De Raad – Een Onderliggende Veronderstelling – 22 Februari 2019/ Ron Head

De Raad
– Een Onderliggende Veronderstelling –
22 Februari 2019/ Ron Head
Er is een veronderstelling die ten grondslag ligt aan veel van jullie vragen. Wij kozen deze eenvoudigweg ter illustratie.
“Klopt het om te zeggen dat God/Goddelijke Bron ons niet helpt maar ons ook niet belemmert in enige van onze inspanningen (om onze volledige vrije wil te respecteren) en gewoon blijft bestaan als een onpartijdig, alles liefhebbend waarnemend bewustzijn?”
Het antwoord op jullie vraag is nee. Maar zodat jullie kunnen begrijpen waarom dat zo is, zullen we deze vraag gebruiken om iets te benadrukken waarvan we geprobeerd hebben jullie bewustzijn op te tillen.
Lees de hierboven gestelde vraag nog eens en merk alstublieft op dat deze alleen maar zinvol is wanneer God/Goddelijke Bron los staat van de ‘ons’ waaraan jullie refereren. Het kanaal heeft een fotografische afbeelding gemaakt, we denken dat jullie dat memes noemen, die we hem zullen vragen om hier toe te voegen.
AL-DAT-IS ervaart Zichzelf
Als mij
Door mij
Hier
Nu
Zoals het doet door jullie heen

Hier is jullie probleem, of ‘knelpunt’, of hoe jullie dat ook wensen te noemen. Wanneer we zeggen: “God is in die boom!”, dan hebben jullie er geen probleem om het hiermee eens te zijn. Wanneer we zeggen: “God is in alles!”, zullen jullie nog steeds zeggen dat jullie het hiermee eens zijn, maar jullie verstand zal, als gevolg van eeuwenlange leerstellingen, onbewust toevoegen: “behalve in mij!”

Er zijn veel overtuigingen die in jullie zijn ingestampt om dit te garanderen. Jullie werd verteld dat jullie zondaars zijn. Jullie zijn geboren met de erfzonde. De mensheid is zondig. Dingen die zich schuilhouden in het onderbewuste zijn zondig. Zij die in contact staan met geesten, die stemmen horen enz., zijn bezeten of gek. Het is voor jullie onmogelijk of zondig om deze zaken te accepteren. Het kan zelfs als godslasterlijk of ketterij beschouwd kunnen worden. De lijst gaat verder.   
En dus, om jullie zelf te beschermen, om ‘goed’ te zijn, laten jullie zo’n gedachten in jullie levens niet toe, laat staan de ervaringen.
God is niet ergens anders en tegelijkertijd overal. God houdt niet onvoorwaardelijk van jullie en eist tegelijkertijd dat jullie aan ieder wissewasje gehoorzamen of anders in eeuwigdurende straf verblijven.
Nu kunnen we zeggen dat velen van jullie het in deze tijd verstandelijk gezien eens zijn met wat wij zeggen. Maar jullie moeten weten dat in iedere strijd tussen jullie verstand en jullie onderbewuste, jullie verstand altijd zal worden overweldigd.
Welnu, voordat jullie jezelf nogmaals overgeven aan slachtofferschap, laat ons nogmaals een paar zaken benadrukken. Allereerst, jullie zijnniet jullie verstand. Het is een onderdeel van jullie. In feite is het slechts een heel klein onderdeel van het onmetelijke goddelijke wezen waar jullie een deel van zijn. En, vanuit het standpunt van het geïncarneerde wezen, zijn de onderbewuste delen veel, veel omvangrijker. Zij bevatten bijvoorbeeld al jullie ervaringen, overtuigingen enz. van al jullie andere incarnaties.   
Begin jullie zelf alstublieft, alstublieft, alstublieft om te scholen van het op deze manier denken. Het besef dat jullie dienen te ontwikkelen is dat alles wat jullie zien of wat jullie je zelfs maar kunnen voorstellen, in de kern energie is. Alle energie is bewust. Ieder bewustzijn, indien in beweging, voelt. Jullie zijn dat. Jullie zijn niet Steven, of Daphne, of Makub, of Chan LI. Jullie zijn: “IK BEN”. Al het andere dat deel uitmaakt van jullie bewustzijn, in het verleden of nu, is gewoon dat, onderdeel van jullie bewustzijn, een ervaring.
Kijk alstublieft nog een keer naar de afbeelding hierboven. Kijk met jullie hart. Lees het met je hart open. Het optillen van jullie begrip van zelf naar hoger bewustzijn van wie jullie zijn is dat ding wat jullie ascensie noemen. Er is geen presenteerblaadje waarop dit jullie zal worden aangereikt. Maar het zal worden aangereikt – in de tijd die het voor jullie vergt om te accepteren wie jullie zijn.
Weet dat jullie het zullen klaarspelen. Weet dat jullie het klaarspelen. Wij weten dat omdat velen van ons jullie zijn.
Welnu, terwijl jullie dit proberen te ‘begrijpen’, herinneren we jullie aan wat jullie natuurkundigen ontdekt hebben, je kunt een schijnbare tegenstrijdigheid niet op hetzelfde niveau oplossen waarop het bestaat. Wanneer hun modellen niet passen in de formules, komen ze meestal tot de ontdekking dat de oplossing duidelijk wordt wanneer er vanuit het volgende hogere ‘niveau’ naar gekeken wordt. In dit geval, probeer niet de antwoorden te beredeneren. Wanneer dat gedaan had kunnen worden, zou iemand dat al gedaan hebben in plaats van jullie te laten zitten met al die vermaningen die jullie hebben geërfd.  
Er is geen magische geest die jullie binnenin opwacht om jullie de antwoorden te overhandigen. Maar van binnenuit jullie zullen de antwoorden komen. Misschien binnen jaren. Morgen misschien. Maar nooit voordat jullie zoeken en toestaan. 
Wij vertellen jullie niets nieuws. Wij vertellen jullie zelfs niets wat jullie niet kunnen begrijpen. We wijzen jullie op JULLIE.
Dank jullie voor je inspanningen, voor jullie vragen en voor jullie volharding. Jullie zien de vooruitgang die jullie maken misschien niet, maar wij doen dat wel. En wij zijn blij met wat we zien.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra