De Raad – Een Paar Meer Antwoorden – 19 januari 2019/ Ron Head

De Raad
Een Paar Meer Antwoorden   
19 januari 2019/ Ron Head
Deze plaatsing zal een paar meer antwoorden bevatten. Voor de duidelijkheid bewerk ik de vragen een beetje.
 “Wanneer ik in uitlijning ben, wordt gezegd, dat het moeiteloos is, toch wanneer ik geconfronteerd word met een … angst voor intimiteit, of werkelijk met welke angst dan ook, voelt het niet zo moeiteloos. Hoe weet je of het de angst voor intimiteit is die er voor zorgt dat je wilt weglopen of je intuïtie die je zegt dat dit niet voor je past?”
Angst is de projectie van het geheugen of veronderstelling van een toekomstige gebeurtenis die dezelfde of vergelijkbaar is aan een herinnerde gebeurtenis in het verleden. Het kan ook dezelfde soort verbeelding zijn die iets bevat van wat je gezien hebt of die je omschreven is. Het intuïtieve kennen van het gevolg van een mogelijke actie is gewoon dat. Het is een weten. Het kan een soort ongemak veroorzaken, maar het gevoel zal niet hetzelfde zijn als een angst.
Het is heel goed mogelijk om een angst voor iets te hebben waarvan je weet dat het precies is wat je moet doen. En je zou er om een aantal reden bang voor kunnen zijn. Jullie zullen bijna altijd ontdekken dat jullie angsten ongegrond zijn. En dat zal gebaseerd zijn op een voorgestelde slechtste afwikkeling. Bijna ieder van jullie kent talloze voorbeelden van juist die soorten zaken in jullie verledens. Angst zal een uitgesproken gevoel in een zeer uitgesproken onderdeel van het lichaam veroorzaken. Intuïtie doet dat niet. Men moet zichzelf leren kennen. Het is echter mogelijk om dit te leren van jullie herinneringen. Hiervoor kunnen jullie ‘tijdreizen door je eigen levens.

“Ik ben benieuwd naar de oorsprong van de wezens die eens als goden werden geclassificeerd (Noorse legendes, Griekse mythologie, enz). Waren zij dezelfde wezens maar alleen anders omschreven? Wat kunnen we in deze tijd van hen leren?”

U heeft helemaal gelijk dat wat wij goden uit het verleden noemen berustte op waarneembare werkingen van de wereld rond de mensen van andere samenlevingen. Er waren zodoende onbetwistbare overeenkomsten tussen een god van één naam in Griekenland en van een andere met een nadere naam in Egypte. De meeste ontwikkelde mensen in de aloude culturen begrepen dit heel goed. Jullie huidige ideeën over mijn god/jullie god waren in die tijden helemaal niet gangbaar. Alexander bijvoorbeeld, had er helemaal geen probleem mee om in een veroverd land naar een heilige plaats te gaan. Jullie feliciteren jezelf met het feit dat jullie die ideeën ontgroeid zijn, maar jullie zouden er misschien over kunnen nadenken hoeveel beter de mens de natuur, die hij toen respecteerde, behandelde, dan hij de natuur, die hij probeert te domineren, nu behandelt.
“Ik heb me altijd afgevraagd of we gebed en meditatie wel nodig hebben. Hangt ons geluk en vrede af van deze dagelijkse technieken? Hebben we ze echt nodig? Is het verkeerd wanneer we het niet doen? Missen we dan iets belangrijks voor onze ascensie? Is er iets anders wat we in de plaats daarvan zouden kunnen doen? Iets wat voor mij niet aanvoelt als bidden of mediteren en ik zou willen weten of ik een hindernis plaats voor mijn spirituele evolutie … “
Al die dingen die u aanhaalt zijn niets dan methodes, methodes die bedoeld waren om jullie te stimuleren het zelf te leren kennen en te ontmoeten. Maar er is jullie collectief geleerd dat jullie dit goed of verkeerd kunnen doen. Geef deze ideeën alstublieft op. Jullie kunnen het met meer of minder succes doen. Maar jullie zijn degenen die de puntenlijst bijhouden. Die man met die grote baard op de wolk bestaat alleen maar in jullie verbeelding. En zijn bliksem raakte al heel lang geleden op. Jullie zouden tot de ontdekking kunnen komen dat sommige van deze zaken je kan helpen. Misschien ook niet. Jullie zouden een heel andere manier kunnen vinden die beter voor je werkt. Maar, jullie zijn collectief bedraad om vroeg of laat dit onderzoek te doen.  
     
Wat jullie op een bepaald moment moeten doen is stoppen met jezelf te beoordelen aan de hand van ideeën over wat jullie zouden moeten doen, van iemand die al lang dood is. Vergelijk jezelf alleen maar met de beste gevoelens over jezelf. Heel de rest is bagage. Hoe zouden jullie willen zijn? En waarom willen jullie graag zo zijn? Waarom? Wanneer jullie in een religieus gebouw vredig en gelukkig zijn, ga daar dan naar toe. Wanneer jullie vrediger en gelukkiger zijn in een bos of aan het strand, ga daar dan naar toe. En laat een aangeleerd oordeel jullie niet afschrikken. Jullie zijn de beoordelaar. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor jouw leven. Punt uit!
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra