenging in de vrije wil” bevel? En wanneer dit zo is, zou dit dan inhouden dat het de schepper echt geen enkele moer kan schelen wat wij doen en wat we niet doen en hoe wij onze levens ervaren en hoe de werkelijkheid zichzelf vormt?” 
Goddelijke Bron interesseert Zichzelf voor menselijke belangen.  Goddelijke Bron interesseert Zichzelf voor belangen van poezen.  Goddelijke Bron interesseert Zichzelf voor belangen van bomen, voor planetaire belangen en voor astrale belangen.
We hebben gezegd – en we zeggen dat nogmaals – dat God, Schepper, Bron, of hoe jullie hem willen noemen, in alles is. We hebben vele malen gezegd dat alles energie is, alles is een trillingsveld, er is geen afscheiding. We hebben gezegd dat ieder van jullie een goddelijk wezen is vanwege wat we net verklaard hebben.
Interesseert Het of Hij of Zij zichzelf voor jullie belangen? Het is jullie! Het is dat het is dit. In het multiversum is er niets te vinden wat dat niet is.

Interesseren jullie je voor de belangen van je linker hand? Het belang van je hart? Of je knieën? Dit zijn dwaze vragen, nietwaar? Waarom? Omdat ze jullie zijn. Er bestaat geen afscheiding tussen jullie en je onderdelen.

Welnu, het is een onderdeel van de illusie die jullie hebben opgebouwd dat jullie en Bron los staan van elkaar. Wij zeggen jullie dat het hoog tijd is om hier een einde aan te maken. Het is tijd om die volledige illusie te verdrijven en dat jullie gaan terugkeren naar het besef van de eenheid.
Het is de angst van het ego, dat er van heeft genoten om de touwtjes in handen te hebben, dat deze terugkeer een einde zal maken aan haar bestaan. Wanneer jullie geen ego nodig hadden om daar te functioneren, dan zou er geen zijn. Maar het domineren over jullie persoonlijke wereld is niet haar ontworpen functie. Dat hebben jullie toegevoegd als noodzakelijk onderdeel van jullie illusie.
Jullie hebben ook toegevoegd: “Vrees God!” “Ik ben een Godvrezend mens!” Waarom? Omdat jullie je hebt laten vertellen dat jullie onvoorwaardelijk liefhebbende God, de God die liefde is, jullie zal verdoemen tot de eeuwigdurende kwelling wanneer jullie dit of dat zeggen of zelfs maar denken. Hoe onvoorwaardelijk is dat?
Welnu, over die kwestie van Eenheid. En dit beantwoord ook een heleboel andere vragen die jullie gesteld hebben. Het is voor iedereen duidelijk dat er binnen de eenheid vele afzonderlijke individuen bestaan. Er bestaan ontelbaar miljarden vormen op ontelbaar miljarden planeten in ontelbaar miljarden melkwegen. Ieder, maar dan ook ieder schepsel – en we betrekken ook die kosmische lichamen hierbij – zijn levend en bewust. Als bewustzijn houden ze nooit op te bestaan. Jullie ook niet. Noch doen dat de diverse entiteiten die met jullie communiceren. Noch doet jullie poes dat.  
Ieder van deze gezichtspunten van beleving, wanneer jullie er op die manier naar kijken, heeft het intrinsieke doel in alle leven. Ga! Ervaar! Ben!
Jawel! God houdt Zichzelf met jullie bezig. Jullie vragen vaak: “Wanneer er een God bestaat, waarom laat Hij dit dan allemaal gebeuren?” en wij antwoorden: “Goede vraag. Waarom doen julliedat?”
Ga op zoek naar de verbondenheid. Ga op zoek naar de eenheid. Ga op zoek naar het weten. Jullie mogen anderen raadplegen. Jullie mogen ons vragen. Maar uiteindelijk zullen de antwoorden door jullie gekend zijn, herinnerd, zo gauw als jullie ze tegenkomen. Dit is ‘van binnen’. Dit is altijd gezegd. “Zoekt en Gij zult vinden!” Waarschijnlijk nier morgenvroeg, ofschoon die mogelijkheid er toch bestaat.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/

Vertaald door Sjra