De Raad – Een Touw Voortduwen / 30 april 2018 / Ron Head

De Raad –
 Een Touw Voortduwen
30 april 2018 / Ron Head
Een touw voortduwen is een passende metafoor voor wat velen van jullie proberen te doen. En stroming tegenhouden door je handen er voor te houden zou er nog een kunnen zijn. Dit zouden onmogelijke taken zijn, mee eens?
Stel je nu voor dat je het touw bergafwaarts duwt – dit is een van jullie favorieten – ‘meegaan met de stroming’ van de rivier. Dit zou niet alleen gemakkelijker zijn, maar bij tijden zouden jullie het moeten opvoeren om overeind te blijven.
Dus, de voor de hand liggende vraag wordt, welke willen jullie?
We hebben dit in het verleden diverse keren behandeld, maar in deze tijd, op dit keerpunt, moet hiervan weer verslag gedaan worden. Wij zien jullie hulp vragen om het te doorstaan. En we zien de meesten van jullie alleen maar aandacht schenken aan de antwoorden die van jullie plaatsen van worsteling komen. Het ware antwoord is dat het geen worsteling hoeft te zijn. Het voortduwen van een touw is een worsteling, een onnodige worsteling.
Waar vechten jullie tegen? Dat is de sleutel. Er is een vloedgolf van inkomende energieën die jullie planeet overspoelt, in feite jullie zonnestelsel. Energie is bewustzijn. Deze ligt in vele ordes van grootte boven het energetische gebied van jullie voorbije millennia. Wanneer hoger bewustzijn lager bewustzijn ontmoet, zal het lagere altijdopgetild worden. Altijd. 
  
Nu moet de opbouw van jullie fysieke wezen opgewaardeerd worden om de hogere frequenties, waar naar toe jullie zullen worden opgetild, te kunnen vasthouden. Alles wat wij betreffende dit punt verteld hebben, zal door de meesten van jullie aanvaard worden. Ja?
En dit leidt tot wat wij zo graag noemen, ascensie problemen. Er moeten aanpassingen plaatsvinden in iedere cel van jullie fysieke lichaam. En de inkomende energieën veroorzaken bij jullie als het ware ‘een achterstand inhalen’.    
Waarom is dit dus een worsteling? Het is een worsteling omdat jullie veranderd willen worden, maar jullie willen niet veranderen. Jullie zijn bang om te veranderen. Jullie willen een nieuwe wereld. Jullie zijn bang om hoe die zou kunnen zijn. Hoe zit het met mijn hond? Hoe zit het met mijn poes? Mijn echtgenoot ? Mijn kinderen? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Oh mijn lieve god! Laat het touw niet verder afglijden! Waarom kan ik het water niet tegenhouden?
Wij vragen jullie om in aanmerking te nemen dat de onvoorwaardelijk liefhebbende Bron van jullie wezen, jullie Schepper, jullie God, wanneer dit het gemakkelijker voor je maakt, er niet op uit is om dat lijden bij jullie te veroorzaken. “Maar kijk naar het verleden!” zeggen jullie. En wij zeggen: “Jawel, er is een puinhoop van gemaakt, is het niet zo?” En wij vragen jullie, geven jullie een wraakzuchtig, een met woede gevuld wezen de schuld van dit alles? Of zijn jullie eindelijk bereid om toe te geven dat deze wereld misschien jullie eigen creatie is?      
Het eindresultaat hiervan is dat wat jullie genoegen van de vervulling van jullie diepste wensen zou moeten zijn, voortdurende pijn, verwarring en angst wordt. Jullie energieën zullen opnieuw uitgelijnd moeten worden. Er zullen aanpassingen gebeuren aan jullie energielichamen. Jullie cellen zullen veranderen. Jullie hele bewustzijn zal veranderen. Deze dingen zullen gebeuren. Het zal gebeuren omdat jullie besloten hebben om hier te zijn om dit te ervaren. Zoals al eerder gezegd, het overkomt jullie niet, het gebeurt voor jullie. Er kan wat tijdelijk ongemak optreden. Lijden is niet nodig.
Welnu, zie jullie zelf neergehurkt, de armen om jezelf heengeslagen in een poging om het onvermijdelijke te ontwijken. Zie jezelf in een pracht veld staan, kijkend naar de zonsopkomst, met je armen wijd gestrekt en je zingt terwijl je de nieuwe dag verwelkomt. En we vragen jullie niet om het verschil te zien, wij vragen jullie om het verschil te voelen. Jullie zien, de gehurkte, degene die lijdt alsof hij je voet op het rempedaal houdt. Het accepteren, het toelaten, het begrijpen en het zich verheugen is als de naverbranders aanzetten. Daar gaan we en we bereiden onze metaforen weer.  
Jullie hoogste goddelijke wezen streeft er naar om als jullie te leven. Verwelkom haar alstublieft. Zij komt naar jullie toe in onvoorwaardelijke liefde. Jullie zijn een deel van haar. Zij is het geheel van jullie.  
Toch zeggen jullie waarom? Hier is het waarom. Er zal een nieuwe wereld zijn. De oude is gevormd door jullie wensen, jullie overtuigingen en jullie denkbeelden. Raad eens wie jullie nieuwe gaat creëren? Maar deze keer zullen jullie verreweg bekwamer zijn dan voorheen. DAT is wat jullie besloten hebben. Dat is wat de mensheid van plan is. En dat is wat zal zijn. 
Nog één enkele opmerking: Jullie zijn verder op weg dan waarvan de meesten van jullie enig flauw vermoeden hebben. Kijk gewoon naar de aantallen van jullie. Kijk gewoon. Het IS aan het gebeuren.
Vertaald Sjra