De Raad De Vrije Wil / 1 Juni 2015 / Ron Head

De Raad
De Vrije Wil

1 Juni 2015 / Ron Head

Wij wensen om een beetje over de vrije wil uit te leggen als we mogen. Er is een opvatting dat, aangezien jullie uiteindelijke bestemming door de Schepper gedecreteerd is om eensgezind te zijn, er geen vrije wil is. Er is ook een opvatting dat het betekent dat je kunt doen wat het ook maar is dat je in het moment aanstaat.
Beide zijn waar, in die zin dat jullie uiteindelijke bestemming eenheid met de Schepper is en jullie in staat zijn in complete veronachtzaming voor de consequenties te handelen. In het eerste geval, zullen jullie grote hoeveelheden aan beslissingen maken tussen hier en daar. In het tweede geval, mogen jullie gewoonweg waarnemen dat er inderdaad consequenties zijn, sommige goed, sommige niet zo geweldig.
Ook, zijn jullie je bewust dat jullie eenheid niet het verlies zal omvatten van het alles weten dat jullie geleerd en ervaren hebben. Wat zou dat voor zin hebben?
Zien jullie dat al het bovenstaande verschillende niveaus omschrijven van het leren van lessen? Als jij je weten en begeleiding te lang negeert, krijg je te leren wat je noemt harde lessen. En de resultaten van de beslissingen die je maakt, of vermijdt te maken, leiden ook naar het leren. Of je deze lessen als goed of slecht beschouwt is puur persoonlijk, en vanuit het gezichtspunt van je leven geleefd te hebben, zal je terugkijken en letterlijk zeggen, “Het is allemaal goed.” Is het niet een goed iets om te weten dat fornuispitten heet zijn?  
Sommigen zeggen dat de Goddelijke Wil alles regeert en dat het betekent dat jullie niet echt een vrije wil hebben. Wij zullen het op deze manier uitleggen: wanneer je werkelijk in uitlijning met je ware goddelijke zelf bent, IS de goddelijke wil JOUW wil. Het ogenschijnlijke verschil is alleen duidelijk omdat jullie jezelf beschouwen in afscheiding te zijn, en dit is een illusie. Zoals jullie vaak verteld werd, jullie kunnen niet bestaan en bestaan niet in afscheiding van de Schepper. Dit wordt ook gezegd als “God is Alles”, enzovoorts. En dit is zeer letterlijk waar. Het is zelfs goede logica. God is Alles Dat Is. Jullie zijn gemaakt vanuit Wat Is. Jullie zijn daarom een integraal deel van God.
Welnu, aangezien dat onweerlegbaar waar is, lijkt het dan niet overduidelijk dat jullie wil ook een deel van de Goddelijke Wil is? Verwar eigenmachtigheid niet met de Wil waar wij over spreken. Het gezonde verstand hoeft helemaal niet zo gezond te zijn, maar het blijft dat je innerlijke weten, dat weten dat begeleid wordt door wat het beste voor jou en alle anderen is, jou niet op een dwaalspoor zal leiden.
Deze zijn dingen die je weet. Dingen die waar klinken, als zij waar klinken, omdat zij dingen zijn die je weet. En als dingen in de categorie passen, zal het nooit nieuw zijn. Het zal universeel en eeuwig zijn. Zo nu en dan, echter, mogen wij een beetje aan ‘in herinnering brengen’ doen.
Dus oefen vrijelijk jullie vrije wil uit. Het is één van de dingen waarom jullie hier zijn om te doen. Jullie zullen opmerken dat wij in raad, in begeleiding, in dienstverlening, jullie nooit vertellen wat jullie moeten doen. Wij zijn in dienstverlening jegens jullie levens, wij adviseren, vermanen, geven een duwtje en soms zijn we behoorlijk onvermurwbaar. Maar de beslissingen in jullie levens moeten die van jullie zelf zijn. Dat is waar het leren gebeurt. En iedere ervaring produceert leren, dus maak je niet zoveel zorgen over of je het wel of niet goed doet. Het wordt begrepen dat jullie het beste doen van hoe jullie het weten. Jullie doorzettingsvermogen is voor ons een groot wonder.
Velen hier zijn daar geweest. Het neemt de insteek vanuit ervaring om te begrijpen wat jullie leven. Wij waarderen welzeker jullie omstandigheden. Doch, wij mogen jullie alleen helpen bij jullie gekozen lessen. Er zal een tijd komen wanneer jullie terug kijken en dank daarvoor geven. En wij horen welzeker een paar daarop zeggen, “Yeah, right!”. Maar wij weten ook dat jullie door zullen blijven gaan met door te gaan.  
Zegeningen aan allen die dit lezen. Onze Onvoorwaardelijk Liefde is van jullie. Jullie zijn precies waar jullie moeten zijn. Goedendag.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/