De Raad: De Toestand Schijnt Chaotisch te zijn /12 September 2018 / Ron Head

De Raad:
De Toestand Schijnt Chaotisch te zijn  
12 September 2018 / Ron Head
Wanneer jullie op dit moment om je heen kijken, schijnt de toestand chaotisch te zijn. Ze zou niet veel slechter kunnen worden. Welnu, ja, waar jullie naar kijken kan nog veel chaotischer worden en dat zal spoedig gebeuren. Denk aan wat wij al zo vaak gezegd hebben, jullie kunnen geen nieuw huis bouwen voordat jullie het oude met de grond gelijk gemaakt hebben. Met de stand van zaken die jullie tot nu hebben, zou een opnieuw modelleren niet werken. Het houtrot in de echte draagconstructie is te groot. Jullie zullen het niet leuk vinden, maar jullie moeten het zien zodat jullie het nooit meer te laten gebeuren.
Op datzelfde moment zouden er nog een aantal andere toestanden moeten veranderen. Wij zien dat er veel te veel vijandigheid en boosaardigheid rond geslingerd wordt. Elkaar uitschelden en met kwaad bedreigen is niet alleen onproductief. Het vertraagt ook in ernstige mate wat er voor het collectief alsook persoonlijk moet gebeuren. 
Er zijn op dit moment miljoenen die er naar streven om hun vibraties te verhogen. Dit is een prachtige gebeurtenis. Letterlijk iedere dag sluiten er zich meer bij aan. Desondanks laten er nog velen de afwijzing toe om deel uit te maken van wat ze dagelijks opnemen – en produceren.  Het is als het ergens proberen te komen terwijl je na iedere stap voorwaarts een stap terug zet. Zoals wij dat elders onderwezen hebben, jullie kunnen niet in het licht verkeren terwijl je de ander in het duister houdt. Jullie kunnen niet liefdevol zijn en nog haat koesteren. 
Welnu, wanneer wij mogen, laten we een meer positieve  koers varen.
Het binnenkomende licht, het nieuwe energiegebied waar jullie planeet binnengaat, gaat door met het verhogen van de frequentie en het effect daarvan. Diegenen die aanvaarden wat beschikbaar is nemen een grote variatie van persoonlijke veranderingen waar. Sommigen zien wat ze nog nooit eerder gezien hebben. Sommigen maken grote veranderingen door in hun persoonlijke omstandigheden. Sommigen ontdekken langzaam bekwaamheden waarvan ze nooit gedroomd hebben. Wanneer jullie hiervan echter getuige willen zijn, vinden jullie dat alleen maar in persoonlijk contact. Het wordt niet in het nieuws gebracht. Jullie media geven nog geen moment aandacht aan iemands innerlijke ontwikkeling. 
Indien men die persoonlijke ontwikkeling tot zijn/haar focus zou maken, zou de volledige kijk op de wereld bijna onmiddellijk veranderen. Hoe dat zo, vragen jullie? Op de eerste plaats, het is tijd. Het is tijd omdat de mensheid dat gezegd heeft. Ten tweede, nu jullie collectieve zielen er om gevraagd hebben en dit geaccepteerd hebben, zijn er enorme aantallen anderen die klaar staan en dringend wachten om jullie bij je inspanningen te helpen.  
“Hoe weten wij dat? En hoe weten we dat we kunnen veranderen? Toestanden zijn altijd zo geweest. Dat is nou eenmaal de realiteit”
Mogen wij jullie er vriendelijk op wijzen dat jullie nagenoeg geen idee hebben van wat werkelijkheid is? Zelfs nog vriendelijker, begrijp alstublieft dat het niet nodig is om te weten. Het is alleen nodig dat jullie de mogelijkheid van verandering beginnen de aanvaarden.
Werp dat onverklaarbare verzinsel van je af, van een liefhebbende God die zo kwaad op jullie kan zijn, dat hij jullie straft en dan voor eeuwig laat branden. Zie jullie Schepper als iemand die jullie gemaakt heeft uit Alles Dat Is en dat jullie derhalve een integraal onderdeel van Hem/Haar zijn. God kan alleen maar liefde hebben voor iets dat, zelfs in jullie begrip, een weerspiegeling VAN GOD is. 
Als een weerspiegeling van jullie Schepper, zijn jullie een schepper. Jullie zouden het zeer verhelderend kunnen vinden om ieder dag met de intentie te beginnen om de best mogelijke dag te creëren. Zeven miljard mensen die dat doen zouden op korte termijn een nieuwe wereld bouwen. Eén persoon die dat doet zou op dezelfde korte termijn een nieuwe wereld voor zichzelf bouwen. En wat jullie nog niet heel helder zien is dat de wereld van die persoon alle anderen zal beïnvloeden. Jullie KUNNEN je wereld veranderen.
Vertaald door Sjra