De Raad – DEZE TIJD VAN GROTE VERANDERING – 8 April 2020 / Ron Head

De Raad
DEZE TIJD VAN GROTE VERANDERING
8 April 2020 / Ron Head
Wij praten nu met jullie in deze tijd van grote verandering, grote spanning – en voor jullie – grote onzekerheid. Deze veranderingen zijn al diverse jaren een belangrijk onderwerp geweest van onze boodschappen. Jullie waren in feite ongeduldig geworden betreffende dit onderwerp en hadden er genoeg van. De stress wordt veroorzaakt zowel door jullie onvermogen om een resultaat te zien alsook door de holle frasen waaraan jullie je dagelijks onderwerpen.
Vraag jezelf af of het werkelijk nodig is om naar de urenlange kommer en kwel van jullie televisie te luisteren. Vraag jezelf af hoe vaak nu – wat eens nieuws was – gebruikt wordt om meningen en vermoedens te verspreiden. Wanneer wij dat zouden kunnen, zouden we jullie je tijd beter laten benutten. Wij vragen jullie om goed te kijken naar wat in de volgende paar weken gebeurt. Zie zelf hoe goed gebeurtenissen parallel lopen met wat jullie verteld is. Zie hoe velen zichzelf voor gek zetten.  
Wij zien de onzekerheid van de toekomst niet als iets angstwekkends, maar als iets wat gezien kan worden als een gunstige gelegenheid. Hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Dat zou kunnen omdat het de grote veranderingen, waar jullie al zo lang naar verlangd hebben, mogelijk te maken. 

Telkens wanneer jullie naar je toekomst gekeken hebben, hebben jullie er steevast je wensen voor wat jullie zien als iets beters op geprojecteerd. Hoewel, wanneer jullie er zorgvuldig naar kijken zullen jullie begrijpen dat alles wat jullie projecteren gebaseerd is op het beste uit het verleden. In jullie huidige staat van bewustzijn kunnen jullie de toekomst niet zien en derhalve berust jullie blik op de toekomst noodzakelijkerwijs op het verleden.

Deze huidige onzekerheid, ofschoon verbijsterend, zal de dingen die naderbij komen laten ontstaan op de mogelijke, mogelijkheden die jullie niet kunnen bevatten omdat jullie niet, nog niet, de informatie hebben om je er, met jullie huidige bewustzijn, een beeld van te vormen. De hogere jij, waar we in het verleden zo vaak over gesproken hebben, heeft veel in petto voor jullie dat opbeurend en blij zal zijn. Maar voordat dit kan plaatsvinden moeten de dingen, die in de hogere trillingen niet kunnen bestaan, jullie wereld verlaten.
Nu zien wij dit niet als iets om bang van te worden. Zoals we onlangs gezegd hebben, wanneer jullie je geest gericht houden op de positieve punten in de evolutie van jullie wereld die er gebeuren, zal jullie ervaring van wat er rondom jullie heen gaande is, hoewel de gebeurtenissen dezelfde zullen zijn, veel vreedzamer en hoopvoller zijn. In feite zullen de algemene veranderingen spoedig veel positiever worden dan negatief. Lage energie moet jullie wereld verlaten en doet dat ook. Een wereld die jullie ongelofelijk vol verwondering zullen vinden, zal deze nu beginnen te vervangen. Jullie grootouders maakten een wereld mee die overging van paard en wagen naar satellieten, van telegrafie naar Wi-Fi. De veranderingen die jullie in het volgende decennium gaan meemaken zal dat overschaduwen. Hou dat in gedachten, als je wilt.
Er is ook een grote toename in massale meditatie en gebed. Dat is mogelijk door het internet dat jullie hebben opgebouwd. Dit is prachtig en wij gaan er hartgrondig mee akkoord. Jullie kunnen je misschien het verreikende effect van deze ontwikkeling voorstellen, maar wij kunnen echt de veranderingen in jullie licht zien. Wanneer jullie dit kunnen, maak dit dan tot een prioriteit. Jullie zullen ondersteuning veroorzaken en jullie zullen evenzo ondersteuning ervaren. Gebruik jullie televisie kijktijd om er meer van te leren.

Jullie kunnen je afwenden van verstorende beelden. Jullie hoeven je niet te onderwerpen aan wat jullie stoort. De behoefte daaraan is geprogrammeerd, net als jullie behoefte aan producten, net als jullie acceptatie van wat er in jullie samenlevingen is geprobeerd. Jullie hogere zelven hebben verklaard “Genoeg!” En jullie nieuwe wereld zal nu verschijnen.    

Vertaling: Sjra Knippenberg

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/