De Raad – De Verandering – 24 juli 2019 / Ron Head

De Raad
De Verandering
24 juli 2019 / Ron Head
Er schijnt onder onze lezers een zwakjes voortlevende vraag te overheersen of “we al dan niet in de verandering zitten” – of jullie al dan niet zitten in waar jullie aan denken als De Gebeurtenis. Laat ons dit uitleggen. Jawel. Dat zijn jullie. Dit is zo.
Welnu, de veranderingen zijn velen en uiterst gecompliceerd. De gebeurtenis, zoals ieder andere, kan opgesplitst worden in vele onderdelen en is daarom een proces. Hoewel, er zal een klimatologische gebeurtenis plaatsvinden. Is dat niet altijd zo?
In deze boodschappen hebben we jullie talloze malen verteld dat jullie dit proces binnengingen toen jullie meer dan zes jaar geleden de mijlpaal passeerden. Er heeft een onmiskenbare verhoging van energie plaatsgevonden, van wat jullie snelheid, van intensiteit, zouden kunnen noemen, alles waar we over gesproken hebben. Of niet soms?
Er zijn duizenden en duizenden veranderingen nodig om deze “Verandering”, die jullie verwachten, te bewerkstelligen. Niets van het uiteindelijke resultaat kan plaatsvinden voordat op talloze plaatsen de grondslag is gelegd. Er zijn mentale veranderingen, maatschappelijke veranderingen, technische veranderingen, op het gebied van wetgeving, gouvernementeel en ga zo maar door.
Dus, kijk nu om je heen. Toen we dat een tijdje geleden zeiden, konden velen van jullie niet zien waarover we spraken. Wanneer jullie nu kijken, kunnen jullie dan in alle ernst het begin van veel hiervan niet zien?
We hebben jullie ook vaak gewaarschuwd over jullie wens dat wij ‘het laten komen’.  Welnu, jullie hebben het laten komen, precies zoals het nodig was. We zeiden dat er meer mee gemoeid was dan jullie begrepen of ooit zouden willen begrijpen. Dat is nog steeds waar. Er is meer bij betrokken dan velen in staat zullen zijn om te geloven.
We zeiden dat jullie je gordels zouden moeten vastmaken. Dat zouden jullie moeten doen. De rit staat op het punt om in alle ernst te beginnen. Welnu, hier is een foefje. Wanneer jullie je armen en jullie aandacht binnenboord houden, is het voor je gevoel veel gemakkelijker. Laat deze rommel uitwerken. Het kan eindeloos lijken, maar zo zal het niet zijn.
Weet altijd dat het allemaal nodig is en het zal leiden tot de wereld die jullie in haar kielzog zullen scheppen. Waarom kunnen wij dit zeggen?
Wij kunnen dit zeggen omdat jullie geleerd hebben – en nog steeds doorgaan met leren – dat jullie deze werkelijk scheppen. Jullie hebben haar gecreëerd en jullie zullen doorgaan deze te creëren. Ze zal zijn zoals jullie dat beslist hebben.
Neem hier deze keer aan deel. Doe het op jullie manier, deze keer. Laat het niet schieten. Creëer. Enkel alleen, wat jullie nooit echt zijn, lijken jullie krachteloos. Enkel alleen, wat een onmogelijkheid is, kunnen jullie onder controle worden gehouden. Maar jullie kunnen geloven dat deze onmogelijkheid mogelijk is. Dat is wat jullie aangeleerd is om te geloven. Het is een leugen. Stop met het geloven van leugens.
Hier gaan jullie naar toe. En dus jawel. Dit zijn de veranderingen. En ze zijn prachtig, ook al lijkt dit niet erg zo te zijn.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra