De Raad – Een woordje over jullie prioriteiten zal gepast zijn – 10 november 2018

De Raad
– Een woordje over jullie prioriteiten zal gepast zijn –
10 november 2018

Terwijl jullie verder in de energieën van deze nieuwe werkelijkheid gaan, waarover we met jullie gesproken hebben, zou een woordje over jullie prioriteiten gepast kunnen zijn. In werkelijkheid zullen jullie veel van die dingen, die jullie zo lang voor onmogelijk gehouden hebben, tot manifestatie beginnen te brengen. In feite waren veel van die dingen in de oude paradigma’s onmogelijk. Maar kolossale verandering brengt veel nieuwe dingen op gang die alleen maar dromen waren.

Welnu, jullie hebben veel gedroomd. Jullie niveau van dichtheid laat een onmiddellijke en massale herstructurering echter niet toe om te gebeuren. Dit hebben jullie ’het verloop van tijd genoemd’ waar jullie mee omgaan. Ze stelt jullie in staat om verandering waar te nemen en te verbeteren terwijl die optreedt. Feitelijk is het nogal iets prachtigs. Soms raken jullie er, omdat jullie in je lichaam zitten, gefrustreerd door, maar jullie hebben jezelf nog niet helemaal in staat geacht om er overheen te stappen. Dat zal komen naarmate jullie meer volledig leren opereren in de nieuwe werkelijkheden die jullie opbouwen. Het is echt een kwestie van jullie collectieve wezens te vertrouwen. En jullie afscheiding is hier het knelpunt. Het is een illusie, jawel. Maar het zal wat tijd vergen om er overheen te stappen.


Dus! Terugkomend op ons onderwerp – omdat jullie slechts in staat zijn om delen van jullie gewenste verandering in één keer te verwezenlijken, zal het voor jullie noodzakelijk zijn om bepaalde voornemens te maken voor wat jullie prioriteiten zijn. En wij zouden willen voorstellen dat nood een grote factor is in jullie oordeel. Stel alstublieft materiële wensen niet gelijk aan nood. Jammer genoeg zijn er nog zeer velen die nog niet over dat punt zijn heengestapt. Dit moet niet worden opgevat als een negatief commentaar naar de vele geïncarneerde zielen die in zeer armoedige omstandigheden verkeren en intussen anderen gadeslaan die overvloedige levens leiden. Maar er zijn zeer veel menselijke wezens, goddelijke wezens, die verhongeren, die geen water hebben, die leven in afschuwelijke omstandigheden en wat jullie eigen mensheid snel in een betere wereld veranderd wil zien.

Nog belangrijker zelfs, jullie wereld zelf wankelt onder de aanvallen waaronder ze al veel te lang in haar fysieke bestaan heeft geleden. Wanneer jullie daar willen overleven, moeten jullie snel aan het werk gaan om die situatie heel snel te verbeteren. Wanneer jullie prioriteiten veranderen, zullen jullie snel tot de ontdekking komen dat de bronnen en de kennis die er voor nodig zijn, voor jullie beschikbaar is. Tel eenvoudig de kosten voor het elkaar voortdurend uitmoorden bij elkaar op en deel dat door de kosten van het voor elkaar zorgen. Dat is, zoals jullie dat uitdrukken, geen hogere wiskunde. Welnu, jullie zien nog steeds niet dat jullie op de drempel van deze veranderingen staan. Maar wij werken al heel lang met jullie samen over precies die dingen. En wij, hoewel jullie dan niet kunnen, kunnen zien wat er aankomt. Decennia geleden waren dit mogelijkheden. Niet zo lang geleden werden ze waarschijnlijkheden. Nu zeggen wij jullie dat het onvermijdelijkheden geworden zijn.

We spraken hierboven over het feit dat jullie hiervan nog niet zoveel echt bewijs zien. Wij herinneren jullie aan een metafoor die we in eerdere boodschappen gebruikt hebben. Stel je voor dat je door het hekwerk van een nieuwe bouwplaats kijkt. Alles wat jullie zien zijn enorme gaten die in de grond zijn uitgegraven, grote hopen aarde en iedere vrachtwagen die aankomt levert meer stapels willekeurige materialen af. Vanuit die invalshoek lijkt het nog helemaal niet op een heel mooi gebouw. Welnu, neem wat te eten mee en blijf kijken. Van nu af wordt het beter.

http://ronahead.com

Vertaald door Sjra