De Raad – Een Denkbeeld Dat Jullie Zou Kunnen Helpen – 21 mei 2019 / Ron Head

De Raad
Een Denkbeeld Dat Jullie Zou Kunnen Helpen  
21 mei 2019 / Ron Head
Vandaag wensen we een denkbeeld aan te bieden dat jullie zou kunnen helpen met een beetje meer vertrouwen in jezelf en ook met jullie begrip van de grote veranderingen waarover we spreken en dat jullie het wat moeilijk hebben om dit te zien.
Velen van jullie worden nog steeds geplaagd met gedachten van jullie onvermogen om iets te veranderen. In het aangezicht van de situaties die jullie rondom je heen zien, voelen jullie je hulpeloos. Jullie lezen onze boodschappen over de kracht die jullie werkelijk bezitten en jullie innerlijke stem zegt: “Ik niet!”. Ons antwoord is: “Jawel, jullie!”. Maar voor de meesten van jullie is het heel moeilijk om door die blokkade heen te dringen. Jullie zijn lang en stevig onderwezen.
Welnu, wij zien dat jullie een mentaal beeld hebben van ‘de sluier’ als een flinterdunne barrière tussen wat jullie kunnen zien en wat niet. Omdat dit tot op zekere hoogte waar is, zouden we jullie een ietwat afwijkend beeld willen aanbieden dat jullie zou kunnen helpen om de huidige toestand in jullie wereld in beeld te brengen.
De sluier die jullie zien is geen materieel ding. Het is geen laken of iets dat aan hemelse douchehaken hangt om jullie zicht te belemmeren. Voor de meesten van jullie is het overal. En dat belemmert het juist, een waarheidsgetrouwe zicht op alles. Alles. Zou dat niet beter omschreven kunnen worden als een mist? Jullie zicht is vertroebeld. Tevens zou het veel zuiverder jullie waarneming genoemd kunnen worden, omdat zicht niet echt het probleem is. 
Wat zou gebrekkige waarneming kunnen veroorzaken? Over welk soort mist hebben we het hier? Nou zeg, het zijn natuurlijk valse overtuigingen, onwaarheden en angsten. Over dat onderwerp alleen al zouden we een heel boek kunnen schrijven, maar wanneer we ‘ter zake komen’, zoals jullie dat zeggen, is er werkelijk één fundamentele vooronderstelling die aan jullie gevoerd is die, indien gecorrigeerd, de mist onmiddellijk zou doen optrekken. 
Wanneer die mist zou worden opgetrokken, wanneer de verkeerde opvattingen zouden worden gecorrigeerd, dan zou jullie vermogen om de grote verandering die in aantocht is te accepteren en te ‘zien’ zich onmiddellijk uitbreiden.
Welk denkbeeld houden jullie, meestal onbewust, vast, dat jullie bewust zouden kunnen beginnen te veranderen, dat dit zou doen? Het is een denkbeeld dat de meeste, zo niet alle, wanneer jullie foutieve denkbeelden over het universum en evenzo de meeste, zo niet alle, van jullie foutieve inzichten van jullie wereld.
Jullie denken over jezelf afgescheiden te zijn. Dat is het. Jullie denken over jezelf afgescheiden te zijn. Jullie zijn alleen. Jullie zijn verloren. Jullie zijn met niets verbonden, niet met elkaar, niet met jullie wereld en niet met jullie God. Jullie hebben niet genoeg. Jullie kunnen niet genoeg krijgen. Jullie zijn machteloos. Wat kunnen jullie? Jullie zijn nietig. Al het andere is machtiger dan jullie. Jullie problemen zijn gewoonweg te groot.
Allemaal leugens. Allemaal leugens. Ieder van jullie bereikt de grenzen van je inzichten van het mogelijke. Wisten jullie dat? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? IEDER van jullie komt bij zijn eigen zelf opgelegde grenzen.
En zolang jullie blijven proberen om door deze grenzen heen te breken, zal het zeer moeilijk zijn voor jullie. Wanneer we dat konden, zouden we het wat gemakkelijker maken.
Begrijp, wanneer we het voornaamwoord jullie gebruiken, zouden jullie dat over het algemeen kunnen uitleggen als een verwijzing naar jullie collectieve zelven. Wanneer jullie dat zouden gaan beseffen en jullie jezelf zouden gaan trainen om op die manier te denken, zou er veel voor jullie gaan veranderen. Een gering aantal van jullie zouden miljoenen worden en steeds toenemen. Dit dagelijks oefenen zou de mist doen optrekken. De ziekte van afscheiding zou beginnen te genezen. Jullie zouden zelfs voorbij – voorbij alles beginnen te zien wat jullie je op dit moment kunnen voorstellen. Jullie zouden in staat zijn mogelijkheden te overwegen waar voorheen onmogelijkheden bestonden.
Probeer het. Jullie hebben niets te verliezen en universa te winnen. Jullie zijn dat wat je zoekt.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra