De Raad “De Uitbreiding van Jullie Bewustzijn” / 2 Juni 2016 / Ron Head

De Raad

“De Uitbreiding van Jullie Bewustzijn”

2 Juni 2016 / Ron Head

Vandaag zullen wij de uitbreiding van jullie bewustzijn bespreken. Het is tijd om deze discussie te hebben, niet omdat het iets is dat spoedig zal gebeuren – het is altijd aan het gebeuren – maar omdat jullie een punt bereikt hebben waarin jullie enige bewuste gedachten willen geven aan wat jullie mogen ervaren.

Welnu, wij wensen niet om te structureren wat jullie hier in overweging mogen nemen. Maar wij zullen jullie enige voorbeelden van keuzes geven die jullie zouden kunnen maken, die jullie zeer goed winstgevend mogen achten. De keuzes die jullie zullen maken zullen geen beperkingen zijn. In die zin, dat zij niet zullen gebeuren voor de buitensluiting van andere uitbreidingen van jullie besef. Maar het maken van de keus om je op iets te focussen zal jullie toestaan om dingen te beginnen te zien, horen of voelen die jullie, tot nu toe, nog niet gezien, gehoord of gevoeld hebben.

Wensen jullie, bijvoorbeeld, om meer in staat te zijn met anderen op een liefdevolle manier om te gaan? Zou een verhoogd inlevingsvermogen in dit verband helpen? Wensen jullie om in staat te zijn de gedachten op te pikken die op jullie gericht zijn? Wil je weten wat je huisdier denkt? Ja, zij denken. Wil je andere tijden of plaatsen verkennen? De manieren waarop jullie kennis kan uitbreiden zijn eindeloos. Wij zeggen eenvoudig dat in deze tijd jullie zouden mogen wensen om enige gefocuste gedachten aan de kwestie te geven. Waarom zeggen wij dat?

De verandering in jullie besef is al begonnen. Heb je bij jezelf opgemerkt te reageren op dingen op manieren die je niet verwachtte? Ben je vaker meer emotioneel dan je voorheen geweest bent? Een groot aantal van jullie ervaart al dingen die nieuw voor jullie zijn.

Sommigen van jullie hebben zich zelfs afgevraagd of ze “gek aan het worden zijn”. Wel, jullie worden niet gek vrienden, jullie zijn je aan het ontwikkelen, aan het evolueren. Veel van wat er voor jullie mogelijk is daar werd voorheen van gezegd abnormaal te zijn. Wat betekent abnormaal? Het betekent eenvoudig dat de meeste mensen dergelijke ervaringen niet hadden. De meeste mensen zien geen aura’s … nog niet. Betekent het zien van aura’s dat iemand gek is? Nee. Betekent het niet zien van aura’s dat iemand op de één of andere manier uitgedaagd wordt. Wederom, nee.

Maar velen van jullie hebben een waslijst, zogezegd, van dingen waar jullie tot toe in staat willen zijn. Wij zeggen eenvoudig, dat jullie het energetische niveau naderen, dat jullie toe zal staan om te beginnen deze bekwaamheden te verwerven. En wij zouden willen dat jullie enige dingen nu in overweging nemen.

Waarom wil je deze dingen? Hoe en waarom zal je hen gebruiken? Hoe zal je hen niet gebruiken? Weet je dat je kunt kiezen om hen niet te ontwikkelen en dat aldus gedaan mag hebben? Wil je de galaxy bereizen? Waarom? Waar? Plezier, tussen haakjes, is toegestaan. Ga je doodsbang zijn door wat je ziet, hoort of ervaart?

Als je antwoord op de laatst ja was, mag je opnieuw erover na willen denken, of je mag enig studeren willen doen. Als jij je voor kunt stellen dat het horen van alle gedachten die rondom jou gaande zijn, op z’n minst, een beetje verontrustend zouden zijn, zou je mogen willen onderzoeken hoe daar in controle van te zijn. Misschien is de beste manier om al het bovenstaande te besturen om vast te stellen dat jij je begrip van Onvoorwaardelijke Liefde zult ontwikkelen. Dat is, per slot van rekening, de basislijn van dit alles. Maar in het leren hiervan, vergeet niet om jezelf daarbij te omvatten.

De voornaamste boodschap hier is dat jullie nu inderdaad aan het veranderen zijn, en misschien zou het een goed idee zijn om meer bewust te zijn van de veranderingen aangaande jullie besef. Met andere woorden, doe het met intentie. Doe het met verlangen. Doe het met focus. En doe het met acceptatie en dankbaarheid.

Wat zal je gaan worden? Heb daar plezier mee.

Zoals altijd, vieren wij jullie en blijven bij jullie in Liefde en ondersteuning in ieder moment.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/